Stengt: Styreleder i SiO Stine Johannessen sier det er er mer sannsynlig at koronaviruset fortsetter å påvirke tilbudene til SiO, enn at økonomien gjør det.

SiO med underskudd på 33 millioner i 2020

Reduksjon i driftsinntekter førte til at SiO gikk med 33 millioner i underskudd i 2020. Venstrealliansen mener likevel at SiO bør redusere husleien.

Publisert Sist oppdatert

— Hovedsakelig handler dette om stenging av Athletica og serveringstilbudene våre. Det har også en sammenheng med at styret valgte å utsette den årlige prisjusteringen i boligene våre.

Det skriver styreleder i Studentsamskipnaden SiO Stine Johannessen i en e-post til Universitas.

— Vi tok et bevisst valg om å gå med et større underskudd i år for å dempe den akutte økonomiske belastningen for studentene som bor hos oss.

— Hva tenker SiO om å gå fra et overskudd på 256 millioner til et underskudd på 33 millioner?

— Begge disse resultatene er ekstraordinære. I 2019 hadde vi et stort overskudd etter at vi solgte studenthuset på Bjerke, og i fjor var det mye nedstengning som resulterte i et underskudd.

Bevisst: - Vi tok et bevisst valg om å gå med et større underskudd i år for å dempe den akutte økonomiske belastningen for studentene som bor hos oss, sier Styreleder i SiO Stine Johannessen

Det er ikke overraskende at nedstengninger og permitteringer reflekteres i årsberetningen, i form av underskudd, skriver Johannesen.

— Men pandemien nærmer seg forhåpentligvis snart slutten.

Les også: Arbei­der­par­tiet på bunnivå blant norske studenter – jevnstore med SV

Strukket seg langt

Leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad sier til Universitas at underskuddet ikke kom som en overraskelse.

— De er nok ikke de eneste som har gått med underskudd i 2020.

Kløvstad sier hun er takknemlig for at SiO har gjort flere tiltak for studentene i en vanskelig periode, for eksempel ved at studenter ikke har betalt for medlemsavgift for Athletica mens treningssentrene har vært stengt.

— Ved å fortsatt holde noen spiseplasser åpne har SiO strukket seg langt for å beholde møteplasser for studenter, mener Kløvstad.

På spørsmål om underskuddet vil påvirke studentenes tilbud i tiden fremover, svarer Johannessen at det i utgangspunktet ikke vil det.

— Soliditeten i organisasjonen er fortsatt god, og SiO har vist at vi er godt rustet til å håndtere situasjonen per i dag. Men vi håper jo på lettelser og ser frem til en hverdag post-korona, skriver hun.

— I perioden fremover er det mer sannsynlig at koronaviruset fortsetter å påvirke tilbudene til SiO, enn at økonomien gjør det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ikke alene: Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget, tror SiO ikke er alene om å ha gått med underskudd i 2020.

Redusere husleia?

— Hadde det vært et normalt år, ville 33 millioner i underskudd vært en god grunn til å ikke redusere husleien, men alle forventet inntektstap og underskudd i 2020.

Det sier Elisabeth Hoksmo Olsen, førstekandidat i Venstrealliansen ved UiOs nylig gjennomførte studenvalg, til Universitas. Da Universitas i fjor skrev om SiOs massive overskudd, mente Venstrealliansen at det var en god anledning til å kutte i husleien i SiOs studentboliger. Det synes de fortsatt burde være mulig.

— Det vesentlige er at SiO tidligere har gått med et driftsoverskudd og har hatt mye penger i fond, sier Olsen.

Venstrealliansens hovedsak i år er å redusere SiOs husleie.

— Men det er snakk om en moderat reduksjon. Hvis det viser seg at SiO ikke har penger til det, så må Stortinget bevilge mer penger til studentsamskipnadene.

Johannesen skriver at SiOs oppgave er å tilby alle studenter gode og trygge rammer i studiehverdagen.

— Å redusere husleien vil være en prioritering av tilgjengelige midler. Hvis vi eksempelvis reduserer husleien med 500 kroner i måneden ville dette kostet 54 millioner kroner, hvert år. Disse pengene må komme fra et sted, og det vil kunne gå utover de andre tilbudene hos SiO.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ned: Elisabeth Hoksmo Olsen var under UiOs studentvalg førstekandidat i Venstrealliansen, som har å redusere SiOs husleie som en av sine hovedsaker i år.

En annen viktig sak for Venstrealliansen er at SiO skal bli underlagt offentlighetsloven, som hadde pålagt dem å gi innsyn i selskapets papirer til interesserte.

— Uten mer innsyn og med de tallene vi fikk i april 2020 [da SiOs årsregnskap for 2019 ble publisert, journ.anm.], ser det for oss ut som at SiO har råd til en moderat reduksjon i husleien.

Til dette svarer styreleder Johannesen det følgende:

— Dersom Venstrealliansen ønsker innsyn i SiOs økonomi, håper vi de vil lese årsberetningen og regnskapet vårt som ligger offentlig tilgjengelig for alle på sio.no.

Les også: Britiske studenter tar et oppgjør med seksuell trakassering:– Har bare fått nok

Ikke bekymret

SiO-styrelederen skriver at de priser seg lykkelige over overskuddet fra 2019.

— Det har virkelig tatt en del av byrden fra fjorårets underskudd. Selve underskuddet vil vi ikke bære med oss, men med fortsatt nedstengning er det ikke utenkelig at også regnskapet for 2021 vil bære preg av korona.

Velferdstinget-leder Kløvstad tror ikke fjorårets underskudd vil påvirke studentvelferden.

— Vi får bevilgninger fra SiO, men vi har også fått egne bevilgninger til psykisk helse fra Oslo kommune. Vi håper kommunen vil fortsette å bevilge penger til psykiske helsetilbud, sier hun.

Bevilgningene til Velferdstinget kommer fra semesteravgiften. Kløvstad understreker at den bare påvirkes av hvor mange studenter det er ved semesterstart.

— Og jeg håper SiO ikke har tøyd strikken lenger enn at tilbudene vil kunne fortsette når vi går tilbake til normalen.

Velferdstinget skal diskutere årets bevilgningssøknad ved neste møte. Derfor har de ennå ikke tatt stilling til hvorvidt søknaden vil variere eller ikke fra tidligere år.

Les også: Splittelse i valgkomiteen: Ingen enstemming innstil­ling av ny NSO-leder

Powered by Labrador CMS