Miljøstrid: Stortingspolitiker for MDG Rauand Ismail, leder for studentparlamentet i Oslo Jørgen Hammer Skogan, viserektor for klima og miljø ved UiO Mette Halskov Hansen og leder i Grønn Liste Charlotte Hjort.

Politikere reagerer på UiOs prioriteringer:

– Et eksempel på neglisjering av miljøtiltak i praksis

Mens både student- og stortingspolitikere raser over eiendomsavdelingens økonomiske prioriteringer, mener universitetsdirektøren at klima og miljø står høyt på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

  • Oktober 2020: Eiendomavdelingens ledelse ble skal ha bedt om å komme med innspill til hva ubrukte miljømilder på 5,2 millioner kroner kunne brukes til før året var omme.
  • 12. november 2020: Under et ledelsesmøte i Eiendomsavdelingen ble det ifølge daværende forvaltningssjef Atle Høkeli besluttet å bruke miljømidlene til å nedbetale intern gjeld. Høkeli reagerte på at midlene skulle brukes på noe annet enn miljøtiltak.
  • Mai 2021: Høkeli kontakter Universitas og forelegger saken. Kort tid senere går han av som forvaltningssjef ved Eiendomsavdelingen.
  • I månedene etter har Universitas gjentatte ganger spurt om dokumentasjon som kan dokumentere hvordan de aktuelle midlene er brukt.
  • 16. februar 2022: Universitas møter Eiendomsavdelingen for et intervju om saken. Her innrømmer ledelsen at over halvparten av midlene gikk til nedbetaling av intern gjeld. Eiendomsavdelingen avviser samtidig at midlene var øremerkede til miljø og understreker at de fritt kan disponere midlene under gjeldende budsjett.
  • Høkeli har hele veien stått fast ved påstanden om at midlene burde brukes på miljø, slik det var planlagt for i det opprinnelige budsjettet.

For to uker siden meldte Universitas at Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo i 2020 brukte tre av fem millioner kroner, som var budsjettert til miljøtiltak, til nedbetale intern gjeld (se faktaboks om saken).

Atle Høkeli, som den gang var forvaltningssjef i Eiendomsavdelingen, gikk av som følge av det han har beskrevet som en uheldig prioritering fra ledelsens side. Han stiller spørsmålstegn ved hvordan UiOs avdelinger benytter bevilgede midler, samt i hvilken grad klima- og miljøtiltak blir tatt seriøst ved UiO.

– Det ble besluttet at vi ikke lenger skulle bruke «miljøpotten» til miljøtiltak, men til å nedbetale intern gjeld. Misbruk av øremerkede midler er en skandale, uttalte Høkeli.

I etterkant har saken skapt reaksjoner blant flere UiO-aktører.

Les også: UiO brukte miljømillioner på nedbetaling av intern gjeld: – En skandale

Hastesak

Leder av studentpartiet Grønn Liste, Charlotte Hjort, er bekymret for hvordan bevilgede midler blir disponert av UiOs avdelinger.

– Jeg syns det er synd at man bruker penger på den måten. Man forventer jo at penger som blir satt av til miljøtiltak blir brukt til det. Det kommer også frem at dette ikke er uvanlig praksis. Selv om budsjettene er åpne, blir det vanskelig å følge med på UiOs prioriteringer når penger flyr hit og dit.

Studentparlamentets leder, Jørgen Hammer Skogan, stemmer i og mener prioriteringen av klima- og miljøtiltak er en hastesak for universitetet. Han mener Eiendomsavdelingen ved UiO er en så stor aktør, at det bør være mulig å finne miljørelevante tiltak det er hensiktsmessig å bruke penger på.

– Som vi vet er arbeidet med klima og miljø svært viktig. Vi vet at det koster en del og vi vet at vi ikke har god tid. Det er viktig at UiO har gode rutiner for å følge opp at bærekraftsarbeid ikke blir nedprioritert.

– Saken er et eksempel på neglisjering av miljøtiltak i praksis.

Rauand Ismail, stortingspolitiker (MDG)

Stopper opp på ledelsesnivå

Rauand Ismail er stortingspolitiker for Miljøpartiet de grønne. Han reagerer sterkt på Eiendomsavdelingens prioriteringer.

– Denne saken er hårreisende. Den er et eksempel på neglisjering av miljøtiltak i praksis. Hva er vitsen med å legge en bærekraftstrategi dersom klima og miljø ikke prioriteres i den daglige driften av universitetet?

Ismail er nysgjerrig på hvordan budsjetteringsprakisen er i de andre avdelingene ved UiO.

– Dersom det er en trend at klima og miljø konsekvent kommer i siste rekke, håper jeg ledelsen vil gjøre en ryddig jobb med å endre denne tendensen. Hvis ikke er det ingen vits i å ha ambisjoner om å skape en bærekraftig institusjon.

Han tror veien til å lykkes er å lage en egen avdeling ved universitetet der det overordnede ansvarsområdet er arbeidet med klima- og miljø.

– Denne saken viser at når ansvaret for bærekraftig drift spres over flere avdelinger, kommer andre hensyn i første rekke.

Les også: Studenter fikk ekstra strømstipend av regjeringen: Nå etterspør MDG-politiker mer

Skjerpede tiltak

Mette Halskov Hansen, er UiOs første viserektor for klima og miljø. Hun er kritisk til Ismails forslag om å samle ansvaret for bærekraft ved én avdeling.

– Vi har opprettet en viserektor-stilling som har det overordnede ansvaret for klima og miljø. Målet vårt er at skjerpede tiltak skal gjennomsyre hele organisasjonen. Rektoratet anser det derfor ikke som hensiktsmessig å opprette en egen avdeling for dette arbeidet.

Hun er opptatt av at UiOs samlede bærekraftsinnsats ikke framgår av budsjetter alene.

– For eksempel har UiO brukt store summer på å utvikle studietilbud innen klima- og miljørelevante utdanningsløp, samt forskning på høyere nivå. Dette er budsjettposter som ikke regnskapsføres som klima- og miljøtiltak.

Uenig kritikken

Universitetsdirektør, Arne Benjaminsen, er ikke enig med tidligere forvaltningssjef Høkeli i at bærekraftsarbeid har blitt neglisjert hos Eiendomsavdelingen. Han skriver følgende i en e-post:

«Betydelige midler er benyttet til tiltak på miljøområdet, deriblant energieffektiviseringstiltak og tilrettelegging for fossilfrie transportløsninger. Det er av og til behov for å omdisponere ressurser, også innen Eiendomsavdelingens områder. Samlet sett har det de siste årene vært en betydelig økning i midler til miljøtiltak innenfor avdelingens ansvarsområde.»

Videre understreker han at de fem millionene som var satt av til miljøtiltak, ikke var øremerkede midler.

«Universitetsstyret vedtar rammebevilgninger til sentraladministrasjonen og fakultetene. Enhetene disponerer de tildelte budsjettene innenfor rammene styret gir. Eiendomsavdelingen har derfor ikke mottatt øremerkede bevilgninger til miljøtiltak fra styret.»

Benjaminsen har forståelse for at folk er utålmodige når det gjelder å gjøre UiO mer bærekraftig.

«Det er vi også, og vi skal forsterke innsatsen ytterligere innenfor hele organisasjonen.»

Les også: Satser stort på studentboliger: Deler ut 413 millioner kroner

Powered by Labrador CMS