UFORSTÅENDE: Cecilie Bjørgås Jordheim (t.v.) og Heidi Kårtveit forstår ikke hvorfor kulturdepartementet vil endre stipendet som gir dem 120 000 kroner etter endt studium. -- Å være kunstner er ikke en jobb på samme måte som andre yrker, og man blir ikke ansatt et sted etter endt utdanning. Derfor er dette stipendet så viktig, sier Kårtveit.

Frykter stipendkutt

Kulturministeren vil ha slutt på startstipendet på 120 000 kroner til nyutdannede kunstnere. NSO frykter at kunstutdanning kan bli forbeholdt de rike.

Publisert Sist oppdatert

Etableringsstipendet

  • Studenter ved utvalgte kunstneriske institusjoner i Norge mottar et etableringsstipend ved endt utdanning.
  • Stipendet beregnes ut fra antall studieår, og er for masterstudenter nesten 120 000 kroner.
  • Innen SiO er Kunstakademiet, balletthøgskolen, teaterhøgskolen og operahøgskolen, kunstfag (alle på KhiO), og diplomstudiene ved musikkhøgskolen inkludert.
  • Ordningen ble etablert i 2002, og har skapt reaksjoner hos studenter som ikke er inkludert i ordningen.

– Å fjerne ordningen kan føre til at folk ikke tør å velge kunstutdanning på økonomisk grunnlag. Da blir det som i gamle dager, da bare de rike hadde anledning til å ta kunstutdanning. Der er det et viktig sosialt aspekt, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon.

Som nyutdannet kunstner fra de største akademiene i Norge får du i dag opptil 120 000 kroner i startkapital fra staten. Men i forrige uke meldte kulturminister Anniken Huitfeldt at hun ville ha slutt på ordningen.

– Vi vet at de vil erstatte det automatiske stipendet med en søknadsbasert ordning, men det er ikke klart om det blir et stipend forbeholdt studenter. Departementet har vært veldig vage med hensyn til det, sier Nymoen.

Urettferdig

Nesten 16 millioner kroner går årlig til nyutdannede kunstnere, men ifølge kulturministeren er problemet at pengene per i dag ikke når ut til alle.

– Det har kommet mange reaksjoner fra andre utdannelser som synes det er urettferdig at det bare er noen som skal få stipendet. Sånn som det er nå, er ikke alle inkludert i ordningen, sier Anniken Huitfeldt til Universitas.

Hun poengterer at flere av de som mottar stipendet ender opp med å ikke bli kunstnere.

«Det er ikke rettferdig at en nyutdannet kunstner skal få 120 000 kroner etter studiene, for så å gå rett inn i fast jobb i reklamebransjen.»

Anniken Huitfeldt, kulturminister

– Hensikten med stipendet er at det skal være lettere å etablere seg som kunstner, men jeg synes ikke det er rettferdig at en nyutdannet kunstner skal få opp mot 120 000 kroner etter studiene, for så å gå rett inn i fast jobb for eksempel i reklamebransjen, sier hun.

Kulturministeren har ingen klar plan om hvordan stipendet heller bør fordeles.

– Vi har diskutert mange ulike modeller, men har ikke konkludert med noe ennå.

Forstår ikke

På Stenersenmuseet i Vika holder masterstudentene ved Kunstakademiet i disse dager avgangsutstilling. De skal snart ta steget ut i arbeidslivet og er glade for å ha etableringsstipendet i ryggen. De stiller seg uforstående til forslaget.

– Motivasjonen er på topp når man er ferdig med utdannelsen, og om man da skal sitte og vente på neste søknadsfrist og kanskje ikke kvalifisere seg til støtte, vil det være utrolig demotiverende, sier kunststudent Cecilie Bjørgås Jordheim.

Medstudent Heidi Kårtveit er også klar på at stipendet er uunnværlig, og har ikke mye til overs for Huitfeldts argumenter.

– Alle som starter på en master i kunstutdanning har valgt dette yrket. Det er ikke alle som fortsetter som utøvende kunstnere, men de kan jobbe med kunst på andre måter, sier Kårtveit.

– Rar løsning

NSO-leder Nymoen er enig.

– Mange kan i perioder være nødt for å ha andre yrker ved siden av, men de som tar utdanningen ønsker jo å bli kunstnere. Hvis det er argumentet, er det i så fall en rar løsning de har kommet opp med. Å fjerne stipendet hever terskelen for å faktisk bli kunstner ytterligere, sier hun.

Forslaget skal sendes ut på høring før en endelig endring vil komme på plass.

– Departementet har varslet at dette vil få konsekvenser allerede for de som tas opp til høsten, så det haster å få en avklaring. Det blir en uforutsigbar fremtid for dem, sier Nymoen.

Powered by Labrador CMS