PÅ RANDEN AV KONKURS: Oslo-studentenes storstue Chateau Neuf.

Fraråder CNS-lån

Driftselskapet ved Chateu Neuf kan se langt etter et lån fra UiO. Alt tyder nå på at også SiO sier nei.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en veldig vanskelig sak i seg selv, det er ikke bare å gi ut studentenes penger, heller, sier Mari Berdal Djupvik, leder i Velferdstinget (VT).

For to uker siden skrev Universitas at Chateu Neufs driftselskap [trenger økonomisk hjelp for å overleve](1). Nå har Chateau Neuf Servering (CNS) søkt sine eiere om et lån for å bedre sin akutte pengemangel. Universitetet i Oslo har allerede sagt nei til lånet, men DNS’ stiftelse har kommet opp med forslag om å dekke 80 prosent av lånet, hvis Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) dekker resten. CNS søker derfor om et lån på 250 000 kroner fra SiO.

SiO blir redningsapparat

Djupvik forteller at VT ser svært alvorlig på saken, og har derfor innkalt til et ekstraordinært møte den 5. juni. En viktig problemstilling som det skal tas stilling til der, er om SiO prinsipielt bør innvilge lånet, slik det fremkommer av søknadspapirene.

Håper på lån

VTs Arbeidsutvalg (VT-AU) har sendt ut innstillingen til alle parter i saken. Begrunnelsen for å fraråde SiO i å gi ut et lån til CNS, er at de mener at lånet kan skape en presidens SiO ikke vil være tjent med.

– Velferdstinget har stor påvirkning på avgjørelsene til SiO. Denne makten ønsker vi nå å ta i bruk for å si ifra om hva vi ønsker i saken, sier Djupvik.

Kristin Wolmer, formann i DNS, er derimot ikke bekymret for utfallet av lånesøknaden. Hun informerer om at DNS vil holde generalforsamling den 5. juni og at sakens gang vil bli fremlagt der.

– Jeg håper at vi får innvilget dette lånet. Får vi ikke lånet, må vi se på andre løsninger, men det er ikke noe vi har tatt stilling til ennå, sier hun.

Daglig leder i Chateau Neuf Servering, Kalle Fostervoll er heller ikke bekymret for sakens utfall.

– Greit oppsummert er vi ikke avhengig av å få dette lånet, men det ville vært fint for oss å få det, sier Fostervoll.

Powered by Labrador CMS