Oppgitt: Utydeligheten i utkastet gjør ikke at gjennomføringen blir noe enklere å iverksette, mener studentpolitiker Axel Klanderud. Han er lei av å vente på en klimastrategi som bidrar til kutt i utslipp.

Forbanna på UiOs klimastrategi: – Hårreisende

Utvannet versjon uten konkrete tiltak, mener grønn studentpolitiker om UiOs omdiskuterte klimastrategi. Tiltakene er ikke klare ennå, sier viserektor.

Publisert Sist oppdatert

– UiO oppleves allerede som et uoversiktlig hierarki. Utydeligheten i utkastet gjør ikke ikke at gjennomføringen blir noe enklere å iverksette, sier studentpolitiker Axel Klanderud (Grønn Liste) til Universitas.

Han stiller seg kritisk til den reviderte versjonen av Universitetet i Oslos nye klimastrategi. Strategien ble først presentert i fjor sommer, og den reviderte utgaven kom ut før jul. 8. februar skal universitetsstyret etter all sannsynlighet vedta den.

Klanderud peker på en rekke forbedringspunkter han gjerne skulle sett i det nye utkastet:

  • Redusere eller kutte animalsk mat
  • Bedre vilkår for biomangfold
  • Klarere retningslinjer for hvordan strategien skal gjennomføres i praksis
  • Klarere retningslinjer for hvordan man skal kutte klimautslipp i praksis
  • Målsette hva slags grønt, tverrfaglig studietilbud UiO skal ha, og i hvilket år det skal være på plass

Les også: Regje­ringen åpner for mer fysisk under­vis­ning: – Et steg i riktig retning

Vil ha kjøttstopp

Klanderud synes det er svært overraskende at UiO ikke innfører tiltak for å kutte og redusere innkjøp av animalske produkter. Ifølge ham er det en åpenbar og enkel måte å kutte klimautslipp på.

– Hadde man vedtatt at all catering UiO kjøper inn og matservering på UiOs arealer skulle vært vegetariske eller plantebaserte med opphav i Europa, hadde man satt mye tydeligere rammer, sier han.

En rekke universiteter i Europa har kuttet kjøtt helt eller delvis fra menyene som et tiltak for å kutte utslipp. Begge eliteuniversitetene Goldsmiths og Cambridge i Storbritannia har kuttet biff fra kantinemenyene. Nylig kuttet også studiesteder i Berlin nærmest alt kjøtt fra menyene som et ledd i å kutte klimagassutslipp.

– Svært skuffende

I tillegg er en sentral setning fjernet i det nye utkastet, påpeker Klanderud.

I det opprinnelige utkastet som ble lagt fram i fjor stod det nemlig at «UiO bør imidlertid ikke gå inn med egenandeler i prosjekter som opplagt ikke er i tråd med en bærekraftig utvikling». Setningen er nå strøket.

– Det åpner for at UiO kan støtte prosjekter som åpenbart ikke er bærekraftige. Det er hårreisende i mine øyne, sier Klanderud.

Universitas har tidligere skrevet om UiO-professorer som mente førsteutkastet til klimastrategi stod i konflikt med akademisk frihet. Dagens Næringsliv kalte utkastet for «UiOs koko-strategi på klima» på lederplass.

– Det hadde vært greit dersom kritikerne til førsteutkastet faktisk kom med flere konkrete forslag til handling, men de klarer jo ikke det heller. Igjen sitter man med en utvannet versjon av førsteutkastet, konkluderer Klanderud.

Les også: Slik blir vårse­mes­teret på ditt studiested

UiO: Tiltaksplan er ikke klar

Viserektor i klima, miljø og tverrfaglighet Mette Halskov Hansen tilbakeviser påstandene til Klandrerud. Ambisjonene i strategien er ikke endret, ifølge henne.

Hun peker på at en viktig endring som er gjort i siste runde, er å skille ut de konkrete tiltakene fra den overordnede strategien. Det er altså ingen konkrete tiltak, men den overordnede strategien som i første runde skal vedtas 8. februar.

Tiltaksplanen som skal skissere hvordan de ulike klimamålene skal nås i praksis er altså ikke klar ennå. Men arbeidet er satt i gang, opplyser Hansen.

– Tiltaksplanen skal sendes på høring ved universitetet, slik vi gjorde det med strategien, så det blir mulighet også for studenter til å komme med konkrete endringsforslag, skriver Hansen i en e-post.

Vurderer konsekvenser av forskning

– Hva er årsaken til at setningen om at UiO ikke skal gå inn med egenandeler i prosjekter som opplagt ikke er i tråd med bærekraftig utvikling, er tatt ut?

– Noe av det vi har tydeliggjort i den nye versjonen av strategien er akademisk frihet som et grunnprinsipp ved UiO.

Hansen understreker samtidig at alle enheter ved UiO må vurdere mulige negative klima- og miljøkonsekvenser av forskningen sin.

– De fleste forskningsmiljøer gjør det allerede, skriver hun.

Lover kjøttdialog med SiO

Når det kommer til kjøttkritikken, påpeker Hansen at det er Studentsamskipnaden (SiO) som er ansvarlige for utvalg og salg av mat på campus.

– De har sørget for at vi nå har et mye bedre vegetarisk tilbud enn for bare noen år tilbake, noe jeg er glad for, skriver Hansen og legger til at UiO skal gå i videre dialog med SiO om hvordan de to i fellesskap kan gjøre mattilbudet mer klimavennlig.

UiOs klimastrategi

  • I fjor ble en strategi med både ambisjoner og tiltak for å kutte klinautslipp ved UiO, lagt fram.
  • Siden da har man delt denne i to deler: En overordnet strategi og en tiltaksplan.
  • 8. februar skal den overordnede strategien vedtas i universitetsstyret. Deretter skal en tiltaksplan presenteres og diskuteres.
  • Det opprinnelige utkastet har fått kritikk fra mange kanter. Både for være i strid med akademisk frihet og for å ikke være ambisiøs nok til å nå målet om minst 50 prosents utslippskutt innen 2050.

Les også: Over 90 prosent av aktiviteten er satt på pause:– Studentidretten er nærmest i dvale

Powered by Labrador CMS