SKEPTISK: David Burke leder Akademisk skrivesenter i en tid hvor bruk av KI i akademiske tekster er usikker.

Akademisk skrivesenter vil ikke bruke KI

Kunstig intelligens viser stadig tegn til utvikling. Akademisk skrivesenter tror likevel at ekte mennesker er best for studenter som trenger skrivehjelp.

Publisert

Chat GPT har åpnet opp for automatisering av tekstproduksjon. Med et par stikkord kan tjenesten skrive hele tekster for studenter. 

Mange mener den kan være en fordel og brukes som et supplement i skriveprosesser. Andre er skeptiske. Leder for Akademisk skrivesenter ved UiO, David Burke, er en av dem. 

Senteret, som ligger i universitetsbiblioteket på Blindern, har siden 2017 vært åpen for studenter og forskere med et ønske om å utvikle egen skriving. 

Vi er i en fase hvor vi ikke kan nekte for at den finnes

David Burke, leder for Akademisk skrivesenter

På spørsmål om KI er noe skrivesenteret selv tar i bruk svarer Burke nei. Han forklarer at de er veldig klar over bruken av ChatGPT, men har til nå ikke tatt det i bruk på skrivesenteret.

Kan hindre læring

Burke mener KIs svakhet er at den ikke skaper diskusjon rundt teksten. Derfor mener han at akademisk skrivesenter har klare fordeler satt opp mot KI. 

– Vi er en støttetjeneste for studenter og fagskrivere og jobber med prosess og utvikling av skriveprosesser, sier Burke og utdyper:

– Vi hjelper skribenten med å forstå hvordan teksten fungerer og hvordan budskapet kan fremmes på en bedre måte. Jeg ser ikke for meg at Chat GPT kan gjøre det. 

Han understreker også at KI kun er det han kaller «et sannsynelighetsprodukt». Det vil si, ifølge Burke, at tjenesten kun gir svar som virker sannsynlig. I en skriveprosess kan dette slå feil ut, hevder Burke som også mener at KI kan være til hinder for læring.

Burke anerkjenner derimot at de etter hvert vil bli nødt til å gjøre KI til en del av skriveprosessen deres. Før den tid oppfordrer han studentene til å avklare bruk av Chat GPT med veiledere og lærere, slik at den er i tråd med det som gjelder på eget studie. 

SANNSYNLIGHETSPRODUKT: Akademisk skrivesenter hjelper studenter med akademisk skriving, men leder David Burke tror det er for mange svakheter med KI til å kunne benytte seg av det i skriveprosessen.

I tillegg viser han til universitetets informasjonsside når det gjelder bruk av KI.

Vil holde koken

Til tross for stadig utvikling av KI tror Burke at senteret vil bestå. Han tror ikke at det vil bli mindre behov for tilbudet deres.

Burke har selv snakket med studentene om KI. Både de som vil og ikke vil ta i bruk verktøyet. Ingenting tyder på at færre studenter vil oppsøke Akademisk skrivesenter for hjelp, mener han.

 I stedet mener han det vil endre hvordan de møter besøkende.

– Vi er ikke i en fase hvor vi kan nekte for at den finnes. Ikke bare studenter, men forskere og folk utenfor akademia kommer til å bruke det. 

Powered by Labrador CMS