Tydelig: Hector Ulloa, Leder av SAIH, mener at Norge kan og bør tilby afghanske kvinner studieplass.Oslo, 01.02.2023.Hector Ulloa, UiO, Sak om åpne studieplasser for Afghanske kvinner.

Taliban truer afghanske kvinners fremtid:

– Utdanning er en menneskerett

Afghanske kvinner er frarøvet retten til utdanning. Et digitalt universitet og studieplasser ved norske universiteter trekkes frem som mulig bistand.

Publisert

I desember ble afghanske kvinner igjen nektet å studere.

Endringen skjer bare halvannet år etter at Taliban overtok makten i Afghanistan. Forbudet gjelder alle studier ved samtlige av landets universiteter. Nå tar flere til orde for at Norge bør stille opp:

– Vi mener at Norge kan støtte disse kvinnene, hvis viljen er der. Det så vi med ukrainske flyktninger. Vi vet at universitetene har kapasitet til å ta imot studenter, men de trenger politisk støtte.

Det sier leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Hector Ulloa til Universitas. Bakgrunnen er et nylig forslag fra diplomat og hjelpearbeider Ayesha Wolasmal. Hun foreslår å tilby afghanske kvinner stipend og studieplass ved norske universiteter.

Wolasmal er andregenerasjons innvandrer fra Afghanistan og har jobbet i landet i 15 år. Dette sparket i gang en diskusjon rundt norske utdanningsinstitusjoners solidaritetsansvar.

Ønsker å hjelpe

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen er en av dem som har kastet seg på, og skriver i et debattinnlegg i VG at Universitetet i Oslo gjerne vil være med. Stølen peker videre på hvordan krig og konflikt rammer sivilbefolkningen og trekker frem tap av kunnskap som en av de særlig ødeleggende konsekvensene.

Søndag lanserte han en idé for nettstedet Khrono om å opprette et globalt digitalt universitet som skal gi mennesker innestengt i egne land tilgang på utdanning.

På spørsmål om hvordan UiO jobber med å realisere idéen, svarer Stølen at de jobber med å konkretisere konseptet og identifisere aktører som kan stå for drift.

«Vi kontakter også andre institusjoner og interessenter og lodder deres interesse», skriver Stølen i en mail til Universitas.

Rektor ved Oslomet Christen Krogh er også positiv til å ta imot afghanske studenter. Han forteller at universitetet i forbindelse med krigen i Ukraina fikk tildelt 80 studieplasser, og at de har mulighet til å ta imot andre. Overfor Universitas forklarer han at midlene gitt i forbindelse med krigen ikke skiller på nasjonaliteter.

De er tiltenkt alle flyktninger som befinner seg i Norge. Krogh synes Stølens idé om et digitalt universitet er interessant og god, og forteller at de har vært i dialog om initiativet.

– En menneskerett

UiOs studentparlamentsleder Oline Marie Sæther heier på Stølens idé om et digitalt universitet, og trekker frem at utdanning burde være lett tilgjengelig og gratis for alle. Sæther oppfordrer UiO til å ta ta imot afghanske studenter.

– Utdanning er en menneskerett. Hvis det er noe UiO kan gjøre for å hjelpe dem som er rammet av krig og kriser, slik afghanske kvinner er nå, så skal vi gjøre det, sier Sæther.

Leder av Oslomets studentparlament Karl Magnus Nyeng stemmer i. Han mener også at universitetene bør bistå i å tilby utdanning til afghanske kvinner, og slutter seg til initiativet om et digitalt, globalt universitet.

– Jeg er ikke sikker på om det er løsningen, men hvis det er en mulighet, så er det veldig interessant å se på hvordan det skal fungere, sier Nyeng over telefon til Universitas.

– Det her er ikke bare et institusjonelt ansvar, men et felles ansvar som alle må bidra til.

Undergraver kunnskap

Leder av SAIH Hector Ulloa håper universitetene åpner for afghanske studenter.

– Det er mye vi kan gjøre. En mulighet er å ta i mot studenter og hjelpe med visum og stipend, slik at de kan studere i Norge, sier Ulloa.

Han trekker frem et tysk program som tilrettelegger for at afghanske kvinner kan studere i nabolandene. For Ulloa og SAIH er det viktigste at afghanske kvinner får tilgang på utdanning og er derfor åpne for flere løsninger.

Han stiller seg positivt til Stølens initiativ om et digitalt universitet og trekker frem at initiativet trenger støtte fra andre aktører.

– Det er en tid hvor totalitære regimer er på fremmarsj. Da er det mange forsøk på å undergrave kunnskap. Han trekker frem utdanning som grunnleggende for kritisk tenkning.

– Kunnskap undergraves for å holde på makten. Derfor er det viktig at vi støtter dem. Når disse autoritære kreftene faller, trenger vi de som er velutdannede for å bygge opp samfunnet igjen.

Ulloa ber politikere om å våkne opp for afghanske kvinners virkelighet. Han mener at politikere kan ta imot studentene og viser som Nyeng til hvordan ukrainske flyktninger ble tilbudt studieplasser. Ulloa peker på at universitetene har kapasiteten, men at de er avhengige av designerte midler.

Powered by Labrador CMS