Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.

Ukultur truer nytt studenthus

Mistillit, baksnakking og rapporter som aldri dukket opp – et salig kaos kan true flytteplanene til Chateau Neuf.

Publisert Sist oppdatert
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Magnar Grønvik Müller, DNS, Chatau Neuf, det norske studentersamfund
Magnar Grønvik Müller, DNS, Chatau Neuf, det norske studentersamfund

Etter at St. Olavs gate 32 ble et reelt alternativ ba vi flyttekomitéen om å fremskynde rapporten

Andreas Slørdahl, leder i DNS

Forvirring og kaos i Det norske studentersamfund (DNS)

  • DNS ble stiftet i 1813. Siden den gang har organisasjonen vokst betraktelig, og man har tilføyd vedtekter, komitéer og utvalg fortløpende for å tilpasse seg dette, uten egentlig å revidere eller fjerne foreldede vedtekter og organisatoriske ordninger.
  • DNS har per nå omkring 4000 medlemmer, hvorav rundt 550 er det man kaller «aktive». Det betyr at de engasjerer seg i en forening eller noe annet som foregår på Chateau Neuf.
  • Mangel på informasjon har vært et problem i en årrekke. Det sittende hovedstyret har forsøkt å gjøre informasjonsflyten mellom foreningene og utvalgene og hovedstyret enklere, men prosessen tar tid.
  • På grunn av kommunikasjonsproblemene har det oppstått mistillit og misnøye i organisasjonen, fordi medlemmene føler de hverken ikke får den informasjonen de har krav på, eller mulighet til å påvirke avgjørelser som blir tatt.

Underskudd på underskudd og lav oppslutning blant studenter flest har ført til at flere setter spørsmålstegn ved hvor egnet Chateau Neuf-bygget på Majorstuen er til å huse Det norske studentersamfund (DNS).

Flytteplanene har aldri vært mer konkrete enn nå, og om mindre enn én uke skal DNS avholde ekstraordinær generalforsamling.

Nå virker det som det vi skal stemme over hvorvidt vi skal flytte til St. Olavs gate 32, men jeg er ikke helt sikker

Kim-Agathon Svarthol, leder i Flyttekomiteen

Det viktigste som skal behandles da er spørsmålet om en mulig flytting til St. Olavs gate 32 (se faktaboks), men selv ikke lederen av flyttekomitéen, Kim-Agathon Svarthol, vet hva de egentlig stemmer over.

– Nå virker det som det vi skal stemme over hvorvidt vi skal flytte til St. Olavs gate 32, men jeg er ikke helt sikker, forteller Svarthol.

Det DNS faktisk skal stemme over, er om hovedstyre skal få tillatelse til å gå i samtale med Statsbygg om St. Olavs gate 32.

Det betyr ikke at de skal forsøke å sikre seg lokalene, men at de skal finne ut om bygget i det hele tatt egner seg. En eventuell flytting vil stemmes over senere.

– Det blir ikke aktuelt før hovedstyret har fått mer informasjon om mulighetene for drift i St. Olavs gate 32, forklarer formann i DNS, Andreas Slørdahl.

Kaotisk: Slik ser organisasjonskartet til DNS ut, etter det Universitas kjenner til. Det er et mylder av foreninger, utvalg, styrer og andre ledd. Det er få punkter for direktekontakt mellom de nedre og øvre leddene i organisasjonen. Lite informasjon når fram, og medlemmene føler seg ekskludert fra den viktige lyttesaken. Det er dette som skal føre til at mistilliten og misnøyen innad i organisasjonen vokser, og baksnakkingskulturen sprer seg.
Kaotisk: Slik ser organisasjonskartet til DNS ut, etter det Universitas kjenner til. Det er et mylder av foreninger, utvalg, styrer og andre ledd. Det er få punkter for direktekontakt mellom de nedre og øvre leddene i organisasjonen. Lite informasjon når fram, og medlemmene føler seg ekskludert fra den viktige lyttesaken. Det er dette som skal føre til at mistilliten og misnøyen innad i organisasjonen vokser, og baksnakkingskulturen sprer seg.

Dette er flyttesaken

  • DNS vurderer å flytte fra Chateau Neuf.
  • DNS har fem alternativer til Chateau Neuf, men St. Olavs gate 32 er nå det klart mest realistiske.
  • Bygget har flere interessenter, og hovedstyret innså i sommer at de må handle raskt dersom DNS skal ha mulighet til å få overta bygget. De kalte derfor inn til ekstraordinær generalforsamling 13. oktober, fordi de må ha et mandat fra generalforsamlingen for å kunne forhandle om bygget.
  • Den ekstraordinære generalforsamling skal ikke avgjøre om DNS skal flytte, men om det er ønskelig for organisasjonen å se nærmere på mulighetene i St. Olavs gate 32. Det er her misforståelsen har oppstått; mange medlemmer tror de skal avgjøre selve flyttingen.

Forsinket

Forvirret? Det er det flere som er.

Stridighetene dreier seg ikke bare om hva man faktisk skal stemme over den 13. oktober.

En rapport som ble bestilt av generalforsamlingen i fjor høst er forsinket, og har i mellomtiden skapt splid og forvirring.

Vi risikerer å si nei til en flyttemulighet fordi informasjonsflyten i organisasjonen er dårlig

Magnar Grønvik Müller, leder i sekretariatet i DNS

Svarthol og flyttekomitéen har fått massiv kritikk for at rapporten deres ikke var klar innen medlemsmøtet i midten av september. Møtet skulle åpne for diskusjon om St. Olavs gate 32, men tiden ble brukt til å oppdatere medlemmene om hvor saken faktisk sto.

En av de som er kritiske til flyttekomitéens arbeid er Magnar Grønvik Müller, leder for DNS’ sekretariat.

– Jeg forstår ikke hvorfor det tar så lang tid med rapporten. Det burde ikke være verre enn å skrive ned de funnene som er gjort og sende den ut, men det skjer ikke, og det er frustrerende, sier Müller.

Han mener den manglende rapporten fra flyttekomitéen vil føre til at mange medlemmer vil stemme mot St. Olavs gate 32, fordi de ikke vet nok om bygningen.

– Man kan ikke stemme på riktig grunnlag om man ikke har fått noe informasjon. Vi risikerer å si nei til en flyttemulighet fordi informasjonsflyten i organisasjonen er dårlig, forklarer Müller.

Det har ført til mye baksnakking og skapt konflikter i organisasjonen

Magnar Grønvik Müller, leder i sekretariatet i DNS

LES OGSÅ: Her vil de ha Oslos nye studenthus

Ikke forsinket?

Flyttekomitéens leder, Kim-Agathon Svarthol på sin side, mener at komitéens rapport ikke er forsinket, fordi komitéen, i følge ham, forholder seg til en senere frist og aldri har fått beskjed om noe annet.

– Vi har ikke fått beskjed om at rapporten må komme tidligere, og forholder oss derfor til den fristen som ble satt på generalforsamlingen i fjor, sier han.

Formann i DNS, Andreas Slørdahl, er klokkeklar på at han har bedt flyttekomitéen om levere rapporten tidligere.

– Etter at St. Olavs gate 32 ble et reelt alternativ ba vi flyttekomitéen om å fremskynde rapporten, sier han.

Det skal være en utbredt misforståelse i DNS at det skal avgjøre om de skal flytte til St. Olavs gate 32 allerede førstkommende søndag, en oppfatning som deles av flyttekomitéens leder når Universitas snakker med ham.

– Jeg forstår ikke hvordan vi nå skal stemme om flytting til et bygg før rapporten som er bestilt har redegjort for andre muligheter, sier Svarthol.

Mistillit og misnøye

– Vi har et mistillitsproblem i DNS. Mistilliten retter seg først og fremst mot hovedstyret, men det finnes også mellom de enkelte foreningene. Dette er en direkte konsekvens av hvor lite informasjon som blir spredd ut til medlemmene, og det fører til misnøye, sier Müller.

Mangelen på tillit mellom aktive medlemmer og hovedstyret, og mellom de forskjellige foreningene, fører i følge Müller til at det oppstår konflikter og baksnakking i organisasjonen.

– Det blir mye frustrasjon når folk føler at de ikke blir hørt eller opplever at ting foregår bak lukkede dører i en organisasjon som i utgangspunktet er tuftet på demokratiske prinsipper. Det har ført til mye baksnakking og skapt konflikter i organisasjonen, forteller Müller.

Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.
Oppgitt: Magnar Grønvik Müller er leder av sekretariatet i DNS. Han er oppgitt over hvor lite informasjon som når ut til medlemmene, og mener en fullstendig revisjon av organisasjonskartet er den eneste løsningen på kommunikasjonsproblemet.

1500 timer i møter

Det er ikke det nåværende hovedstyret i DNS som har skapt mistillitsproblemene. I følge Müller er problemet nesten like gammelt som DNS selv.

– Organisasjonsstrukturen gjør det tilnærmet umulig å skape fri informasjonsflyt mellom de forskjellige leddene i organisasjonen, sier han.

Som man kan se av grafikken, består DNS av et mylder av grupper og ledd, og veldig få av disse har stabil og direkte kontakt med hovedstyret.

Det er til gjengjeld stor møteaktivitet i de lavere leddene av organisasjonen, så stor at veldig få holder ut i lengden.

– Mitt anslag er at vi til sammen bruker omtrent 1500 timer i året på møtevirksomhet. Ingen annen organisasjon gjør det samme, hevder Müller.

Bekrefter forvirring

Formann Andreas Slørdahl innrømmer at DNS har et stort kommunikasjonsproblem, og at det er mange i organisasjonen som ikke vet hva som skal avgjøres neste uke.

– Jeg er veldig klar over at det er forvirring i organisasjonen over hva det er vi skal stemme over, sier han.

Slørdahl er enig med Müller om at det kaotiske organisasjonskartet til DNS er et problem. Han forteller at de har forsøkt å innføre intranettet på Chateau Neuf som hovedkanal for informasjon for å forenkle kommunikasjonen, men sier det tar tid å gjøre slike endringer.

Da Universitas snakket med Slørdahl var han ikke kjent med at flyttekomitéens rapport ikke blir ferdig før den ekstraordinære generalforsamlingen. Han forventet rapporten allerede i midten av september, og er overrasket over at lederen i flyttekomitéen har sagt noe annet til Universitas.

Flyttekomitéen har i ettertid presisert at flertallet i komitéen ikke har oppfattet at Slørdahl har bedt om at deres rapport leveres tidligere enn det som ble besluttet på generalforsamlingen i fjor høst. De skal holde et møte for å undersøke om rapporten skal eller kan leveres innen generalforsamlingen neste uke.

Powered by Labrador CMS