Nålepute: Tredjeårsstudent i akupunktur, Øyvind Botnen, sier mange pasienter opplever å kunne trappe ned på medisiner på grunn av effekten av nålene.

Sammenligner akupunktur med voodoo

NOKUT må ta en oppstramming av hvilke utdanninger som blir godkjente, mener professor Kristian Gundersen.

Publisert Sist oppdatert
Som placebo: Biologiprofessor Kristian Gundersen mener akupunktur og andre alternative behandlinger er vanskelig å skille fra placeboeffekten. Han mener forskningsmetodikken som ligger bak, er slapp.

Alternativ behandling

  • Alternativ medisin er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsmetoder som står utenfor den etablerte skolemedisinen og i de fleste tilfeller utenfor det offentlige helsetilbud.
  • De viktigste alternativmedisinske behandlingsmåter er i dag bl.a. akupunktur, alternativ ernæring og deler av helsekostbevegelsen, antroposofisk medisin, homøopatisk medisin, og urtemedisin.
  • En ny undersøkelse fra NAFKAM viser at 45,3 prosent av de spurte oppga at de hadde brukt alternativ behandling.
  • Hvis man tar vekk kategoriene «massasje» , «urter/naturmidler» og «selvhjelpsteknikker» fra definisjonen, blir tallet for total bruk siste 12 måneder 20,6 prosent.
  • Legger man sammen tallene for hvor mye nordmenn bruker på å gå til alternativ behandler, alternative selvhjelpsteknikker, på plantebaserte legemidler, urter og kosttilskudd er vi oppe i en totalsum på over syv milliarder norske kroner. Kvinner bruker noe mer enn menn.
  • Ifølge NAFKAMs andre undersøkelser av bruk av alternativ behandling blant nordmenn, er det liten endring å spore de siste fem, seks årene.
  • Kilder: Store Norske Leksikon, NIFAB.no

Akupunkturutdanningen ved Norges Helsehøyskole (NH) ble i 2008 akkreditert som et bachelorgradsstudium av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Dét burde aldri ha skjedd, mener biologiprofessor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo.

Rett før påske skrev han et innlegg på NRK Ytring hvor han går hardt ut mot alternativ behandling generelt. Gundersen sier at det å basere en NOKUT-godkjent utdanning på tusen år gamle metoder som ikke har dokumentert, signifikant medisinsk effekt, er uholdbart.

Skal NOKUT også godkjenne utdanninger i astrologi og voodoo?

Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO

– Skal NOKUT godkjenne utdanninger i astrologi og voodoo på disse fagenes egne premisser? NOKUT må ta en oppstramming av hvilke utdannelser som blir godkjente, sier Gundersen til Universitas.

I mars kom han med boken «Snåsa-koden: En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin».

Professoren mener at Høyskolelovens bestemmelse om at «institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning [...] utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige [...] prinsipper» må være satt ut av kraft for akupunkturutdannelsen.

– Ukritisk informasjon

Biologiprofessoren sier det er problematisk at Det nasjonale informasjonssenteret for alternativ behandling (NIFAB) og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) gir ukritisk informasjon ut fra behandlernes ståsted.

– NAFKAM er talspersoner for at en slappere forskningsmetodikk skal brukes innen alternativfeltet, sier Gundersen.

Gundersen sier at snart 20 000 vitenskapelige artikler om emnet viser negativ data for virkning på andre tilstander enn smerte og kvalme.

Lege og dekan ved Norges Helsehøyskole, Ole Petter Hjelle sier at siden de overtok akupunkturutdannelsen, fra tidligere Akupunkturhøgskolen, har de jobbet med å gjøre utdanningen mer forskningsbasert.

– Vi har blant annet ansatt fagpersoner med doktorgrader innenfor akupunktur, som baserer sin forskning og undervisning på de samme vitenskapelige prinsippene som Gundersen forfekter, sier dekanen.

Hjelle sier to anerkjente, uavhengige vitenskapelige fora (Cohrane og NICE) som lager systematiske oversikter over dokumentert effekt av forskjellige typer behandling, viser at akupunktur har dokumentert effekt mot også kroniske ryggsmerter, migrene, kvalme og slitasjegikt.

Veileder i akupunktur på NH, Anja Seltne, sier pasientene gir gode tilbakemeldinger.

– De aller fleste som får akupunkturbehandling hos oss beskriver et økt energinivå, og demping av smerter og symptomer, sier hun. Seltne sier også de har gode kliniske erfaringer med behandling av allergi.

Bekrefter manglende effekt

Direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø bekrefter at det i all hovedsak ikke er påvist større virkning fra alternativ behandling enn placebo-effekten.

– Forskningen når det gjelder alternativbehandling i vestlige samfunn, er basert i all hovedsak på et forsøk på å kopiere farmasøytiske studier. Når man gjør den type forskning, viser forskningen i all hovedsak at de alternative behandlingene ikke har større effekt enn den behandling som gis kontrollgruppen. Med andre ord er det i all hovedsak ikke påvist større virkning enn placebo-effekten. Når det er sagt har forskningen stort sett dreid seg om hvorvidt for eksempel en akupunkturnål gir effekt på en tilstand, og ikke hvorvidt folk blir friskere av å oppsøke alternativ behandling som system i stedet for, eller i tillegg til, skolemedisinsk behandling, sier han.

Fønnebø sier at informasjonskontoret NIFAB gir opplysninger ut fra behandlernes ståsted på samme måte som man ville spørre Norsk Fysioterapeutforbund dersom man vil vite hva fysioterapeuter står for og gjør.

– Vurderingen av hvorvidt de forskjellige behandlingsformene har dokumentert effekt er ikke basert på behandlergruppenes egne utsagn, men på anerkjente skolemedisinske studier, forklarer han.

Fønnebø sier NAFKAM er svært nøye på at de verken skal fremme eller motarbeide alternativ behandling. Han sier det er mange grunner til at folk velger alternativ behandling.

– Legekolleger sier uten unntak at folk velger alternativ behandling fordi slike behandlere kan gi pasientene god tid, kontinuitet og dessuten mange andre livsstilsråd. De har også ofte lokaler som er tiltrekkende, sier han.

Han påpeker at det er viktig å huske på at folk stort sett ikke oppsøker alternativ behandling for alvorlige tilstander.

– I tråd med NOKUTs kriterier

I arbeidet med å vurdere akupunkturutdanningen ble det nedsatt en komité blant annet bestående av en lege med akupunktørbakgrunn, og andre med kompetanse til å vurdere utdanningen. Det opplyser Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i NOKUT.

– Da denne komiteen vurderte at utdanningen var i tråd med NOKUTs kriterier, ble akupunkturutdanningen akkreditert, sier Holmen.

Hun sier at når NOKUT akkrediterer nye studier på områder som ikke er vitenskapelig etablert, er dokumentasjon en utfordring.

– Dersom vi får bekymringsmelding om at utdanningen ikke er i tråd med NOKUTs kriterier, vil vi kunne vurdere å føre tilsyn med studiet, sier hun, og gir ikke Gundersen rett i at NOKUT har brutt universitets – og høyskoleloven.

Powered by Labrador CMS