Historisk samarbeid: Lederne for Oslos tre største studentdemokratier går samlet inn for å forandre hvordan pengene til studentdemokratiene og --mediene fordeles. F.v. Morten Bakke Kristoffersen (UiO), Tuva Wettland (HiOA) og Mats Kirkebirkeland (SBIO).

Vil endre Velferdstinget

Etter at årets møte ble preget av inhabilitet og kaos vil Oslos tre største studentdemokratier endre måten Velferdstinget fordeler semesterkronene dine på.

Publisert Sist oppdatert

På et tildelingsmøte 31. oktober fordelte Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) 14,5 millioner semesterkroner på studentdemokratiene, studentmediene og Velferdstingets kulturstyre.

De tre største studentdemokratiene i Oslo er etter møtet misfornøyde med dagens tildelingsreglement, og mener det skaper udemokratiske situasjoner, hvor beslutningene tas av representanter som ikke klarer å være objektive.

– Ved å skille tildelingsmidlene i ulike potter, vil representantene fra demokratiene på forhånd kunne vite hvor mye penger deres eget demokrati vil få, før de fordeler midler til mediene. Da vil samtidig mediene slippe å bli et offer for dragkampen representantene imellom, sier Mats Kirkebirkeland, politikk- og samarbeidsansvarlig i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO).

Fra tilfeldighet til forutsigbarhet

Sammen med Morten Bakke Kristoffersen og Tuva Wettland, lederne for studentparlamentene ved henholdsvis Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), mener SBIO-representanten at tilfeldige tildelinger må lukes bort til fordel for langsiktige planer og fastsatte summer.

De tre foreslår å fastsette tildelingen til studentdemokratiene etter hvor mange studenter hvert demokrati representerer. De mener representanter fra de ulike demokratiene i forkant av møtet bør bli enige om en fast sum per studenthode.

Slik vil tildelingene bli mer forutsigbare.

Tuva Wettland, studentparlamentsleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus

– Slik vil tildelingene bli mer forutsigbare. De ulike studentdemokratiene har ulike måter å gjennomføre driften på, og det er ikke riktig at VT legger seg bort i det, sier Wettland.

Langsiktighet for studentmediene

Studentpolitikerne trekker fram treårsplaner som en mulig løsning for å legge til rette for bedre planlegging.

– For mediene er det med årlige tildelinger svært vanskelig å planlegge langsiktig. Vervskifter går fort, og langsiktighet er nesten umulig i dag, sier Bakke Kristoffersen. Velferdstingsleder Birgit Skarstein forteller at arbeidsutvalget har sett på mulighetene for langsiktige tildelinger, men at hun tror det vanskelig vil la seg gjennomføre.

– Ikke med gjeldende struktur. VT sitter ikke på midlene, vi søker dem fra SiO, og vi vet ikke på forhånd hvor mye midler vi vil få. Du kan sammenligne denne situasjonen med statsbudsjettet: Veldig mange ønsker for eksempel lovnader på statsbudsjettet flere år fram i tid, men det er helt umulig. Det samme gjelder for oss – SiO må i så fall ordne femårsplaner, sier hun.

Styreleder for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Marianne Rustberggaard, forklarer at dagens struktur går ut på at hovedstyret vedtar årlige budsjetter, og vil ikke si noe om styrets behandling av framtidige budsjetter.

Skarstein har likevel tro på at noen endringer vil la seg gjennomføre til neste års tildelingsmøte.

– Arbeidsutvalget kan se på det som kommer nå, og i tillegg vil jeg oppfordre til å få forslaget inn i neste års arbeidsprogram, sier hun.

Powered by Labrador CMS