Alle elsker Emma?: Initiativtakerne bak Emmasofias studentforening, Jørn Mjelva og Ole Kristiansen, tar opp kampen mot mytene.

Vil friske opp psykedelika-debatten

Psykedelika-lobbyistene i Emmasofias ferske studentlag har ingen planer om å bytte ut sjampinjong med fleinsopp på Frederikke.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har et fag om Dylan på Blindern men ikke et om MDMA og psykedlika, sukker Jørn Mjelva med et oppgitt smil.

Sammen med Ole Kristiansen er han en av initiativtakerne bak den nystiftede studentforeningen Emmasofia. Foreningen skal bli en arena der studenter med interesse for psykedlika og MDMA kan møtes i en trygg setting uten stigma.

En over-natta-legalisering der vi finner psykedlika ved siden av øl på Rema tror jeg ikke Norge er modent for ennå»

Ole Kristiansen

Guttene håper spesielt på å avkrefte mytene rundt stoffene. Som at psykedlika handler om å se fargerike dyr, for eksempel.

– Du ser ingen rosa elefanter nei, det er dessverre en myte, sier Ole Kristiansen.

Begge er enig om at tiden er moden for en mer seriøs debatt om MDMA og psykedlika basert på ny forskning.

– Vi er ikke veldig radikale. Det er bare på tide at studentene kommer på banen, forteller Ole entusiastisk.

Initiativtakerne understreker at de respekterer det gjeldende forbudet, men at det er på høy tid med en lovendring.

– Avkriminalisering bør være første skritt i retning av en ny regulering. Men en over-natta-legalisering der vi finner psykedlika ved siden av øl på Rema tror jeg ikke Norge er moden for ennå, sier Ole og smiler.

Streit gjeng

Det er lite som skiller stiftelsesmøtet for Emmasofia studentlag fra et hvilket som helst annet foreningsmøte. Vedtekter stemmes over, ledere velges og en spøkefugl spør hvordan de planlegger å rekruttere flere jenter. For å være en forsamling av studenter med interesse for psykedlika og MDMA er de ti studentene overraskende streite der de sitter rolig og oppmerksomme og lytter.

– Vi ønsker møter i intime settinger. Vi skal konsentrere oss om å utforske og lære, annonserer Ole Kristian for forsamlingen.

Myteknuserne

Studentene sitter her i dag på grunn av de tidligere NTNU-forskere Terri Krebs og Pål Ørjan Johansens forskning på MDMA og LSD. Forskerparet er grunnleggerne av Emmasofia, moderorganisasjonen den nye Blindern-foreningen springer ut av.

Gruppen argumenterer spesielt for de positive effektene av psykedlika for personer som sliter med angstlidelser. Likevel har det vært liten interesse fra de store medisinske forskningsinstitusjonene, inkludert Universitetet i Oslo. Heller ikke medisinstudentene viser interesse for Emmasofia Blindern. Jørn og majoriteten på møtet studerer filosofi.

– Burde det ikke være medisin- og psykologistudentene som drev med dette?

– Det er et felt som åpner for mye tverrfaglig forskning, som jus, sosialantropologi og religionshistorie, svarer Jørn som mener et medisinsk fokus blir for snevert.

Det skal være åpent for å dele erfaringer med rus på møtene, men Emmasofia Blindern tar ikke noe offisielt standpunkt på bruk.

Jeg prøvde det i trygge og nærmest terapeutiske settinger. Opplevelsene satte meg inn på nye og friske spor og førte til at jeg sitter her i dag, som student på Blindern og aktiv i debatten

Ole Kristiansen, initiativtaker til EmmaSofias studentforening

– Åpenbaring

På spørsmål om noen i rommet har prøvd psykedlika og MDMA blir det umiddelbart en taus og litt trykket stemning.

– Hvem her har vel ikke prøvd det, kommer det fra et hjørne og det humres forsiktig som svar.

Flere i rommet snakker om positive erfaringer, men understreker at folk reagerer forskjellig og at det er viktig å ta stoffene i kontrollerte omgivelser. Ingen benekter farene for den beryktede «bad tripen, » men noen forsøker å nyansere begrepet.

– Det blir en positiv erfaring på lang sikt og det avslører sider ved deg selv som du burde ta tak i, kommer det fra en.

Ole Kristiansen forteller åpent om sine egne erfaringer med psykedlika fra noen år tilbake, opplevelser han mener er positive og hjalp han dit han er i dag.

– Jeg prøvde det i trygge og nærmest terapeutiske settinger. Opplevelsene satte meg inn på nye og friske spor og førte til at jeg sitter her i dag, som student på Blindern og aktiv i debatten.

Ikke nødvendigvis topp med sopp

Til tross for at EmmaSofia studentlag sier at stoffene kan ha positiv effekt, så mener Folkehelseinstitutt at bruk kan ha alvorlige konsekvenser. Å ta MDMA over tid kan forårsake alvorlige skader på sentralnervesystemet, mens psykedelika i enkelte tilfellers kan skape langvarige psykotiske episoder. Liliana Bachs, fagdirektør for rettstoksikologiske tjenester ved Folkhelseinstituttet er ikke imidlertid ikke negativ til at studentene interesserer seg for psykedelika og MDMA.

Har dere noen kommentarer til at studenter skaper debatt rundt disse rusmidlene?

– Debatt om forskning er alltid positivt. Vitenskapen blir til ved å debattere, bevise og motbevise uten å være forutinntatt. Det er viktig at studentene lærer å lese vitenskapelig studier på en kritisk måte, kommenterer hun.

Likevel er hun ikke enig i at feltet er preget av myter og foreldet forskning.

– Det finnes mye bra biologisk forskning på effekter av MDMA av både eldre og nyere dato. Et søk i den medisinske databasen PubMed på «MDMA» avgrenset til de siste 5 årene gir 1044 treff, svarer hun.

Powered by Labrador CMS