Oljeutvinning: I _Tar sands_ har _Suncor Millennium_ sin oljeutvinningsoperasjon. Tjæreørkenen ligger i Alberta, Canada. Før florerte det av dyr og fugler i denne skogen. Nå overlever bare oljeutvinningsmaskineriet i tjæreørkenen. FOTO: Jiri Rezac/Greenpeace

Skal stoppe folkemordet på verden

Årets Arne Næss-professor skal kriminalisere «ecocide«.

Publisert Sist oppdatert

Arne Næss Chair

  • Arne Næss-professoratet ble etablert ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i 2008.
  • Ordningen tildeler Arne Næss-professoratet til internasjonale forskere som skaper ny innsikt i spørsmål knyttet til utvikling, miljø og global rettferdighet.
  • Forskerne tilbringer tre måneder i Norge for å opprette dialog og samarbeid med norske fagmiljøer.

På kontoret til Polly Higgins er det så mange planter at man får følelsen av å være i en skog.

Herfra skal jusprofessoren redde verden.

Higgins sitter for øyeblikket i «Arne Næss Chair», et tre måneders professorat som inviterer internasjonale forskere til Norge for å finne løsninger på globale retts- og miljøproblemer.

Total ødeleggelse

Skotske Higgins arbeider for å kriminalisere overgrep mot økosystemer. I 2010 foreslo hun å innføre en lov som kriminaliserer miljø-ødeleggelser – eller «ecocide», som hun kaller det – slik at de som bryter loven kan dømmes av den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

– Ecocide er total ødeleggelse av økosystemer, forklarer Higgins.

Begrepet spiller på det engelske ordet for folkemord, genocide.

Dersom en miljøødeleggelse strekker seg over minst 200 kvadratkilometer i omkrets, klassifiseres den som et ecocide. Higgins forklarer at definisjonen både inkluderer naturlige årsaker, som når havnivået stiger, og menneskelige årsaker, som krig- og industriskader.

– En såpass vid definisjon vil gjøre alle nasjoner juridisk bundet til å gripe inn i naturkatastrofer, forklarer Higgins.

En gammel idé

Når det gjelder lovforslaget, er skotten ingen innovatør. Allerede i 1970 ble ecocide diskutert i FN. Da de laget ICCs lover, var kriminalisering av store miljøødeleggelser foreslått i utkastet til Romavedtektene, ved siden av folkemord og krigsforbrytelser.

Plutselig, på et lukket møte i 1996, ble det bestemt at ecocide skulle strykes fra dokumentet

Polly Higgins, Arne Næss-professor.

– Plutselig, på et lukket møte i 1996, ble det bestemt at ecocide skulle strykes fra dokumentet, sier Higgins.

Bare fire land var mot lovforslaget: USA, Storbritannia, Nederland og Frankrike var redde for at en ecocide-lov skulle forstyrre næringsinteresser i olje- og våpenindustrien. Higgins har en anelse om hvorfor beslutningen ble tatt bak lukkede dører.

– Det interessante med snuoperasjonen, er at dette året fikk også tjæresand-prosjektet klarsignal i Canada.

Verdens største ecocide

Tjæreørkenen i Alberta i Canada dekker et enormt område på 45 000 kvadratkilometer – like stort som England og Wales tilsammen. Det er det største ecocide-området i verden.

Før var området en stor skog, med samme vegetasjon som i norske skoger, og fungerte som en gigantisk resirkuleringsstasjon for karbondioksid.

Ifølge Higgins kan oljeutvinningen her sammenliknes med ødeleggelsene som har blitt påført regnskogen i Amazonas.

Sikker på endring

Higgins mener en kriminaliserende lov vil senke klima-utslippene, og stoppe karbonverstingene.

– Er lovforslaget du forespeiler realistisk?

– Ja, jeg er sikker på at det blir en endring. I fjor var jeg rettsrådgiver for 54 land i forbindelse med denne problematikken. Flere ambassadører i FN jobber nå med et lovforslag.

Hun forteller at ingen land har vetorett når det kommer endringsforslag til ICC-lovgivninger.

For å gjennomføre lovendringen, foreslår hun et økonomisk amnesti og en subsidieordning for større selskaper.

– Tror du generelt at store selskaper vil ønske en lovendring velkommen?

– Det er tydelig at tilbake i 1996, så var ikke en lov som kriminaliserer ecocide interessant, men vi har laget lovendringer før.

Hun trekker fram avskaffelsen av slaveriet som eksempel.

– Med den lovendringen fant slaveri-selskapene andre lovlige inntektsgrunnlag. Ikke ett firma gikk konkurs som resultat av at vi avskaffet slaveriet, sier Polly Higgins.

Powered by Labrador CMS