Innesperret: For flere beboere i Nydalen studentby kom festivalen som en stor, og mindre hyggelig, overraskelse.
Innesperret: For flere beboere i Nydalen studentby kom festivalen som en stor, og mindre hyggelig, overraskelse.

Innkjørsel til Nydalen studentby ble stengt på grunn av festival:

Fikk beskjed samme dag

Beboerne fikk ikke beskjed om at veien til studenthuset ble stengt, før festivalen Langs Akerselva hadde starta. Beboere reagerer på dårlig kommunikasjon.

Publisert Sist oppdatert

– Foreldrene mine skulle egentlig komme på søndag med en bil full av ting de har hatt hos seg i sommer, sier informatikkstudent Fredrik Aas Andreassen.

Han bor i en av Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) sine studentboliger i Nydalen. Det skulle likevel ikke bli lett for foreldrene å kjøre til ham denne helgen.

Forrige helg ble festivalen Langs Akerselva avholdt på Spinneriplassen, som ligger på den andre siden av broen for Nydalen studentby. Arrangementet pågikk fra fredag 19. til søndag 21. august, og kom til å begrense beboernes tilgang til broen. Det fikk beboerne beskjed om i en nabovarsel på mail fra SiO samme dag som festivalen startet. Universitas har sett e-posten.

Gjennomfart på broen skulle begrenses, men likevel forsikret SiO beboerne om at beboere, nødetater og servicepersonell “så klart ville slippes over brua ved behov”. Dette viste seg å ikke alltid stemme.

Andreassen forklarte vekteren at foreldrene hadde planlagt et besøk den helgen, og viste til mailen fra SiO.

– Men vekteren sa at det kom til å bli vanskelig å få til. Det ble derfor ikke noe av, sier Andreassen.

Ampert på Jodel

Det ble kok i studentbyens Jodel-kanal da beboerne ikke fikk beskjed om festivalen før den var i gang. "Jævlig irriterende, og alt for sent å sende ut nabovarsel når de allerede har stengt ned området og begynt å spille musikk", skrev en. "Idiotisk å plassere en 3-dagers festival midt i en studentby. Verste er at de ber oss gå rundt for å komme hjem over brua", skrev en annen.

Etter e-posten beboerne fikk fra SiO Bolig fredag om at festivalen skulle avholdes, regnet Andreassen med at de kom til å få gå over brua.

– De skrev at området kom til å være avstengt, men at beboerne og annet personell i studentbyen likevel ville kunnes slippes igjennom, sier han.

Men da Andreassen kom gående klokka fem om ettermiddagen med bok under armen og med sekk på ryggen, sa vekteren at Andreassen måtte gå rundt, ifølge han.

– Så den informasjonen vi fikk fra SiO stemte ikke.

Blokkert: Sperringen av denne broen blokkerte studenter fra å ta seg inn i studentbyen.
Blokkert: Sperringen av denne broen blokkerte studenter fra å ta seg inn i studentbyen.

Han forklarer at vekterne først prøvde å beboerne rundt Campus G12 for å gå over en annen bro rett bak bygget. Andreassen sier det ikke tar mange minutter ekstra, men at man da må gå opp en “trapp som står halvferdig”.

Vi synes det er litt rart at SiO i sin e-post sier de ble varslet om arrangementet på fredagen, altså samme dag som vi fikk beskjed, samtidig som arrangøren sier de har samarbeidet med SiO i lang tid.

Fredrik Aas Andreassen, student og beboer i Nydalen Studentby

Andreassen, som sammen med samboeren betaler 14 000 kroner i måneden for studentboligen, håper at han kan få oppklaring i hva som har vært gangen i prosessen.

– Vi håper på å få svar fra både arrangør og SiO om hva som egentlig har skjedd og hva slags kommunikasjon de egentlig har hatt, sier han.

Dårlig kommunikasjon

Andreassen reagerer på at beboerne i studentbyen fikk to ulike beskjeder fra SiO bolig og arrangøren av festivalen.

– Vi synes det er litt rart at SiO i sin e-post sier de ble varslet om arrangementet på fredagen, altså samme dag som vi fikk beskjed, samtidig som arrangøren sier de har samarbeidet med SiO i lang tid, sier han.

Andreassen mener beskjeden fra SiO kom for sent, men ifølge daglig leder i festivalen Roar Smelhus, har arrangøren hatt løpende dialog med SiO underveis i prosessen.

– Vi varslet SiO, som er vår kanal til beboerne. Hvordan de gikk videre med den informasjonen, styrer ikke vi, sier Smelhus på telefon til Universitas.

Han mener at de ikke kan ta ansvar for at SiO ikke har hatt god nok kontakt med beboerne. Smelhus medgir imidlertid at kommunikasjonen kunne vært bedre når det gjelder Ruggeribrua, som altså er den eneste innkjørsel til studentboligen.

– Vi varslet SiO, som er vår kanal til beboerne, og hvordan de gikk videre med den informasjonen, styrer ikke vi.

Roar Smelhus, daglig leder i Langs Akerselav

Ifølge Smelhus hadde ikke arrangørene fått beskjed om at beboerne brukte Ruggeribrua som vei til studenthuset før dagen før festivalen. Han mener SiO kunne gitt dem beskjed om det tidligere, slik at de kunne “planlagt dette bedre med vaktene”. – De kunne vært tydeligere når det gjaldt brua. Det hadde vært fint å få en så viktig tilbakemelding tidligere, så vi kunne planlagt dette bedre med vaktene. Da kunne vi hyret inn flere vakter fra start, sier Smelhus.

Han sier at de tok til seg tilbakemeldingene fra beboerne raskt, og at de forsøkte å finne kreative og gode løsninger til den andre dagen av festivalen.

– Jeg opplever at det ble mye bedre på lørdagen. Vi gjorde en evaluering med vaktene og ble bedre på å la beboerne passere over festivalområdet, selv om dette skapte noen ulemper for oss.

Måtte guides: Fredrik Aas Andreassen opplevde at han måtte følges av vakter for å rekke bussen.
Måtte guides: Fredrik Aas Andreassen opplevde at han måtte følges av vakter for å rekke bussen.

Andreassen forteller imidlertid Universitas at han opplevde at han på lørdagen måtte be vekteren både to og tre ganger om å få gå over brua for å rekke bussen.

Som konsekvens måtte de ifølge Smelhus booke flere vakter som kunne guide den enkelte gjennom festivalområdet.

– En litt rar løsning, men vi prøvde å komme beboerne i møte fortløpende.

Skal evaluere festivalen

I etterkant av arrangementet får Andreassen en e-post fra SiO der de uttrykker at de “ikke har vært positive til arrangementet, men at festivalen hadde de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter, og kunne således ikke stanses”. Samtidig har daglig leder Smelhus opplevd situasjonen annerledes.

– SiO var ikke negative til arrangementet, men de var negative til det første forslaget vårt som var å ha et scenetelt bak SiO bygningene. De var ikke negative til å ha konsertene på torget, vi måtte bare løse håndtering av personell forbi området vårt.

I tillegg legger Andreassen til at SiO, i likhet med arrangørene selv, var opptatt av å sikre rømningsveier over broen.

Når Universitas spør boligdirektør Gunn Kirsti Løkka om SiO Boligs innstilling til festivalen svarer hun i en e-post at de er positive til festival, men at beboernes interesser også må ivaretas.

Løkka skriver videre i e-posten at SiO, i lys av studentenes erfaringer, har gitt tydelige tilbakemeldinger til arrangøren. Hun legger til at det vil bli gjennomført et evalueringsmøte for å sikre at arrangementet ikke gjennomføres på samme måte igjen. Dette gjelder både fremkommelighet og informasjonsflyt.

Universitas har spurt SiO hvorfor de ikke sendte ut nabovarsel før festivalen startet. Det svarer de ikke på.

Smelhus forstår at festivalen kunne bli en ulempe for studentene, men han ønsker å understreke at det har vært langt flere positive enn negative tilbakemeldinger. Likevel mener han at det er viktig å ta med seg den konstruktive kritikken og tilbakemeldingen de har fått underveis inn i evalueringen. Smelhus forsikrer at de skal ha god dialog med SiO i denne evalueringsprosessen.

Powered by Labrador CMS