Misfornøyd: Fagleder på ilosoi, Franco Trivigno, er meget misfornøyd med at masterstudenter ikke får lov til å undervise.

Full forvirring

Det humanistiske fakultet setter ned foten for bruk av masterstudenter som gruppeledere på filosofistudiet ved UiO. Studenter og lærere reagerer.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har filosofistudiet på Universitetet i Oslo i hovedsak brukt masterstudenter som gruppelærere i innføringsemnene. Nå har Det humanistiske fakultet (HF) besluttet at ordningen skal avvikles fra våren 2017.

– Vi ønsker ryddige ansettelsesforhold, lyder forklaringen fra Eirik Welo, studiedekan ved HF. Welo forteller at fakultetet ønsker at studenter skal møte vitenskapelig ansatte i gruppeundervisning så vel som i forelesninger. Han avviser imidlertid at døra er stengt for bruk av masterstudenter.

– Vi utreder nå praksis ved de ulike instituttene våre, og hva som er forsvarlig. Vi ser at dette er et dilemma. Det er utvilsomt nyttig for studentene med undervisningserfaring.

Andre fakulteter fornøyde

Universitas har vært i kontakt med studiedekaner på både matematisk-naturvitenskapelig (MatNat), samfunnsvitenskapelig og utdanningsvitenskapelig fakultet. De forteller at masterstudenter brukes som gruppeledere i ulike fag, og uttrykker ingen umiddelbare planer om å endre på dette. Særlig Solveig Kristensen fra MatNat roser ordningen.

– Vi er godt fornøyd, og planlegger ikke å evaluere selve ordningen. Vi tilbyr også egne gruppelærerseminarer og utvikler dette tilbudet hele tiden.

Filosofi skuffet

Franco Trivigno, fagleder på filosofi, er langt fra fornøyd med fakultetets vingling.

– Vi er skuffet. Erfaringen vår var at studentene var fornøyde og dette førte til at også kunsthistorie søkte om midler til å innføre ordningen. I stedet fikk de avslag og vi fikk beskjed om å avslutte, forteller han.

Filosofi opprettholder gruppeundervisning med masterstudenter denne høsten, men vil til våren rette seg etter HFs krav. Trivigno mener dette skaper nye problemer.

– Vi skal fortsatt ha gruppeundervisning, men skal nå prøve å bruke permanent og midlertidig faglig ansatte i gruppene. Dette medfører en stor belastning på kapasiteten vår.

Kommunikasjonssvikt

Dag August Schmedling Dramer er leder av Fagutvalget for Filosofi og stiller seg særlig kritisk til hvordan endringen er blitt kommunisert ut til studentene.

– Studentmassen vet ikke mye om saken ennå og det går mange rykter. Fagutvalget vet mer, men vi er sterkt kritiske til kommunikasjonen fra HF i denne saken.

Dramer kjenner seg godt igjen i Trivignos beskrivelse av fornøyde studenter.

– Indignasjonen fra studentene som fant ut av at ordningen skulle avvikles, var åpenbar.

Dramer forholder seg imidlertid til at han ikke kjenner til detaljene for avviklingen.

– Det kan være teknikaliteter som ligger bak. Det vet jeg ikke, sier han.

Powered by Labrador CMS