STIGMA/FRELSE: Ammerudblokkene (under) er blitt symbolet på den stigmatiserte Groruddalen, og AHO (over) vil bidra til å bedre levekårene.

Vil bygge Groruddalen

Studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) engasjerer seg i utviklingen av Oslos østkant.

Publisert Sist oppdatert
VISUELT: Studentene har selv gjort all research til kartografien.

«Ære være Groruddalen» har Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) kalt utstillingen som åpnet på skolen torsdag i forrige uke. Her kan publikum beskue det foreløpige produktet av høstens to masterkurs i landskapsarkitektur og i urban design. Utstillingen har til hensikt å rette et alternativt søkelys mot den stigmatiserte Groruddalen, spisset med påstanden «Oslo har alt å takke dalen for!».

– Vi utdanner framtidens arkitekter og landskapsarkitekter, og det beste er å la dem jobbe med reelle problemstillinger, som nettopp utviklingen av Groruddalen, sier Julian Lynghjem, arkitekt og fagansvarlig ved ett av kursene.

Ikke bare drømmer?

Lynghjem sier at utstillingen er enestående siden den tar for seg dalen som en helhet. Han mener at Groruddalen har et enormt potensial, og at den derfor går igjen som tema gjennom hele kurset.

– Jeg er godt fornøyd med utstillingen. Senere tids prosjekter i Groruddalen har vært usammenhengende og fragmentariske, men studentene bidrar her til et mer oversiktlig og kunnskapsrikt bilde av dalen.

«Groruddalssatsingen» er et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune som tar sikte på å forbedre levekårene i Groruddalen. Prosjektleder i «Groruddalssatsingen», Petter Daae Slipher, er positiv til samarbeidet de har med AHO, og håper at studentene etter hvert kan bidra med konkrete løsninger.

– Akkurat denne utstillingen var ikke så produktiv for vår del, men kurset er enda ungt. Målet er at studentprosjektene også tar hensyn til problemstillinger knyttet til levekår og sosiale forhold i utsatte nærmiljøer, og ikke bare den fysiske utformingen.

Hvorvidt studentprosjektene vil ha den nødvendige graden av realisme, gjenstår imidlertid å se.

– Vi er ute etter løsninger som kan gjennomføres, ikke bare drømmer. Men mange studentoppgaver som vi har hatt tidligere har vært gode, og noen har til og med ført til pilotprosjekter, sier Daae Slipher.

– Fin dal

Ellinor Aas, masterstudent i landskapsarkitektur, er en av studentene som har bidratt til utstillingen. Hun mener at Groruddalen har et ufortjent dårlig rykte.

– Jeg ble veldig overrasket over hvor fint det er noen steder i dalen. Det er positivt at det satses hardt på å utvikle dette området; det bor tross alt 130 000 mennesker der. At vi kan komme med innspill er morsomt, særlig siden noen av oss kan komme til å jobbe med Groruddalen senere, sier hun.

Anders Hus Folkedal og Geir Nummedal har ett år igjen på mastergradene sine, og håper at masteroppgaven, som etter planen skal være ferdig til våren, kan vekke interesse og diskusjon.

– Vi er ennå i den viktige planleggingsfasen. Utgangspunktet er dalen sett under ett, men målet er at oppgaven skal gå mer lokalt til verks, sier Nummedal.

– Utstillingen er et godt utgangspunkt for å finne intelligente prosjekter, tilføyer Hus Folkedal.

Utstillingen varer til 23. oktober

Powered by Labrador CMS