Studentenes statsbudsjett

Statsbudsjettet kan bety så mangt, alt etter hvor skoen trykker. Universitas har tatt en titt på endringene som kan være relevante for studenter.

Publisert Sist oppdatert

For de usunne

Avgiftene på alkohol og tobakk vil gå opp i tråd med den generelle prisstigningen. Den største økningen blant de usunnes gleder vil gjelde snus. Prisen på pris blir nesten 10 kroner dyrere for pakken neste år.

For de reiseglade

Det kan bli dyrere å fly innenriks etter at CO2-avgiften øker. Samtidig vil prisen på pass bli halvert fra 900 til 450 kroner, noe som kan være gunstig for studenter som ønsker seg til utlandet. Det er også satt av 5,8 milliarder til investeringer og drift av jernbanenettet.

For de som er lei av slitne bygg

Det er satt av penger til oppussing av de gamle universitetsbygningene i sentrum, slik at de står klare til universitetets 200-årsjubileum i 2011. I tillegg har Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) fått finansiering til byggetrinn 2, mens nybygget ved Institutt for informatikk, IFI 2, har fått 100 millioner flere kroner grunnet økte kostnadsrammer.

For de med bursdag hver dag

Det er foreslått en beløpsgrense på såkalte leilighetsgaver, gaver som gis i anledning bursdager, jul og lignende. Er gaven på over 33 406 kroner i året, må det skattes av den. Det er også foreslått en regel om fritak for arveavgift for periodiske ytelser under utdanning. Den har ikke blitt beløpsbegrenset.

For forskerspiren

Etter årets hvileskjær, hvor det ikke ble satt av penger til en eneste stipendiatstilling, vil det til neste år bli satt av penger til 350 nye stipendiatstillinger. I tillegg vil det bli en vekst i forskningsfondet på 6 milliarder, slik at det nå er på 66 milliarder kroner.

For ildsjelen

Frivillige organisasjoner vil få økte beløpsgrenser for betaling av arbeidsgiveravgift. Grensene blir økt til henholdsvis 450 000 kroner for organisasjonen og 45 000 per lønnsmottaker. I tillegg vil beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt øke fra 2000 til 4000 kroner. Dette vil sannsynligvis bety at det blir enklere å få økonomisk kompansasjon for frivillig arbeid.

For sofagrisen

Neste år blir det dyrere å slappe av med Urix og gullrekka. NRK-lisensen vil gå opp med 85 kroner til totalt 2202 kroner. Om man skulle finne ut at det er for dyrt, kan det bli litt billigere å kjøpe dvd-er fra USA. Statsbudsjettet legger til grunn en styrkning av krona på 0,25 prosent fra 2007 til 2008.

For pedalentusiasten

Det skal brukes 590 millioner kroner til gang- og sykkelstier i året som kommer. 250 millioner er bompenger, men det vil også innebære en økning i statlige midler på 34 prosent. I tillegg kommer stiene som er en del av nyanlegg på veinettet, og som får finansiering gjennom ordinære riksveiløyver og bompenger.

For de som ønsker å leie egen kåk

Det er flere penger til studentboliger, men det er foreløpig ikke bestemt hvilken studentsamskipnad som får hva. Imidlertid ser det ut til at Studentsamskipnaden i Oslo vederlagsfritt får overta Kunnskapsdepartementets historiske studentbolig i Schults gate 7.

For de som vil leie ut egen kåk

Om man leier ut en bolig, må det skattes av beløp som overskrider 20 000 kroner minus vedlikeholdsutgifter. Er det snakk om utleie i under et halvt år faller vedlikeholdsfradraget bort.

Powered by Labrador CMS