Stiller blankt

Mange humanister og samfunnsvitere forlater Universitetet uten peiling på hvordan de skal få seg jobb, viser en ny undersøkelse.

Publisert

Undersøkelsen:

  • Tar for seg studenter fem år etter endte studier.
  • Tallene viser at kun 35 prosent av kandidatene fra HF og SV fikk fast jobb etter ett år.
  • Etter fem år har 63 prosent av HF-studentene og 75 prosent av SV-studentene fått seg fast jobb.
  • 32 prosent av de spurte etterlyser mer kunnskap om arbeidsmarkedet hos de ansatte ved UiO.
  • Opp mot 50 prosent av de spurte ved flere fag sier de er lite til middels fornøyd med samsvaret mellom stilling og utdannelsesnivå.
  • Blant SV-utdannede kommer statsvitere og samfunnsøkonomer raskest i jobb, mens sosialantropologer og samfunnsgeografer sliter mest.
  • Blant HF-studentene er det studenter fra engelsk og medievitenskap som bruker kortest tid, mens studenter fra kunsthistorie, religionshistorie og filosofi bruker lengst tid.
  • 723 SV-kandidater og 859 HF-kandidater deltok i undersøkelsen.

En egen kandidatundersøkelse er nettopp gjennomført ved Det humanistiske fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved UiO. Den bekrefter at studentene sliter med å komme seg raskt inn i en relevant jobb, og at de mangler arbeidsrettet kompetanse.

– Undersøkelsen viser blant annet at 35 prosent av studentene ikke har fast jobb ett år etter endt utdannelse. Det er altfor lenge, sier førstekonsulent ved SV, Frode Nyhamn, som har vært med på å utarbeide kandidatundersøkelsen.

Ikke kvalifisert

Nyhamn mener at det på enkelte måter ikke er samsvar mellom det UiO-studentene lærer gjennom utdanningen og det man møter i jobb. Undersøkelsen avslører at selv om studentene etter fem års studier ved UiO føler seg flinke analytisk og skrivemessig, føler de seg ikke kvalifisert til å forhandle, administrere og koordinere, arbeide effektivt under press, i team, kommunisere tydelig, utøve autoritet, eller å knytte kontakter. – Vi har nok kanskje ikke gjort nok i forhold til dette, og vi ser at studentene kanskje bør endre arbeidsform noe, sier Asbjørn Rødseth, dekan ved SV.

Har ikke kjennskap

Et annet problem er at arbeidsgivere ikke vet hva UiO-studentene egentlig kan. Hele 40 prosent av de spurte studentene mener arbeidsgiverne ikke kjenner innholdet i utdannelsen deres. Minst kjennskap har arbeidsgivere ifølge studentene til sosialantropologi på SV og til religionshistorie på HF.

– Det er et problem at arbeidsgiverne ikke har nok kjennskap til de akademiske utdanningene. Kontakten mellom oss og det private næringslivet kan helt klart bli bedre, sier Tor Egil Førland, professor ved HF.

Nyhamn mener at fakultetene har en jobb i å gjøre studentene mer klare for arbeidslivet, men han mener også at mange studenter orienterer seg for sent. – Studentene har et lavt refleksjonsnivå i forhold til hva de kan. Studentene trenger å bli trent i å gjøre kunnskapen relevant. Man trenger en bedre kobling mellom teori og praksis, sier han.

Undersøkelsen viser at studenter som har hatt kontakt med arbeidslivet i forbindelse med studiene kommer kjappere i jobb og er mer tilfredse.

– For å komme raskt i jobb er det også viktig å begynne søknadsprosessen før man avslutter studiene, sier Nyhamn.

Kandidatene som har svart på undersøkelsen tipser arbeidssøkende studenter om å være aktive, oppsøke arbeidsgiverne, bruke de veiledningstjenestene som er tilgjengelige og å prate med tidligere studenter.

Powered by Labrador CMS