Strammer inn: I år bygget regjeringen 2500 nye studentboliger. Neste år blir det langt lavere. Foto: Lucas Ibanez-Fæhn

Regjeringen vil bygge 300 færre studentboliger

Regjeringen vil bygge 2200 nye studentboliger. Det er langt mindre enn studentenes ønske og 300 færre enn ifjor.

Publisert Sist oppdatert

– Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger. I stedet foreslås det færre enn i fjor. Ved studiestart stod over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig, sier Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.

Studentlederen ber Stortinget ta grep og gi studentsamskipnadene mulighet til å bygge 3000 boliger i året som kommet.

Ifølge NSOs studentboligundersøkelse for 2017 mangler 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent.

Mer om statsbudsjettet: Vil belønne flinkis-studentene med ekstra stipend

– Skaper uforutsigbarhet

– Med dette budsjettet får studentene en litt bedre økonomisk hverdag, men fortsatt vil mange være avhengige av deltidsjobben eller hjelp hjemmefra. Skal Norge bli et kunnskapssamfunn med høy kvalitet i utdanningen må vi investere mer i studentene, sier Beldo.

Ved semesterstart hvert år står tusenvis av studenter i boligkø. Studentlederen mener den manglende satsningen fører til at studenter får en uforutsigbar start på studiene.

– Vi hadde forventet mer. Ved studiestart sto 12.000 studenter i kø til studentbolig. Det er et forslag som ikke står til behovet som er. Mange studenter vil starte med uforutsigbar bosituasjon.

Les mer: Dette vil regjeringen gjøre for studentene

Misfornøyd studentleder

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid er misfornøyd og mener studentboliger ikke blir høyt nok prioritert.

– Regjerings- og samarbeidspartene gikk til

valg på å øke utbyggingen av studentboliger, dette innfris ikke i statsbudsjettet slik det foreligger.

Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, er heller ikke imponert over statsbudsjettet.

– Til tross for fjorårets rekordsatsing på studentboliger er boligkøene fremdeles altfor lange ved semesterstart. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke legger opp til en like stor boligsatsing i 2018 når behovet fremdeles er så stort som det er, sier hun.

Powered by Labrador CMS