Manglende fleksibilitet: Skal Skjalg Stokke Hougen (24) følge undervisningen, må han være til stede enten fysisk eller digitalt når forelesningene skjer. Instituttet vil ikke gjøre opptak på enkelte masteremner.

Nektes opptak av forelesningene

Student mener SV-fakultetet mangler forståelse for studentenes økonomiske situasjon. Institutt for statsvitenskap svarer at de positive sidene ved å tilby opptak ikke veier opp for de negative.

Publisert Sist oppdatert

Masterstudenter på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) har etterlyst opptak av forelesningene i valgfrie emner. Det må de se lenge etter.

Institutt for statsvitenskap skriver i en e-post til studentene at ledelsen har bestemt at det ikke skal gjøres.

Bjørn Høyland, undervisningsleder forklarer på e-post at «Undervisningen på våre valgrfrie emner på master er i stor grad basert på interaksjon mellom studenter og undervisere. For at denne interaksjonen skal være så fri som mulig er det ikke ønskelig å gjøre opptak».

Det er mulig å direkte-streame undervisningen på Zoom, men dette er også et tiltak instituttet sier at vil fjernes til neste semester.

Masterprogrammene i statsvitenskap og fred- og konfliktstudier, er fulltidsstudium. Instituttet skriver at de derfor forventer at studentene møter og deltar i undervisningen gjennom hele semesteret, selv når den ikke er obligatorisk.

Dette har fått reaksjoner fra studentene.

Les også: Tror få egentlig er klare over hva snus egentlig er laget av

– Mangler foreståelse

Skjalg Stokke Hougen (24), som tar master i statsvitenskap, synes det er dumt. Han mener det fremstår som instituttet ikke vil tilrettelegge undervisningen best mulig for studentene.

– De fleste vil jo møte opp på fysisk forelesning, men det ikke alltid man kan på grunn av andre ting. Det er dumt at de ikke legger til rette mest mulig for at man skal få best læringsutbytte, mener han.

Hougen sier også at undervisningen går i bolker, så skjemaet over undervisningen endrer seg hver sjette uke. Da kan ikke instituttet forvente at studentene klarer å jobbe seg rundt timeplanen hele tiden, mener han.

Medstudent Elisabeth Udjus (23) stiller også spørsmål ved begrunnelsen.

– Det er de aller færreste av oss som har privilegiet til å kun være studenter, og det synes jeg ikke overhodet at ledelsen ved fakultetet forstår; den situasjonen vi studenter er i økonomisk.

Denne situasjonen sier hun gjør at selv om man går fulltidsstudium, så er de aller fleste avhengig av en deltidsjobb ved siden av studiene. Det er derfor legitimt å be om opptak av forelesningene, mener hun.

– Om man ser forelesningen på kvelden eller på det tidspunktet den faktisk går, bør ha lite å si så lenge studentene klarer å tilegne seg relevant kunnskap og møter opp i de undervisningsaktivitetene som er obligatoriske.

Les også: Kunst­na­rane som ikkje får plass

Mener det er vanlig praksis

Både Hougen og Udjus sier også at opptak av forelesningene er noe de opplever har vært praksis i mange fag for å tilrettelegge for studenter som ikke kan møte opp i forelesningene, også før pandemien.

– Det var jo ikke sånn før pandemien at ingen møtte opp i forelesningene fordi man fikk det på opptak.

Hougen reagerer på at det i informasjonen fra instituttet virker som de straffer de studentene som ikke kan møte fysisk.

– For min egen del, så elsker jeg å dra på forelesning. Jeg synes det er gøy. Men det er kjipt at man skal straffe de som ikke kan møte opp hele tiden. Man drar jo på forelesning om man har mulighet.

Han mener konsekvensene av at det ikke gjøres opptak er at studentene blir hengende bakpå, og går glipp av mye informasjon.

Udjus mener at konsekvensene vil være at det blir vanskeligere å henge med på masterstudiet, om det ikke gjøres opptak av undervisningen.

– Hvis foreleserne opplever at det er færre som kommer i forelesningen, og flere som vil høre de på dobbel speed hjemme, så er jo det et problem hos foreleseren, og kanskje et problem at de ikke har interessante nok forelesninger.

Det var jo ikke sånn før pandemien at ingen møtte opp i forelesningene fordi man fikk det på opptak.

Instituttet mener opptak fører til dårligere master-oppgaver

Undervisningsleder Bjørn Høyland ved institutt for Statsvitenskap skriver i en e-post til Universitas at deres valgfrie masteremner går over 5 uker med eksamen den påfølgende uken. Studentene har to forelesninger i uken.

«Resten av tiden disponerer studentene selv. Det bør være mulig å planlegge andre aktiviteter rundt dette», skriver han.

Høyland skriver at deres erfaring er at studentene har stort utbytte av å diskutere mulige ideer til masteroppgave med foreleser uformelt i forbindelse med forelesningen.

«Studenter som tidlig begynner å diskutere tema for masteroppgave med både medstudenter og foreleser kommer oftere gjennom på normert tid med godt resultat. Våre undervisere oppfatter at studenter som deltar digitalt ikke i like stor grad tar initiativ til å diskutere mulige ideer til masteroppgaver i», skriver han.

Undervisningen på det valgfrie masteremnene er et samspill mellom undervisere og studenter, fortsetter Høyland. Deltakelse i undervisningen er en forutsetning for at studentene skal få et godt læringsutbytte, samt for det sosiale miljøet.

«Vi har forståelse for at studenter, som blir syke, vil kunne dra nytte av opptak. Men, vår oppfatning er at negative sidene ved opptak er såpass store at dette ikke veier opp for de positive sidene», skriver han.

Høyland skriver videre at opptak gjør at en del studenter er borte fra undervisningen av andre grunner enn sykdom og andre grunner utenfor studenten sin kontroll. Når en student er mye borte fra fysisk undervisning fører dette ofte til svakere kontakt med medstudenter og ansatte, ifølge han.

Avslutningsvis understreker undervisningslederen at opptak av undervisningen kan være utfordrende av hensyn til personvernregler på UiO.

«Den frie samtalen er vanskeligere, og samspillet og dialogen mellom studenter og undervisere blir hemmet. Dette samspillet, som er viktig for læringsutbyttet, blir dårligere. Dette ønsker vi naturligvis ikke»

Les også: Arkitektene er delte i de nye Blindern-planene

Powered by Labrador CMS