OPPROP: Khio-lærer og verksmester Dagfinn Sigridsson Skoglund har startet en underskriftskampanje mot budsjettkutt fra skolens ledelse. FOTO: RIKKE LØE HOVDAL
OPPROP: Khio-lærer og verksmester Dagfinn Sigridsson Skoglund har startet en underskriftskampanje mot budsjettkutt fra skolens ledelse. FOTO: RIKKE LØE HOVDAL

Khio kutter i budsjettet til verkstedene:

– En reell nedprioritering fra ledelsen

Kunsthøgskolelærer Dagfinn Skoglund reagerer på det han kaller «årelang underbemanning og budsjettkutt». Nå får han flere studenter med på laget.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er bekymret for at arbeidsprosessen min opp mot master vil bli utfordrende

Lærke Bang Barfod, student på Khio

– Khio skryter utad av sine verksteder, og lar de fungere som et trekkplaster, når verkstedene i realiteten ikke holder mål

Dagfinn Sigridsson Skoglund, lærer ved Khio

Glasset har begynt å renne over for Khio-lærer og verksmester Dagfinn Sigridsson Skoglund.

«Opprop til støtte for verkstedene» er tittelen på flygebladene han begynte å dele ut til studenter og ansatte på Kunsthøgskolen forrige uke. Der tar han et oppgjør med «de mangeårige budsjettkuttene og underbemanningen på verkstedene».

Han mener verksmestrene, sjefene på verkstedene, ikke får gjort jobben sin, og at studentene ikke får den hjelpen de har krav på. Nå har han startet en underskriftskampanje.

Onsdag har rundt 60 studenter signert, får Universitas opplyst. Høyskolen har rundt 500 studenter.

«Ledelsen hører mer på studentene enn på de ansatte, så nå er det på tide at det sies klart ifra», skriver Skoglund i flygebladet.

Men hvor mye som kuttes i krone og øre er ikke helt sikkert.

Les også: Krass kunstkritikk på Khio: – Jeg tror ikke folk tør å si høyt det man mener på denne skolen

– Utfordrende

Blant studentene Skoglund har fått med seg på laget er bachelorstudent Emma Gulling og masterstudent Lærke Bang Barfod.

– Vi studerer begge kostymedesign, og ser det som skremmende at det skal bli enda mindre penger som skal brukes på verkstedene. Det er vanlig at det tar tid før man eventuelt får tak i en fungerende maskin, eller stoffet man trenger. Det er rart hvordan de tenker at det skal gå opp nå fremover, sier Barfod.

Gulling mener at håndverkerfagene blir nedprioritert.

– Jeg er bekymret for at arbeidsprosessen min opp mot master vil bli utfordrende dersom verkstedenes utstyr ikke får tilstrekkelig vedlikehold, samt mangel på tilstedeværende kompetanse på grunn av underbemanning, forteller Barfod.

Gulling legger til at det vil være et prominent problem for alle som benytter seg av verkstedene, spesielt for de som ikke samarbeider på tvers av budsjettene.

Bekymret: Bachelorstudent Emma Gulling og masterstudent Lærke Bang Barfod frykter for verkstedenes tilstand og støtter Skoglunds opprop. FOTO: RIKKE LØE HOVDAL
Bekymret: Bachelorstudent Emma Gulling og masterstudent Lærke Bang Barfod frykter for verkstedenes tilstand og støtter Skoglunds opprop. FOTO: RIKKE LØE HOVDAL

Kutter 700.000, ifølge lærer

Verksmester Skoglund mener enkelte fag på skolen blir nedprioritert til fordel for andre.

– De fleste av de om lag 500 studentene på Khio studerer noe annet enn scenefag. Derfor synes jeg det er synd at budsjettet vårt blir redusert til den grad at det ikke finnes nok midler til å vedlikeholde fasilitetene vi benytter oss av.

Ifølge Skoglund benytter alle andre enn scenefagsstudentene verkstedene på høyskolen.

Kutt fra staten fører til kutt i verkstedsbudsjettet, forklarer han. Og det mener han har foregått de siste ti årene.

– Budsjettkutt skjer hvert år. Det er jo en reell nedprioritering fra ledelsen, sier han.

Ifølge Skoglund er det snakk om 700.000 kroner i konkrete kutt. Likevel forteller han at det er flere summer som må regnes inn i budsjettkuttet. Som eksempler nevner han lønnsøkningen i fjor samt at det ble opprettet en ny fast stilling i verkstedet. Selv om han understreker at dette er gode investeringer tar det penger vekk fra reparasjon og vedlikehold av fasilitetene på verkstedene.

– Hvordan konkret blir verkstedene rammet?

– Blant annet er det flere maskiner som kunne trengt en reparasjon, og det koster. I tillegg vil et redusert budsjett bety at vi ikke kan ansette flere i faste stillinger, studentassistenter og vikarer. Vi har allerede måtte stenge grovverkstedet, på grunn av at det nye budsjettet ikke tillater oss å ansette en ny verksmester.

Les også: Khio-rektor går av

Nokut har slått alarm

Det er det ikke bare Skoglund som har reagert på verkstedenes tilstand. I oktober 2021 konkluderte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Nokut, i en tilsynsrapport at Khio har vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid. Summen av manglene førte til at Khio fikk pålegg om å gjennomføre betydelige tiltak for at Nokut skal ha tiltro til at skolen sikrer utdanningskvaliteten. Skoglund mener dette burde vært en vekker for ledelsen ved Khio.

– Det som virker rart for meg er at Khio skryter utad av sine verksteder, og lar de fungere som et trekkplaster, når verkstedene i realiteten ikke holder mål, sier Skoglund.

Skoglund sier at kuttene vil gjøre det vanskelig å holde enkelte avdelinger åpne. På spørsmål om det ikke er mulig for studentene å gjøre mer for hånd, svarer Skoglund med en liten latter før han fortsetter:

– Maskinene er de som blir brukt hyppigst blant studentene.

Les også: Kunstnerportrett: En selverklært prettyboy

Khio mener kuttet er på 100.000

Kuttet er på omtrent 100.000 kroner i de offentlige sakspapirene for verkstedene, opplyser Khio-ledelsen til Universitas. Her er ikke lønnskostnader, som faller under en annen budsjettpost, medregnet.

«Khio er en statlig høgskole, som mottar årlig tildeling fra Kunnskapsdepartementet. Alle universiteter og høgskoler har de seneste årene måtte forholde seg til betydelige årlige ABE-kutt (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, red.anm.)», skriver Khio-rektor Markus Degerman og direktør Kristel Jæger Skorge i en e-post til Universitas.

E-posten er sendt fra kommunikasjonsavdelingen, som opplyser at kommentarene i e-posten tilhører både rektoren og direktøren, fordi det er todelt ledelse på Khio.

"I tillegg medfører statsbudsjettet for 2022 endringer knyttet til avsetninger til pensjon for ansatte som medfører ytterligere begrensninger i handlingsrommet for universiteter og høgskoler."

De skriver at de har forståelse for at dette kan oppleves krevende. De er likevel er trygge på at gode prioriteringer blir gjort.

«Kunsthøgskolen har et omfattende antall verksteder og scener med høyt kvalifiserte ansatte i tekniske stillinger. Kunsthøgskolen legger i tillegg vekt på oppgradering av våre scener og verksteder», skriver de.

På spørsmålet som ble reist rundt Nokut, svarer representantene fra ledelsen at arbeidet med å forbedre kvalitetskontrollen foregår for fullt internt ved fagavdelingene og i styret. Nokut har gitt en frist på ett år. Khio skal levere en ny rapport til Nokut om hvilke tiltak som er satt til verks høsten 2022.

Universitas har stilt Khio-ledelsen spørsmål om påstandene om nedprioritering av verkstedene og håndverksfagene stemmer, men har ikke fått konkret svar på dette.

Powered by Labrador CMS