STRENG: DNS har hodet over vannet i følge regnskapet for 2010. Nå er det økonomiansvarlig Magni Sørlokk som holder storforeningen i ørene. T.h. formand Karl Kristian Rådahl Kirchhoff.

En tier i pluss

Tross sviktende medlemmasse og sprekker i styrets ølbudsjett, greide Studentersamfundet å gå med en tier i pluss i 2010.

Publisert Sist oppdatert

Etter over en halv million i underskudd fra det økonomisk vanskelige året 2009 har Det norske Studentersamfund (DNS) fått orden i rekkene. I 2010-regnskapet fikk storforeningen et sluttresultat på ti kroner før skatt.

– Det må man jo være fornøyd med, sier Magnus Lange, viceformand i DNS i 2010.

– Vi var mye mer forsiktige i fjor høst enn man hadde vært tidligere det året. Den høsten hadde vi jo heller ingen økonomiansvarlig, og det var formand Kristin Wolmer som tok i et tak med økonomien, sier han.

For å bøte på skaden fra året før, da over to hundre tusen kroner gikk med til Grisefest på høsten, har DNS blant annet overført en stilling til driftsselskapet Chateau Neuf servering, og ellers kuttet der kuttes kan.

– På bakgrunn av tallene fra 2009, ser vi at DNS har vært mye strengere på utgifter i 2010, sier økonomiansvarlig ved DNS i år, Magni Sørlokk.

Budsjettsprekk på 130 000

Helt uskyldige har likevel ikke det forrige hovedstyret vært. Nærmere 130 000 kroner er brukt på såkalt velferd til styret, mer enn tre ganger det budsjetterte tallet. Ifølge nåværende DNS-formand Karl Kristian Rådahl Kirchhoff skal posten hovedsakelig være mat, drikke og øl til styret.

– Det er et resultat av at man ikke førte over på de andre postene, sier Lange.

– En generalforsamling, for eksempel, med tilhørende utgifter, kan ha havnet på velferdsposten, sier han.

Kirchhoff kommenterer at summen er i overkant høy, selv om man tar høyde for feilføring.

«Nå må man ringe Magni før man tar så mye som en øl.»

Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, formand i DNS

– Vi har kuttet den posten i budsjettet for 2011, og blitt mye strengere. Nå må man ringe Magni før man tar så mye som en øl, sier han, og legger til at styret hittil i år har spist og drukket for skarve 6 000 kroner.

Lavere medlemstall

Salg av medlemskort er blant DNS´ betydelige inntekter, men tross mer enn dobling av prisen i 2010 har inntektene fra medlemsskapssalgget sunket.

– Prisøkningen fungerer ikke helt som man tenkte. Vi vurderer å foreslå en endring på det under generalforsamlingen i juni. Enten å sette ned prisen igjen, eller å dele opp så man kan kjøpe per semester, og ikke må kjøpe for hele året, kommenterer Kirchhoff.

Små grep

Økonomiansvarlig Sørlokk legger vekt på at det er små grep som holder DNS-økonomien i ørene i år.

– Mitt inntrykk er at vi ligger mye bedre an enn vi har gjort tidligere år. Vi prøver å være enda strengere med utgifter, og søker også om eksterne støttemidler for eksempel fra kommunen, sier hun.

– Dessuten har vi vært tydelige overfor foreningene om hvordan den økonomiske situasjonen er, og fått dem til å bidra med innsparinger, sier hun.

Powered by Labrador CMS