Kapitalismens keiserinne

Hun er blitt kalt kapitalismens svar på Karl Marx og har solgt 20 millioner eksemplarer av verket som er kåret til århundrets bok i USA. Ayn Rands storverk Atlas Shrugged foreligger nå på norsk.

Ayn Rand er kvinnen bak den komplett politisk ukorrekte filosofien objektivismen og det frie markedets store ideolog. Den russiskfødte filosofen som rømte til USA, var så sterkt preget av den markedsøkonomiske logikken at hun beskyttet navnet på filosofiretningen sin som om det skulle vært et registrert varemerke.

Objektivismen er derfor et filosofisk system hvor alle publikasjoner enten er skrevet eller godkjent av Rand selv. Ingen andre skulle kunne publisere sine filosofiske ideer under navnet Objektivisme.

Begresforvirring

Ayn Rands filosofi har aldri fått samme gjennomslag i Norge som i kapitalismens høyborg USA. I vår sosialdemokratiske kultur er tanker rundt fri flyt av kapital lite politisk korrekte og på grensen til det kjetterske.

Dagbladet-journalist Andreas Wiese har hevdet at Rands ideologi er en humørløs blanding av markedsliberalismen til Adam Smith og overmennesketeoriene til Nietsche.

Likefullt finnes det to studentforeninger ved Universitetet som begge studerer og diskuterer Rands filosofi.

– Det er elitistiske elementer i det Rand har skrevet, men jeg mener at hennes viktigste budskap er at alle mennesker har en fornuft og en skaperevne, sier idéhistoriestudent og leder av studentforeningen Randiansk forum Thomas Gramstad.

Elitistisk næring

Gramstad mener den norske oversettelsen av Rands storverk

Atlas Shrugged gir næring til de elitistiske elementene i Rands filosofi både gjennom markedsføringen og ved at de engelske begrepene «First hand» og «Second hand» er oversatt med «enere» og «annenrangs».

– Rand vil derimot skille mellom første- og annenhånds kjennskap til verden rundt seg. Hun mener det er viktig at menneskene ikke passivt godtar sannheter, men at man ved hjelp av fornuft og førstehånds erfaring danner sine egne meninger, sier Gramstad.

Politisk ukorrekt

Underliggende for hele Rands litteratur, filosofi og politiske ideologi er individualisme, egoisme (ikke et negativt ord i Rands vokabular), kapitalisme og troen på den menneskelige fornuft. Dessuten går hun inn for en «laissez faire»-politikk av nesten anarkistisk karakter, der staten blir tillagt svært liten makt.

– Den frie kapitalismen er ikke bare det mest effektive økonomiske systemet, den er også den mest moralske. All regulering innebærer en form for tvang og enhver tvang er umoralsk, hevder Vegard Martinsen som er leder for den andre av de to studentforeningene, Foreningen for studium av Objektivismen (FSO).

Objektivisme(

Randiansk forum brøt ut av FSO i 1996 fordi de følte sistnevnte inntok en dogmatisk og ukritisk holdning. Konflikten (som har en parallell i USA) går ut på hvorvidt objektivismen er komplett eller om det bør være rom for diskusjon og utvikling av filosofien.

Lederen av FSO innrømmer at det er en fare at de kan bli for sneversynte:

– Men hvis man har en for åpen holdning dukker det opp mye rar tenkning som ikke har noe med objektivismen å gjøre. Det blir feil, hevder Martinsen.

Gramstad og Randiansk forum mener derimot at man må være åpen for kritikk av Rand. Selv er han blant annet svært uenig i Rands syn om at kvinnen er underordnet mannen.

– Problemet er at Ayn Rand og hennes arvtagere kun godtok de bøkene Rand selv skrev eller godkjente som del av objektivismen. The Ayn Rand Institute i USA, som viderefører arven etter henne, nekter derfor at man skal kunne kalle annen tenkning som befinner seg innenfor den samme tradisjonen for objektivisme. Jeg mener resultatet av en slik politikk er at tenkningen blir firkantet og uten takhøyde: Da sier man jo at objektivismen er perfekt som den er, mener Gramstad.

– Hvordan kan man være en ekstrem markedsliberalist når man ser de ødeleggende konsekvensene av for eksempel internasjonal valutaspekulasjon?

– Ayn Rand skrev i en tid da de nåværende problemene med en globalisert økonomi ikke fantes. Jeg er derimot oppmerksom på problemet. Selv om Rand var i mot skattlegging, mente hun det var riktig å ha avgifter på kontrakter. Dersom man ser på en valutatransaksjon som en kontrakt, vil det ikke være i konflikt med Rands økonomiske politikk å innføre en såkalt Tobin-avgift på alle valutatransaksjoner, hevder Gramstad.

«Ayn Rand fikk meg til å se at kapitalismen ikke bare er effektiv og praktisk, men at den også er moralsk»

USAs sentralbanksjef Alan Greenspan til Newsweek.

Sponset utgivelse

Hvordan er det mulig for et lite forlag å få oversatt og utgi en over 40 år gammel bok på nesten 1300 sider på norsk? Kagge forlag har benyttet seg av sin egen variant av statens innkjøpsordning som er helt i Ayn Rands ånd: Meglerfirmaet Norse Securities forhåndsbestilte 2000 eksemplarer som de har brukt som julegaver til kunder og forretningsforbindelser. Dermed var forlaget garantert en omsetning av boken som kunne forsvare utgiftene ved å utgi den.

Eposet er skrevet i 1957 og handler om hva som skjer når USAs industriledere og kapitalister plutselig velger å legge ned arbeidet sitt og la verden seile sin egen sjø. Konsekvensene er fatale. Den amerikanske økonomien kollapser og folket må gå kanossagang til de heroiske kapitalistene og pent be dem om å gå tilbake til arbeidet.

Ayn Rands mest kjente bok utgis på norsk under tittelen De som beveger verden.

– Født under navnet Alissa Rosenbaum i St. Petersburg i Russland.

– Rømte til USA i 1925.

– Tok pseudonymet sitt fra navnet på skrivemaskinen sin: Rand Remington

– Jobbet som manusforfatter i Hollywood på 30-tallet

– Etter gjennombruddsromanen

The Fountainhead (1943) ble Rand berømt i USA.

– Grunnla den filosofiske retningen objektivismen. Etter hennes død er det The Ayn Rand Institute som formidler tenkningen hennes.

Atlas Shrugged

Powered by Labrador CMS