Evig liv: Foruten å forske på kjøp og salg av menneskelige varer har Ole Martin Moen gjort seg bemerket ved å ønske å fryse seg selv ned ved sin død.
Evig liv: Foruten å forske på kjøp og salg av menneskelige varer har Ole Martin Moen gjort seg bemerket ved å ønske å fryse seg selv ned ved sin død.

Det menneskelige marked

Filosof Ole Martin Moen mener du skal få kjøpe «menneskelige varer» som sex, organer og svangerskap. Men er det noe som ikke bør kjøpes?

Publisert Sist oppdatert

– Noen løper vekk fra ubehagelige temaer. Vi prøver å løpe mot dem.

Ole Martin Moen elsker å snakke om det vanskelige. Først når det gjør vondt settes tankene, argumentene og prinsippene våre virkelig på prøve, mener UiO-filosofen. Nylig mottok Moen ni millioner kroner av Forskningsrådet til å forske på kjøp og salg av «menneskelige varer». På forskerlaget har han med seg norske og internasjonale forskere, deriblant den kontroversielle samfunnsdebattanten og UiO-stipendiaten Aksel Brannen Sterri. Sammen skal de utføre radikale tankeeksperimenter for presse våre verdier og prinsipper til det ytterste. Målet er grensedragningen: Hva bør ikke kjøpes og selges?

– Dette diskuteres oftere enn før. Innen etikken er det mye konkret debatt om prostitusjon, organkjøp og surrogati. Temaene berøres derimot ganske fragmentert og få linjer trekkes mellom dem. Hvis man har et syn på prostitusjon, forplikter det da et liknende syn i surrogatidebatten? spør Moen.

I utgangspunktet har filosofen et liberalt forhold til salg av menneskelige produkter. Han synes forbudet mot prostitusjon, surrogati og kjøp og salg av menneskelige organer bør oppheves, og så reguleres.

– Det interessante å diskutere er hvordan det bør reguleres, sier Moen, som beskriver seg selv som konsekvensialist.

Det er ikke noe iboende galt å selge et vennskap

Dersom det åpnes for regulerte salg må man utforske hvem som eventuelt blir skadelidende og hvilke uante implikasjoner handelen kan gi, forteller Moen.

– Etter mitt syn finnes det ikke noen absolutte begrensninger på dette, sier han.

Ideen bak prosjektet oppstod da Moen jobbet på Prosenteret i Oslo, hjelpesenteret for prostituerte. Moen har selv stor innflytelse innen forskningen på skadeomfanget av prostitusjon. Han mener nordmenn er altfor dårlige til å debattere de vanskelige temaene.

– Vi havner veldig fort i skyttergravsposisjoner. I eksempelvis Downs-debatten kommer det opp mange følelser, og det er bra, men jeg er usikker på om mange egentlig forstår motstanderens standpunkt. Dette er naturligvis ekstra vanskelig med følelsesladde temaer. Jeg tror vi filosofer har mye å bidra med når det kommer til å gjøre opprørte debatter ryddigere.

Og skal vi tro filosofen har vi dårlig tid når det kommer til kjøp og salg-problematikken.

– For 30-40 år siden var det utenkelig å dra til India eller USA for surrogati. Verden blir mindre og det som utvikles ett sted vil nå oss raskere enn før. Det gjør at slike spørsmål vil dukke opp, og da må vi vite hvor vi står i dem. For eksempel er det lov å selge nyrer i Iran. Hva gjør vi med eventuell medisinsk turisme dit? undrer Moen, og understreker at tematikken kommer rasende mot oss i lille Norge, enten vi vil eller ei.

– Det virker som at verden går i en markedsliberal retning. Og det vil være et økt press på kjøp og salg av ting som surrogati, og da er viktig for oss som samfunn å ta debatten – før det blir tvingende nødvendig å ta den.

Forelskelsesforskeren: Slik redder du parforholdet

Moen, som selv er ateist, mener mye av den norske debatten og argumentasjon rundt problemstillingene implisitt bygger på kristne verdier, til tross av at vi ikke er så veldig kristne lenger.

– Vi føler noe er riktig, men mangler kanskje den kristne begrunnelsen vi hadde tidligere.

– Er det noe du mener det bør være forbudt å kjøpe og selge?

– Det er flere gode grunner for et forbud mot kjøp og salg av spedbarn. Det er i så fall begrunnet i velferden til barna, ikke i at det er noe galt i seg selv å kjøpe eller selge et barn. Det man egentlig selger er foreldreretten.

– Hva med slaver?

– De fleste er enige om å forby slavehandel, eller for eksempel atomvåpen til privat bruk. Dette begrunnes ofte med at vi er imot slaveri eller privateide atomvåpen i utgangspunktet, og da er det ikke rart at vi også er imot kjøp og salg av dem.

Det interessante spørsmålet dukker opp når penger blandes inn med ting vi i utgangspunktet ikke er imot, mener Moen.

– Det er jo greit å ha sex, men det skal ikke blandes med penger. Graviditet er greit, men penger skal helst ikke innblandes. Organdonasjon er greit, men ikke gjennom kjøp og salg. Det er først og fremst slike spørsmål vi er opptatt av, sier han.

Les også: Når nerdene blir voksne

– Kan man selge sjelen?

– Det spørs om man egentlig kan selge den og om den i det hele tatt finnes. Men la oss ta vennskap. Det er ikke noe iboende galt å selge et vennskap. Problemet er at det slutter å være et vennskap hvis du har kjøpt eller solgt det.

Kristian Bjørkelo forsker på vibratorer: Dette fant han ut

Powered by Labrador CMS