SVINEDYR: Griseuken på Studentersamfundet.

Svinedyr grisefest

Anders Rindal i Venstrealliansen mener forrige ukes grisefest på Det norske studentersamfund (DNS) kan ha blitt så dyr at de ansvarlige må vurdere sine stillinger.

Publisert Sist oppdatert
UNIVERSITAS: 7. oktober 2009

*Budsjett for griseuken:*

  Utgifter

 • Middag 500.000,-
 • Invitasjoner, programblad o.l: 160 000,-
 • Lys, lyd og rigging 60 000,-
 • Musikere 70 000,-
 • Artisthonorar Bob Hund og andre
 • utgifter til arrangement i løpet av uken: 100 000,-

 • *Tentativ sum utgifter 893 000,-*
 • Inntekter

 • Støtte fra Chateau Neuf Servering 100 000,-
 • Støtte fra Studentersamfundet 100 000,-
 • Støtte fra Frifond: 25 000,-
 • Støtte fra UiO Aktivitetsmidler 60 000,-
 • Billettinntekter 340 000,-
 • Inntekter fra Bob Hund-konserten 50 000,-
 • *Tentativ sum inntekter 675 000,-*

Feiringen av DNS's maskot Hans Majestet Grisens 150 års-jubileum ble en kostbar affære. Det samlede budsjettet for griseuken var på 893 000 kroner, og bare gallamiddagen, med 300 gjester, hadde et budsjett på 500 000 kroner. Anders Rindal i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo stiller seg svært kritisk til pengebruken.

– Tilliten er tynnslitt, og dersom tallene stemmer, bør hovedstyret vurdere sine respektive stillinger, sier Rindal, som representerer Venstrealliansen.

Han mener det foregår mye bra aktivitet på Chateau Neuf, men at det er på tide å legge tradisjonen med grisefester død.

– Når DNS skal feire år bør dette heller gjøres med store og åpne arrangementer, hvor målet er å engasjere hele medlemsmassen.

– Ølstafett for overklassen

Tore Linnè Eriksen, tidligere leder i DNS og førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, ønsket ikke å delta på grisefesten ettersom han mener det er et tullete arrangement.

– Under min tid forsøkte vi å avskaffe grisefeiringen for godt. Derfor overrasker det meg at historien ser ut til å gjenta seg.

Eriksen sier grisefesten er et symptom på utviklingen og avpolitiseringen av DNS.

– Hans majestet grisen lever tydeligvis sitt eget liv utenom DNS. Feiringen fremstår som en slags borgerlig folklore, nærmest en ølstafett for overklassen med sin form og sine ritualer, sier Eriksen.

– Virkelighetsfjernt arrangement

Anders Rindal fra Venstrealliansen mener gallamiddagen, som kostet 550 kroner for studenter, og feiringen av Hans Majestet Grisen generelt fremstår som en internfest.

– Formen og prisen på arrangementet virker fremmedgjørende for vanlige studenter, og feiringen bærer derfor preg av å være en feiring av seg selv. Grisefesten består av ritualer som passer best i frimurerlosjen. Det er sikkert morsomt internt blant dem som jobber i DNS, men arrangementet fremstår som virkelighetsfjernt for resten av de 6000 medlemmene av DNS.

Thomas Axelsen, leder for DNS, avviser kritikken og presiserer at gallamiddagen var åpen for alle som måtte ønske å delta. Han er ikke enig i Rindals beskrivelse.

– Vi ønsker å beholde grisefesten fordi det er en fin måte å bære videre gamle tradisjoner. Formen er stiv, men er ment ironisk som en parodi på ordensvesenet. Dessuten er det hyggelig å kunne gi noe tilbake til alle som jobber frivillig, sier Axelsen.

Venter på regnskapet

Axelsen understreker at avgjørelsen om å holde grisefest ble tatt under fjorårets generalforsamling, der alle DNS sine medlemmer har stemmerett. Han mener pengebruken er forsvarlig.

– Budsjettet viser ikke det samme som regnskapet kommer til å vise, blant annet fordi utgiftsposten for middag ble justert etter antall betalende gjester. Mye av utgiftene vil også dekkes av oktoberfesten, da man stort sett benytter det samme utstyret som lyd, lys og telt begge steder.

Axelsen innrømmer at griseuken står i fare for å gå med underskudd, men vil ikke kommentere tall før det foreligger et konkret regnskap.

– I budsjettet er det 100 000 kroner som er DNS sine penger. Vi håper selvsagt at vi får igjen disse pengene, men det kan jeg ikke kommentere før regnskapet foreligger. Budsjettet er helt i tråd med generalforsamlingens avgjørelse, sier han.

Anders Rindal mener det er selve prioriteringen det er noe galt med.

– Chateau Neuf skal først og fremst være et kulturhus for studenter. Derfor kunne pengene heller blitt brukt på noe som kom flere studenter til gode.

Powered by Labrador CMS