KUNSTBOIKOTT: Det er ikke bare gatekunstnere som oppfordrer til boikott av Israel.

Splittet i boikottsyn

Henrik Placht ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) tar til orde for en kulturell boikott av Israel, men får ikke støtte av rektor.

Publisert Sist oppdatert

I 2007 grunnla Placht, med støtte fra Utenriksdepartementet og godkjenning fra Kunsthøgskolen i Oslo, et kunstakademi i Ramallah. Samarbeid med israelsk akademia og kulturliv var en viktig drivkraft i prosjektet. Dette samarbeidet er nå brutt.

– Vi har fortsatt kontakt, men det faglige samarbeidet har vi kuttet, sier Placht.

Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av de siste dagers opptrapping av konflikten i Midtøsten.

– Siden vårt arbeid i Ramallah i så stor grad handler om dialog, er det ikke lett å ta en slik avgjørelse. Men nå er situasjonen i Gaza blitt så alvorlig at jeg synes det begynner å bli et riktig virkemiddel. Dette er en prinsipiell boikott som fordømmer Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Meningen med dette er å be alle i israelsk akademia og kulturliv fokusere på opinionsdanning mot okkupasjon og drap. Det må de ta klart avstand fra før vi tar opp samarbeidet, sier Placht, og presiserer at han ikke taler på vegne av KhiO.

Rektor ved KhiO, Cecilie Broch Knudsen ønsker ikke at Plachts uttalelser skal assosieres med KhiO.

– Placht kan uttale seg som han vil, så lenge han skiller mellom egne meninger, Akademiet i Ramallah og Kunsthøgskolen, sier hun.

Hun ser ikke kulturell boikott som et positivt tiltak.

– Kunstnere har muligheten til å være løsningsorienterte. Det er nettopp kunstnere som kan gå foran med et godt eksempel og vise at mennesker kan samhandle på tross av politiske motsetninger, sier Broch Knudsen.

– Det er selvsagt viktig at motstanden mot krigføring kommer til uttrykk på ulike måter, men en slik fremgangsmåte har jeg ingen tro på. Slik den politiske situasjonen er i dag er det særlig viktig å opprettholde samarbeidet i akademia og kunstverdenen.

Powered by Labrador CMS