6 på plassen om psykisk helse

I en undersøkelse utført i 2014 svarte 21 % av studenter at de sliter med større eller mindre psykiske problemer. Vi spurte studentene om hva de tenker om de tallene, og hva som bør gjøres for å forbedre studenters mentale helse.

Publisert Sist oppdatert

1. Hvorfor tror du så mange som en av fem studenter oppgir at de sliter psykisk?

2. Hva kan man gjøre for å hjelpe studentene som har psykiske problemer?

KAST MASKA: Norske studenter sliter med psykiske problemer

Linn Hagen (23)

Studerer sosialantropologi ved UiO

1: Norge er et langstrakt land, mange av studentene kommer til Oslo fra steder som ligger langt unna, uten store sosiale nettverk. Da er det lett å bli ensom, og det kan nok utvikle seg til et psykisk problem over tid.

2: Det er jo ganske mange tilbud, men jeg har inntrykk at det er litt høy terskel for å henvende seg til psykologtjenesten til SiO for eksempel. Det er nok noe man burde jobbe med.

André Dannevig (25)

Studerer lingvistikk ved UiO

1.Studenter er utsatt for mye press for å prestere på studiene, kanskje spesielt fra seg selv. Mange kommer også fra andre steder enn Oslo og må finne seg nye sosiale miljøer, det kan være vanskelig.

2.Det er egentlig et ganske godt tilbud til studenter som sliter med psykiske problemer, men jeg har inntrykk av at tjenesten er akkurat litt for utilgjengelig. Man burde nok prøve å gjøre tilbudet litt mer lavterskel, slik at flere føler de kan henvende seg der.

Eirin Meinich (25)

Studerer filosofi ved UiO

1: Jeg tror mange studenter synes det er vanskelig at man må ta så mye ansvar for egen læring som det man må i høyere utdanning. Selv synes jeg det er bra, men for mange kan det nok være veldig slitsomt, og det kan nok føre til psykiske problemer for noen.

2: Man burde hatt en mer synlig psykologtjeneste for studentene. Mange vet nok at den finnes, men jeg tror det burde ha vært gjort tydeligere at det ikke trenger å være helt krise før man henvender seg der.

Alina Selivanova (21)

Studerer nordiske studier ved UiO

1: Jeg har hørt at det er dårlig med studielån til studentene. Kanskje kan det være en av grunnene til at mange studenter har det vanskelig? Det er tøft å ha lite penger. Også tror jeg mange studenter leser for mye, tar for lite pause fra studiene, og sliter seg ut på den måten.

2: Det hadde vært fint om det ble arrangert noen seminarer der studenter kunne få informasjon som psykisk helse og om hvor de kan henvende seg hvis de har problemer. Kanskje burde man også ha noen aksjoner, sånn at tilbudene blir mer synlige for de som trenger dem.

Emil Owren (20)

Studerer historie ved UiO

1: Det er mye press når man er student, både eksamenspress og økonomisk press. Det oppleves nok som vanskelig for mange, og det kan være en av årsakene til at så mange sliter. I tillegg kan det være ensomt å være student, spesielt hvis man legger mye i studiene, for da blir det en slags boble.

2: Kanskje noen sosiale tiltak kunne ha hjulpet? Jeg vet ikke helt hva det skulle ha vært. Psykiske problemer er veldig individuelt, så det er vanskelig å vite hvordan man kan tilrettelegge for den enkelte.

Edvard Røssaak (21)

Studerer religionshistorie ved UiO

1: Det kan være ensomt å være student, spesielt hvis man kommer fra et annet sted. Jeg vet ikke om dere har vært i Sogn studentby, men de gulaghyttene der oppe gjør i alle fall ikke situasjonen bedre. Der skjønner jeg at folk får psykiske problemer.

2: Har man ikke prøvd å gjøre noe med det i mange år? Jeg tror det har noe med Oslo å gjøre, det er en kald by, det er vanskelig å komme hit som innflytter uten noe særlig sosialt miljø. Jeg vet ikke helt hva som kan gjøres med problemet.

Powered by Labrador CMS