Din negative plikt

Hvorfor mener en anerkjent filosof at bedre personlig moral vil gi en bedre verden?

Publisert

Thomas Pogge

  • Tysk, ledende moralfilosof.
  • Professor ved University of Columbia og Australian National University.
  • Professor II-stilling ved Universitetet i Oslo. Veileder for filosofistipendiater i etikk.
  • En av de første Rawls-fortolkerne. Bruker Rawls tenkning om rettferdighet i internasjonal kontekst.
  • Interessert i fattigdomsproblemet og rettferdighet.
  • Grunntese: Det er mulig å gjøre så mye mer enn det vi gjør i dag. Vi må ta enkeltmennesket på alvor.

– I mange vestlige land ser man på fattigdommen i lys av positive plikter. Vi mener vi har en positiv plikt til å gi et rimelig bidrag for å bekjempe fattigdommen i verden, og det letter vår dårlige samvittighet, sier etikkfilosof Thomas Pogge.

Pogge er i Oslo på femtende året, som professor II ved Universitetet i Oslo, og holder foredrag om etikk i krigen mot terrorisme og om moral og fattigdom. I auditorium 1 i Georg Sverdrups hus har en rekke studenter og akademikere samlet seg. Anledningen er kronprinsparets femte bryllupsdag, og som markering har kronprinsparet opprettet et humanitært fond som setter spørsmål rundt bistand og fattigdom; «Human Dignity and Global Development». Moralfilosofen Pogge er hederstaler.

Ikke drepe eller redde

– Vi må begynne å tenke nytt. Dagens globale økonomiske situasjon opprettholder og forårsaker fattigdommen i verden. Dette kunne vært unngått ved å gjennomføre reformer, og vi, som en del av den vestlige verden, har en plikt til å gjøre dette, sier Pogge, som mener vår negative plikt til å bekjempe verdens fattigdom er viktigere enn den positive plikten. For moralfilosofer skiller mellom negative plikter til ikke å forvolde skade og positive plikter til å beskytte eller hjelpe.

Det er moralsk mer tungtveiende for meg å ikke kaste deg ut i et basseng enn å redde deg fra å drukne

– Det er moralsk mer tungtveiende for meg å ikke kaste deg ut i et basseng enn å redde deg fra å drukne, sier Pogge, og forklarer at moralfilosofene mener det er moralsk mer tungtveiende ikke å drepe uskyldige mennesker enn å redde dem, og at det er moralsk forkastelig å drepe et menneske for å redde livet til to.

– Så lenge vi bare tenker i form av positive plikter, har vi en tendens til å plassere det som er fjernt og fremmed svært lavt. Men hvis vi skjønner at vi er delaktige i å skade mennesker, utløser dette negative plikter fra vår side. Da må vi ta dette seriøst, for skadene vi påfører verdens fattige gjennom urettferdige økonomiske institusjoner, er mye større enn noen andre skader vi påfører andre, sier han.

18 millioner dør

Pogge hevder utryddelsen av fattigdommen i verden moralsk sett er viktigere enn det var for de allierte å stoppe nazistenes forbrytelser.

– De allierte handlet av en positiv plikt til å beskytte mennesker, men vi, derimot, har en negativ plikt om ikke å skade, og den veier mye mer enn plikten de allierte hadde, sier han.

De rike landene bærer i dag hovedansvaret for den globale økonomien. Pogge hevder at ved å opprettholde fattigdommen i verden begår landene selv det største menneskerettighetsbruddet i historien.

– Hvert år dør 18 millioner mennesker som følge av fattigdom. Dette antallet er dobbelt så stort som antallet døde i hele den andre verdenskrig, sier Pogge.

– Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre?

– Use your skills! Forskjellige mennesker burde gjøre forskjellige ting. Jeg, for eksempel, hadde vært en katastrofe som politiker, men jeg kan andre ting , sier Pogge, og understreker:

– The poverty is not melting like snow in the spring sunshine.

Powered by Labrador CMS