PENSUM: Filosofen Lars Svendsens bestillingsverk for Civita om liberalisme.
PENSUM: Filosofen Lars Svendsens bestillingsverk for Civita om liberalisme.

Alene om å fri til studentene

Mens høyreliberale Civita stadig utvider sin skolering av studenter, har nystartede Manifest Analyse ingen planer om å tilby studenter et sosialistisk alternativ.

BORGERLIG NETTVERKSBYGGING: Anja Stenersen (t.v.), formann i Oslo FpU; Kristine Blixrud fra konsulentfirmaet Headfield og Kristine Kjær, mastergradsstudent i International business og politics ved Handelshøyskolen i København, på vei ut for å knytte nettverk under Civita-seminaret på Oscarsborg.
BORGERLIG NETTVERKSBYGGING: Anja Stenersen (t.v.), formann i Oslo FpU; Kristine Blixrud fra konsulentfirmaet Headfield og Kristine Kjær, mastergradsstudent i International business og politics ved Handelshøyskolen i København, på vei ut for å knytte nettverk under Civita-seminaret på Oscarsborg.
BORGERLIG NETTVERKSBYGGING: Anja Stenersen (t.v.), formann i Oslo FpU; Kristine Blixrud fra konsulentfirmaet Headfield og Kristine Kjær, mastergradsstudent i International business og politics ved Handelshøyskolen i København, på vei ut for å knytte nettverk under Civita-seminaret på Oscarsborg.
BORGERLIG NETTVERKSBYGGING: Anja Stenersen (t.v.), formann i Oslo FpU; Kristine Blixrud fra konsulentfirmaet Headfield og Kristine Kjær, mastergradsstudent i International business og politics ved Handelshøyskolen i København, på vei ut for å knytte nettverk under Civita-seminaret på Oscarsborg.

*Tankesmier:*

  • Prinsipptenkende idéleverandører som jobber for politisk endring gjennom utredninger, forskning, seminarer og deltagelse i samfunnsdebattene. Er ofte knyttet til politiske partier, næringslivsorganisasjoner, universiteter, militære organisasjoner eller andre institusjoner.

*Civita:*

  • En liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Finansieres hovedsakelig av NHO og rederinæringen.

*Manifest:*

  • Venstresidens tankesmie. Skal dokumentere samfunnsproblemer, analysere årsaker og lansere løsninger som fremmer deltakelse, demokrati og rettferdighet. Finansieres hovedsaklig gjennom ulike fagforeninger.

Nettverksbygging og skolering av studenter og ungdom er et av blåjakkenes våpen i krigen om tankene. I Sverige har tankesmien Timbro fått mye av æren for samlingen av de borgerlige partiene gjennom sitt målrettede ungdomsarbeid.

På Civita-akademiet undervises norske studenter i politisk filosofi, og på Oscarborgseminaret settes hvert år nærmere 40 studenter, borgerlige ungdomspolitikere og unge næringslivsledere på skolebenken på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Sist høst ble også Fleslandseminaret opprettet utenfor Bergen, og lignende seminarer er under planlegging i flere andre byer.

Kristine Kjær er en av de ferskeste i Civitas stadig voksende alumninettverk. Hun var også en av svært få SV-velgere på Oscarsborgseminaret.

– Da en av foredragsholderne spurte hvem av oss som var sosialister, var det bare jeg og en til som rakk opp hånden, sier Kjær, som forteller at hun til tider har følt seg litt alene.

Foruten bygging av nettverk var det muligheten for å debattere liberale verdier, som gjorde at hun valgte å sende Civita søknaden om deltakelse.

– Man kan jo være liberal selv om man ikke stemmer borgerlig, sier Kjær.

Venstresiden mangler ressurser

I sommer ble Manifest senter for samfunnsanalyse opprettet med støtte fra rundt 70 fagforeninger for å ta opp kampen. Noen kamp om studentene får Civita imidlertid ikke.

– Vi har ingen planer om noe lignende. Det finnes allerede omfattende skolering i ungdomspartiene på venstresiden og i fagbevegelsen. Ellers arrangerer vi debattmøter og inviterer studenter til disse via kanaler i studentmiljøene, sier Ingrid Wergeland, leder i Manifest Analyse.

Hun forteller at tankesmiens økonomiske rammer legger begrensinger.

– Det er ikke det at vi ikke vil tiltrekke oss studenter. Civita har langt mer penger enn oss, og har derfor mulighet til å ha flere aktiviteter og målgrupper. Vi har flere gode ideer enn vi har ressurser til å gjennomføre, sier Wergeland.

Ser til søta bror

Gjennom Timbros Stureakademin rekrutteres studenter til et ettårig undervisningsprogram ikke ulikt Civitaakademiet, som avsluttes med et opphold i Washington DC. Blant alumniene fins journalister, redaktører, politikere, offentlige tjenestemenn, debattører og forskere.

– På lang sikt kan vi tape kampen om ideene, selv om vi har både ressurser og de beste ideene, skrev Eric Sundström, sjefsredaktør i den sosialdemokratiske ukesavisen «Aktuelt i Politiken» på sin blogg etter å ha gjesteforelest for studentene ved Stureakademin i 2006.

Et halvt år senere vant de borgerlige partiene Riksdagsvalget. Timbros skoleringsvirksomhet var en medvirkende faktor, ifølge Ali Estabi, tidligere svensk politiker og for tiden økonomianalytiker i Manifest Analyse.

«Det handler ikke i første omgang om å få flere til å stemme til høyre, snarere om at flere skal tenke som høyresiden», skriver Estabi i den første utgivelsen fra Manifest Analyse, «Tankekrigen. Hvordan høyresiden vinner de viktigste slagene».

Likevel er ikke Ingrid Wergeland bekymret over Civitas arbeid for å få studenter til å «tenke som høyresiden».

– Det kan hende det finnes behov for skolering i mer overordnede, strategiske perspektiver, men vi kommer ikke til å lansere et sånt opplegg før det er etablert at det finnes en etterspørsel. Akademi vil vi i så fall aldri kalle det, det blir for pretensiøst, sier Wergeland.

Internasjonalt nettverk

Timbro er, i likhet med danske Cicero og de ledende amerikanske tankesmiene Cato Institute og Heritage Foundation, en del av Civitas internasjonale tankenettverk. Leder i Civita, Kristin Clemet, bekrefter at Timbro er et forbilde.

– Vi kjenner Timbro godt. De har vært ledende på dette området lenge og vi har latt oss inspirere av det de har fått til. Men vi jobber nokså ulikt. Timbro er mer ideologisk i sitt arbeid, sier Clemet.

Hun forteller at selv om målet med Civitas ungdomssatsing ikke er å forene de borgerlige partiene, ser hun ikke bort fra at Civitas skolering kan bidra.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det i fremtiden vil sitte mennesker i regjeringen som har vært gjennom Civitas skolering, og kanskje er det mennesker fra forskjellige partier. Men dette ligger nok et stykke frem i tid, sier Clemet.

Powered by Labrador CMS