HÅPER PÅ TILBAKEMELDING: Tre iPhone-applikasjoner hvor fortidsfunn kan sees gjennom telefonen gjøres tilgjengelig for nedlastning til sommeren ved hjelp av medievitenskapsprofessor Gunnar Liestøls forskning.

Forsker frem iPhone-turismen

Telefonen din kan bli din nye turistguide. Datamodellerte versjoner av virkeligheten venter på ditt besøk.

HÅPER PÅ TILBAKEMELDING: Tre iPhone-applikasjoner hvor fortidsfunn kan sees gjennom telefonen gjøres tilgjengelig for nedlastning til sommeren ved hjelp av medievitenskapsprofessor Gunnar Liestøls forskning.

Situert simulering

  • «Situerte simuleringer» er en del av INVENTIO-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon. Det er finansiert av Forskningsrådet, Universitetet i Oslo og Norgesuniversitetet.
  • Benytter sammensmeltningen av GPS, aksellerometer og elektronisk kompass til å bruke telefonen som et vindu inn mot andre versjoner av virkeligheten, for eksempel arkeologiske funnsteder.
  • Muliggjør også simulering av hendelser fortid og framtid.
  • Flere av applikasjonene vil etter planen bli gjort tilgjengelig gratis på Apples App Store i løpet av sommeren.

Skal du til Roma i sommer? Har du iPhone? I så fall ligger alt til rette for at du kan oppleve sightseeing på en helt ny måte.

– I nær framtid vil vi kunne bevege oss rundt med telefonen og få informasjon om nærliggende steder, som man kan besøke og utforske, kun ved hjelp av denne applikasjonen, sier professor i medievitenskap Gunnar Liestøl.

Liestøl har i tre år jobbet med et prosjekt om såkalt «Situert Simulering». Der har han utviklet et verktøy som gjør det mulig å bruke telefonen som et fritt bevegelig vindu inn mot andre versjoner av virkeligheten.

Med telefonskjermen som vindu

I samarbeid med Kulturhistorisk museum og Vikingskiphuset har Liestøl skannet Osebergskipet bit for bit. Dette materialet er siden lagt til i den modellerte verdenen, og når man befinner seg på skipets funnsted ved Tønsberg, kan man på iPhone-skjermen se skipet slik det lå da det ble funnet.

– Går man opp på gravhaugen og fortsetter å rette telefonen mot haugens indre, vil bildet på skjermen rette seg deretter, slik at du kan se ned på skipet med skjermen som vindu. Man kan også studere utgravninger og arkeologiske gjenstander som lå i skipet på nært hold, alt med en liten fingerberøring, sier Liestøl.

Dette er foreløpig det eneste stedet i Norge hvor situert simulering er tilgjengelig. I tillegg har Liestøl og hans kolleger gjort en situert simulering av Parthenon i Athen og Julius Cesars tempel i Roma. Alle simuleringene vil bli gjort gratis tilgjengelig som iPhone-applikasjoner til sommeren.

Fortid og fremtid

Liestøl mener at verktøyet han har laget kan bidra til å få frem annen forskning innen fagretninger som arkeologi, biologi og meteorologi på en interessant og levende måte.

– I en planlagt simulering av klimaendringene vil en bruker kunne stå på Rådhuskaia og oppleve et fremtidsscenario hvor vannstanden har steget med kanskje flere meter på grunn av global oppvarming og smelting av fastlandsisen, forteller Liestøl.

Endringer i floraen over en periode er et annet eksempel.

– Ved hjelp av informasjon som ligger i norske kartverk, informasjon som allerede er tilgjengelig digitalt, kan vi generere et framtidsscenario og se for eksempel hvor mye tregrensa flytter seg på det stedet vi befinner oss, sier han.

– Bare begynnelsen

Et annet aspekt ved Liestøls nye verktøy er at det representerer helt nye muligheter for turistnæringene som er knyttet til arkeologiske funnsteder.

– Vi kan presentere fortid i nåtid på ett bestemt sted.

Gunnar Liestøl, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo

– Den store gevinsten i verktøyet ligger i at vi kan presentere fortid i nåtid på ett bestemt sted. Du vil inneha det samme perspektivet i nåtid som du opplever på skjermen, sier Liestøl.

Avdelingsleder for reiseliv i Innovasjon Norge Audun Pettersen synes prosjektet høres spennende ut.

– Vi ser mer og mer at slike ting kommer. At denne typen teknologi flyttes ned på iPhone-nivå er veldig spennende, forteller han.

Det er gjort forsøk med liknende ting tidligere, men da med store, tunge maskiner.

– Det er først når teknologien gjøres tilgjengelig for forbrukermassen at det virkelig er interessant. Jeg tror dette bare er starten på noe vi vil se mer og mer av i fremtiden, sier Pettersen.

Dag Grytli • Ketil Blom (foto)

Powered by Labrador CMS