NY PERSONVERNGLIPP: Sensitive opplysninger om en UiO-student lå inntil tirsdag ute på nettet. Dette er bare ett blant flere tilfeller av personvernsvikt ved UiO de siste årene.

Avslørte identiteten til politibeskyttet student

Kontaktinformasjon og svært intime opplysninger om en student ved Universitetet i Oslo lå inntil tirsdag lett tilgjengelig via søkemotorer på Internett. Studenten har den senere tiden levd på hemmelig adresse.

Publisert Sist oppdatert

En student ved Universitetet i Oslo (UiO) tok for en tid tilbake kontakt med sitt fakultet og ba om å få lov til å gå opp til ny eksamen. I et brev, som inneholder svært intime detaljer om studentens livssituasjon, forklarer den kvinnelige studenten om bakgrunnen for at hun ønsker å avlegge eksamen på nytt. Det blir blant annet trukket fram årsaker til at hun opplevde livssituasjonen på det aktuelle tidspunktet som svært vanskelig.

Hemmelig adresse

Brevet ble sendt til ledelsen ved fakultetet og behandlet av en saksbehandler. Notatet ble lagt fram for fakultetets programråd, og unntatt offentlighet, men ble på et senere tidspunkt likevel publisert på universitetets nettsider. Ved for eksempel å søke på studentens navn kunne hvem som helst få opp de strengt personlige opplysningene, samt studentens kontaktpersonalia.

Alle disse opplysningene lå frem til i går lett tilgjengelig på internett gjennom enkle søkeord.

Studenten har senere levd under politibeskyttelse, og bor i dag på hemmelig adresse. Hun er ikke oppført i noen personsøk- eller telefonregistre. Vedkommende sier til Universitas at hun reagerer meget sterkt på at UiO har offentliggjort henvendelsen hun rettet til fakultetet. På spørsmål om hva hun vil foreta seg overfor universitetet, svarer hun at hun må vurdere dette fremover, men utelukker ikke at hun vil gå videre med saken.

Fjernet umiddelbart

Etter at Universitas tok kontakt med ledelsen ved UiO har dokumentene blitt fjernet fra Internett. Informasjonssystemdirektør Arne Laukholm beklager på det sterkeste at dokumentene ble publisert, og utelukker ikke at saken vil få betydning for enkelte medarbeidere.

– Dette er noe som ikke skal skje. Punktum. Vi har klare retningslinjer på hvordan dokumenter som dette skal behandles, og disse retningslinjene er ikke blitt fulgt i denne saken, sier Laukholm.

Han forteller at UiO nå vil nå se på hva som har skjedd, og om dette vil få konsekvenser for ansatte ved universitetet.

– Det hender at denne typen glipper skjer ved et uhell, og det er ikke annet enn menneskelig svikt som ligger bak. Men det er ingen tvil om at det er fare for at slike glipper skjer, og at den vil øke etter hvert som saksbehandlingen blir mer digitalisert. Dette stiller voksende krav til både rutiner, tekniske sperremekanismer og kunnskap hos saksbehandlerne, sier Laukholm.

– Menneskelig svikt

Dekanen ved det aktuelle fakultetet har beklaget offentliggjøringen av dokumentene overfor studenten. Trolig har publiseringen skjedd da fakultetet overførte samtlige saksdokumenter til et nytt, elektronisk system. På den måten har dokumenter som tidligere var unntatt offentlighet kunnet bli publisert på universitetets hjemmesider, og ikke blitt gitt ny begrenset tilgang.

– Hvordan kunne dette skje?

– At disse dokumentene var unntatt offentlighet er blitt oversett av våre ansatte. Det er en menneskelig svikt, og det er beklagelig.

– Bør dokumenter som er unntatt offentlighet i utgangspunktet ikke lagres elektronisk, slik at slike glipper ikke kan skje?

– Jeg kan være enig i at det er en økt risiko knyttet til økt bruk av elektronisk saksbehandling, sier dekanen.

Powered by Labrador CMS