LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.

Vil konkurranseutsette Lånekassen

Høyres studenterforbund foreslår i en resolusjon til Høyres landsmøte å konkurranseutsette Lånekassen. Frp støtter forslaget.

Publisert Sist oppdatert
LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.
LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.
LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.
LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.
LER HELE VEIEN TIL BANKEN: Aksel Fridstrøm vil gi studentene mulighet til å ta opp studielån i private banker.

Høyres studenterforbund foreslår i en resolusjon til Høyres landsmøte å konkurranseutsette Lånekassen, noe som vil gjøre det mulig for studenter å ta opp studielån i private banker.

Nestleder Aksel Fridstrøm mener det vil gi større valgfrihet og bedre tilbud til studentene.

– Lånekassen har lang behandlingstid og få filialer. Private banker kan tilby bedre service og større fleksibilitet. Med studielån i private banker kan studentene i tillegg selv velge når studielånet blir utbetalt.

Selv med private tilbydere av studielån vil Fridstrøm beholde Lånekassen.

– Konkurranse om kundene vil også gjøre Lånekassens tilbud bedre. Monopol gir dårlige tilbud. I konkurranse med det private bankvesenet må Lånekassen strekke seg, sier han.

Frp er for

Fridstrøm argumenterer også med at studielån hos private lånegivere kan være en vei inn på det generelle lånemarkedet.

– Med god betalingshistorikk kan studentene opparbeide seg et kundeforhold til banken, og slik lettere få lån senere.

Fremskrittspartiet har tidligere målbåret meninger over samme lest som den Høyres studenterforbund nå kommer med. Stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp) mener at en modernisering av Lånekassen har blitt fremskyndet de siste årene på grunn av trusselen om konkurranseutsetting.

– Frp støtter alle forslag om konkurranseutsetting av Lånekassen, sier Thorsen.

– Dårlig forslag

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) er imidlertid ikke videre begeistret for Høyre-studentenes forslag.

Det er et veldig dårlig forslag.

Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister (SV)

– Det er et veldig dårlig forslag. Mange vil få større gjeldsbyrde med slike løsninger. Studenter som ikke fullfører kan komme til å sitte igjen med lån de ikke klarer å betale.

Statlig garanti

I resolusjonsforslaget til Høyres landsmøte foreslår studenterforbundet at staten skal garantere for private studielån. Fridstrøm mener dette vil gi gode vilkår for alle, uavhengig av personlig økonomi.

– Studenter er attraktive kunder, og bankene er opptatt av å knytte til seg unge mennesker. Det er ikke sikkert at private banker vil tilby nøyaktig de samme vilkårene som Lånekassen. Likevel vil alle ha den samme betalingsverdigheten når staten garanterer for lånet.

Tora Aasland går ikke med på at en åpning for private aktører vil gi et bedre tilbud til studentene. Hun påpeker at en statlig garantiordning også må administreres.

– Det er å be om mer byråkrati. Løsningen vil bli dyrere både for staten og studentene. Lånekassen gir i dag en konsekvent og effektiv saksbehandling. Det er en stor fordel å ha én faginstans som forvalter studentenes rett til studielån.

Vraket av Clemet

Konkurranseutsetting av Lånekassen ble utredet da Krisin Clemet var utdannings- og forskningsminister. I en stortingsmelding fra 2003 om modernisering av Lånekassen ble en løsning med private banker forkastet.

Stortingsrepresentant Svein Harberg har ansvaret for høyere utdanning i Høyre. Han viser til Kristin Clemets stortingsmelding, men utelukker likevel ikke at Høyre kan gå inn for private alternativer til Lånekassen.

– Vi lever i en verden som forandrer seg rasende fort. Vi har utredningen i bånn, så får vi sjekke den opp mot dagens situasjon.

Kan bli høyrepolitikk

Sentrale høyrepolitikere Universitas har vært i kontakt med er «i prinsippet enig» i forslaget fra Høyres studenterforbund, men tror ikke det vil bli prioritert på landsmøtet.

Harberg viser til at landsmøtets redaksjonskomité avgjør hvilke saker som kommer til å stå på dagsordenen.

– Nå er det jo sånn at på et landmøte før et kommune- og fylkestingsvalg vil saker som angår valget bli prioritert. Men forlaget fra Høyres studenterforbund vil bli tatt opp til videre vurdering selv om det ikke kommer opp på landsmøtet.

Powered by Labrador CMS