Studenthus i 50 år: Chateau Neuf går en usikker fremtid i møte.

Slutten for Chateau Neuf?

Kan bli spist opp av NMH

Musikkhøgskolens behov for øvingsrom og konsertscener kan bety slutten for Chateau Neuf som studenthus.

Publisert Sist oppdatert

Areal og plassmangel ved Musikkhøgskolen

  • NMH må utvide arealene sine på grunn av økt antall studenter, stipendiater og ansatte.
  • Statsbygg har utredet fire forslag for utvidelsen
  • Ett av disse forslagene er en overtagelse av Chateau Neuf. Nærheten til de nåværende byggene er det mest tiltalende med denne løsningen.
  • Statsbygg vurderer ikke en overtagelse av Chateau Neuf som den beste løsningen
  • Kilde: nmh.no

For ett år siden publiserte Statsbygg fire «konseptforslag» for utvidelse av Norges Musikkhøgskole (NMH). Blant de fire aktuelle alternativene, var også en overtagelse av Chateau Neuf – et alternativ som ble vurdert som lite sannsynlig av både Statsbygg, Musikkhøgskolen og Det Norske Studentersamfund (DNS)

Siden den gang har det vært stille, men fredag forrige uke dukket Statsbygg opp på befaring på Neuf.

– Et salg vil bety at Neuf slutter å være en sosial arena, og det vil være en svekkelse av studentkulturen generelt.

Christina Eide, styreleder i DNS

Leder for Det Norske Studentersamfund, Christina Eide, har ingen planer om at DNS skal flytte på seg.

– Vi har flere studentarrangementer på Neuf hver eneste dag. Et salg vil bety at Neuf slutter å være en sosial arena, og det vil være en svekkelse av studentkulturen generelt.

Ifølge Statsbyggs konseptforslag har Chateau Neuf «et stort vedlikeholdsetterslep», men Eide tviler på at et nytt studenthus for DNS vil ha noen bedre fasiliteter enn Neuf.

– Oslo er en trang og dyr by, og det er svært lite sannsynlig at vi finner et bygg med alt Chateau Neuf tilbyr av scener, kinosal, kontorer og så videre.

Les også: “Studentidretten skriker etter mer plass: Over 800 på venteliste”

Må leie arealer

Musikkhøgskolens behov for mer plass, skyldes en stor økning i antall studenter.

«De to husene i Slemdalsveien 11 er dimensjonert for 465 studenter. I dag har vi nesten dobbelt så mange – 780», skriver kommunikasjonssjef ved NMH, Ingrid Holst Sollie i en e-post.

Hun legger til at antall ansatte og stipendiater også har økt drastisk, og at studiene og arbeidsmetodene er i endring – disse er ifølge Sollie mer arealkrevende:

«Det er mer samspill, og undervisningen er mer prosjektbasert. NMH trenger fleksible lokaler tilpasset framtidens utdanning. Vi har oftere og oftere behov for å leie arealer utenfor NMH, til konserter og prosjekter.»

Rett før pandemien flyttet deler av administrasjonen til kontorlokaler ved Colosseum. Ifølge Sollie, er det en kortsiktig løsning for å bøte på noe av plassmangelen.

50 år gammel gris

Universitetet i Oslo, som disponerer Chateau Neuf-bygget, har forståelse for NMHs arealbehov.

«Våre bygninger er eid av staten, og vi forholder oss til de arealdisponeringene staten gjør for sine bygninger», svarer Elisabeth Høgseth Todal ved UiOs Eiendomsavdeling på spørsmål om hvordan UiO stiller seg til et eventuelt salg.

Sliten 50-åring: Christina Eide håper oslostudentene får beholde Chateau Neuf i 50 nye år.

Christine Eide sier DNS har fått beskjed fra universitetet om at det “ikke er pågående diskusjoner om et alternativt bruk av Chateau Neuf.“ Hun presiserer at de generelt sett har hatt god kommunikasjon med universitetet.

– Men vi skulle selvfølgelig ønske vi var involvert i prosessen fra starten av.

Eide sier hun håper det tas hensyn til de 75.000 studentene i Oslo når en beslutning skal tas om det 50 år gamle studenthuset.

– Det ligger masse historie i veggene her, og vi vil gjerne være her i 50 år til.

Les også: “Arkitektene reagerer ulikt på på UiOs gigantprosjekt”

Powered by Labrador CMS