Utgiftene skyter i været

Ferske tall viser at UiOs pengebruk økte eksplosivt fra 2007 til 2008. Uten at studentene har merket det.

Publisert Sist oppdatert

– Hva har pengene blitt brukt på? De har i hvert fall ikke kommet studentene til gode, sier leder for Studentparlamentet, Mari Helén Varøy.

Tall Universitas har hentet inn fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Universitetet i Oslo (UiO) brukte nesten en halv milliard kroner mer i 2008 enn i 2007. Veksten er nesten fire ganger større enn i foregående år, på tross av at antall studenter ble redusert i perioden.

Uorden i eget hus

Ifølge økonomidirektør ved UiO, Marianne Gjesvik Mancini, er økningen en følge av både prisstigning, lønnsvekst og diverse krav om å oppdatere det administrative systemet.

– Vi er i en situasjon hvor vi ikke har klart å holde god nok orden i vårt eget hus. Som en følge av pålegg utenfra måtte vi i fjor gjøre en del administrative forandringer: Innføre arkivsystem og et innkjøpssystem, samt oppdatere lønnssystemet. Men hovedgrunnen til den høye utgiftsøkningen er at vi har finansiert mange flere stipendiatstillinger og flere eksterne forskningsprosjekter, sier Mancini.

Hun mener pengene ikke kan komme studentene til gode, fordi disse pengene er øremerket.

Akslererende utgiftsvekst

Heller ikke på nasjonalt nivå synes den økte pengebruken å komme studentene til gode. Tallene fra SSB viser at universiteter og høgskoler over hele landet har blitt stadig dyrere i drift. I 2008 brukte de offentlige utdanningsinstitusjonene 25 prosent mer enn i 2004, og økningen synes å akselerere. Men til tross for den voldsomme utgiftsøkningen, har det vært en nedgang i antall fullførte utdanninger.

Leder i Norsk Studentunion Anne Karine Nymoen er bekymret for utviklingen, men retter ikke kritikken mot institusjonene.

– Jeg tror at utdanningsinstitusjonene har snudd hver stein for å redusere sine utgifter. Problemet er at det ikke er en balanse mellom øremerkede bevilgninger og basisbevilgningene ( frie midler, red.anm.). Det er ikke tvil om at sistnevnte er for lave, sier hun.

Advarer mot pengesluk

Tord Lien (FrP), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, mener imidlertid de høyere utdanningsinstitusjonene må revurdere hvordan de bruker ressursene sine. Han er redd for at utdanningssektoren er i ferd med å bli et «endeløst pengesluk».

– Universitetene og høgskolene må slanke administrasjonen, og være i stand til å se at man er i ferd med å administrere seg i hjel. Økningen i driftsutgifter må komme undervisning og forskning til gode, mener han.

Powered by Labrador CMS