KI har kommet for å bli: Sarah J. Paulson, prorektor for utdanning ved Høyskolen Kristiania (HK), er klar i sin sak.

Flere studiesteder åpner for å bruke KI

KIs inntog i akademia later til å være permanent. Flere utdanningsinstitusjoner er ikke fremmed for å tillate GPT-tjenester også under eksamen.

Publisert

Kunstig intelligens (KI) har vært en ny utfordring for høyere utdanning. Universitas har tidligere skrevet om Universitetet i Oslos egen ChatGPT, og om hvordan KI påvirker eksamen. Viserektor for utdanning Bjørn Stensaker utelukket ikke bruk av KI under UiOs eksamener. Tilsvarende innstilling virker å gjelde hos de andre studiestedene i hovedstaden.

Sarah J. Paulson, prorektor for utdanning ved Høyskolen Kristiania (HK), og Silje Fekjær, prorektor for utdanning ved Oslomet, er samstemte: KI har kommet for å bli. Det gjør imidlertid at studietedene må ha klare retningslinjer.

KI på eksamen

Fekjær forklarer at det er ekstremt viktig å ikke kopiere andres verk, også fra en robot.

– Oslomet har ikke noe generelt forbud mot bruk av kunstig intelligens på alle eksamener, men i likhet med andre kilder må også hjelp fra kunstig intelligens oppgis, sier Fekjær.

Paulson er også positiv til KI. Hun mener blant annet det kan være et godt tilskudd når studenter skal generere ideer for hvordan en oppgave kan løses. Ifølge Paulson er KI lov å bruke hvis det inngår i læringsutbyttebeskrivelsene til faget det avholdes eksamen i. 

Dette betyr imidlertid ikke et frislipp av KI på HK. Ifølge Paulson er den interne forskriften til Høyskolen Kristiania tydelig på hva som er fusk.

– Om studentene ikke bruker egne kunnskaper og ferdigheter som blir prøvd og vurdert, vil dette ansees som fusk og være ugyldig, sier Paulson.

Ikke nødvendigvis fusk: Silje Fekjær, prorektor for utdanning ved Oslomet, mener at KI-bruk ikke nødvendigvis trenger å bety fusk.

På spørsmål om det for øyeblikket er eksamensformer på plass med implementert bruk av KI, svarer Fekjær at de har mange hjemmeeksamener, eksempelvis i teknologifagene, hvor studentene bruker KI-verktøy.

– Vi har noen emner hvor studentene studerer og koder KI-algoritmer, og vi har emner hvor studenter fra andre disipliner enn IT lærer om KI, forteller Fekjær.

Paulson sier derimot at HK ikke har noen standardiserte eksamensformer som integrerer bruk av KI.

Ikke nødvendigvis fusk

Paulson og Fekjær understreker at KI-bruk i seg selv ikke nødvendigvis er fusk. Det sentrale er hvordan teknologien tas i bruk i hvert enkelt tilfelle. Paulson forteller at det viktige er at studentenes egne kunnskaper og ferdigheter blir prøvd ut på det hun kaller «en faglig betryggende måte»

– Det er mulig å bruke kunstig intelligens i en lærings- og utdanningssituasjon uten at det er fusk, men det er viktig å forholde seg til de beskjedene man har fått om den eksamenen du skal ta, og være åpen om hvilke hjelpemidler man har benyttet seg av og oppgi alle kilder, forklarer Fekjær.

– Hva bør studenter være obs på hvis de bruker hjelp fra KI i en oppgave?

– Det er viktig at studentene og underviserne snakker sammen om og hvordan KI kan brukes når studentene løser oppgaver og finner frem til løsninger som fungerer, sier Fekjær.

Også Paulson anbefaler varsomhet og en kritisk bevissthet i bruken av KI.

– KI kan gi svar som er feil, og hindre ens egne kritiske og kreative tenkning, sier hun.

Verken Fekjær eller Paulson kan svare på hvor mange eksamener som har blitt endret eller hvordan de har blitt endret. Fekjær sier imidlertid at mange grunner spiller inn når eksamensformer endres.

– I noen tilfeller rapporterer faglærerne at tilgangen til KI spiller inn, sier Fekjær.

– Dersom en eksamensansvarlig professor ønsker en eksamensform med integrert bruk av KI, vil det la seg gjøre?

– Det avhenger av læringsutbyttet som skal vurderes, svarer Paulson, og legger til:

– Å eventuelt åpne for generell bruk av KI som verktøy i forbindelse med eksamen, vil avhenge av flere forhold, men det utelukkes ikke på prinsipielt grunnlag.

Universitas har gjort flere forsøk på å få Handelshøyskolen BI i tale om deres bruk av KI, uten å få svar.

Powered by Labrador CMS