Misfornøyde: Adrian Sagvold Grøndahl (23) og Susanne van den Burg (21) er misfornøyde med fotoutdanningen sin utvikling i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Bilder Nordic med Kristiania.

Kastes mellom tre ulike campus

Kristiania kjøper opp kreative høyskoler. Ikke alle er like fornøyde med sitt nye studiested. – Vi føler oss nedprioritert, sier student.

Publisert

Første august 2021 ble fotoskolen Bilder Nordic School of Photography (Bilder Nordic) innlemmet i privatskolen Høyskolen Kristianias (HK) datterselskap Fagskolen Kristiania (FK). Oppkjøpet er del av HKs prosjekt om å bygge «Norges største fagmiljø innen kreative studier», ifølge skolens egne nettsider.

«Det virker som at de er stormannsgale og vil eie alt. Vi føler at for dem handler det bare om penger», uttalte student Bertine Monsen til Universitas i fjor, da oppkjøpet ble offisielt.

Nå murrer det igjen bak murene i Rosenkranz gate, der Fagskolen Kristiania holder til. Universitas møter fotostudentene på andre og siste året av fotoutdanningen Adrian Sagvold Grøndahl (23) og Susanne van den Burg (21) i fotostudioet de nylig har fått tilgang til. Studentene er misfornøyde med måten FK skjøter Bilder Nordics arv.

Begge søkte seg inn på våren 2021, da skolen fremdeles het Bilder Nordic. Første skoledag fikk de vite at de nå var studenter ved Fagskolen Kristiania. Begge søkte seg imidlertid til Bilder Nordic av en grunn:

– Bilder Nordic hadde et godt rykte i fotofagmiljøet, begrunner Grøndahl sin søknad. Van den Burg fortsetter: – Hvis du sier at du gikk foto på Kristiania, er det ingen som vet hva det betyr.

Mer for mindre

Grøndahl og van den Burg betaler 56.500 kroner, 2000 kroner mer enn da de søkte til Bilder Nordic. Likevel føler ingen av de to at de får mer igjen for pengene. – Om noe så får vi vel mindre. De har lovet oss stort og flott, det har vi ikke fått. Vi føler oss nedprioritert, konstaterer van den Burg.

De har lovet oss stort og flott, det har vi ikke fått

Susanne van den Burg (21), student

Fra de begynte på Fagskolen Kristiania i august til dagen Universitas møter dem, har de blitt kastet rundt på fagskolens ulike campus som ligger på tre ulike steder i byen, ifølge dem. At det var i Rosenkrantz gate de skulle ha undervisning denne dagen, fikk de beskjed om kvelden før.

Fotostudioene deres sto ikke klare ved semesterstart, og de skal ha blitt tilbudt et midlertidig studio. Studioene de nå har tilgjengelige, brukes ofte som klasserom på dagtid av flere linjer. Skolen har ikke nok klasserom til studentene, ifølge Grøndahl. Han beskriver hverdagen som uforutsigbar.

Kreativ kollaps

Det er ikke bare negative ting å si om de nye byggene. Studioene har høyere tak og er mer moderne enn de gamle. – Blant annet er det bedre luftkvalitet, vitser Grøndahl.

Bilder Nordic var en mer «hippie»-skole

Erik Fuglseth, fotolærer ved Fagskolen Kristiania

Men en stor skole betyr at det blir vanskeligere å holde oversikt over hvem som går på de ulike linjene. Både Grøndahl og van den Burg trivdes bedre i de gamle lokalene til Bilder Nordic, hvor de følte fagmiljøet ble dyrket på tvers av klassetrinn. De mener det er vanskeligere å holde oversikt over hvem som går på de ulike linjene på en større skole.

– Vi ser ikke studentene fra førsteåret, og det er vanskelig å bli kjent med dem. For oss vil det være potensielle fremtidige kollegaer. Det er trist å miste de bekjentskapene. Det er ikke gitt at det er det ønskede utfallet, men en naturlig konsekvens av å være i et mye større bygg, sier Grøndahl.

Frustrerte: Tross moderne lokaler og fine studioer har Susanne van den Burg (21) og Adrian Sagvold Grøndahl (23) gått lei av en uforutsigbar hverdag.

Kristiania har som mål å bygge Norges største fagmiljø for kreative studier, ifølge nettsidene. Grøndahl og van den Burg merker ikke særlig til ambisjonen. – Det er mer symbolsk enn noe annet, mener Grøndahl og får støtte av medstudenten:

– De legger minimal innsats i at vi skal ta kontakt med andre.

Begge understreker at samarbeid med andre studier var noe man hadde muligheten til tidligere, hvis man tok initiativet.

Hippieskole

Universitas har vært i kontakt med to lærere ved skolen, Erik Fuglseth og Mikkel Moxness, over telefon. Begge var også lærere ved Bilder Nordic. Moxness og Fuglseth har begge forståelse for at overgangen og oppstartsperioden har vært kaotisk for mange studenter.

– Bilder Nordic var en mer «hippie»-skole, så å komme over i en institusjon som Kristiania har vært en forandring for studentene, sier Fuglseth.

Han påpeker at studioene de nå har tilgjengelige er langt bedre enn tidligere, og at han tror dette vil være til fordel for studentene når alt har kommet på plass.

Moxness sier at lærerstaben har blitt enige om å gjøre alt de kan for å hjelpe studentene.

– Vi er et team som prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, sier han.

Byråkrati i praksis

Van den Burg og Grøndahl snakker varmt om lærerne sine, og mener at de er skolens store styrke. – En del er fortsatt aktive fotografer. At lærerne selv jobber ute i felt gir oss oppdatert kunnskap, forklarer Grøndahl. – De gir oss også kontakter i arbeidslivet, sier han.

Ledelsen fra Bilder Nordic har jobbet på spreng for å få alt på plass understreker studentene, det er ikke dem de klandrer. Å vite hvor man skal rette kritikken er ikke alltid lett, gitt Kristianias omfattende administrasjon, ifølge dem. – Det er ikke én person eller én avdeling, det er så mye å ta tak i, sier van den Burg.

Likevel tror verken hun eller Grøndahl at manglene i skolen er gjort med vilje, heller av uvitenhet.

– Kristiania bærer preg av et ønske om å være en kreativ skole for kreative studier, men så vet de ikke helt hvordan kreative studier fungerer, avslutter Grøndahl.

Kristiania svarer:

I en mail til Universitas svarer Kristiania at de har forståelse for at overgangen for studenter fra mindre utdanningsinstitusjoner til en stor institusjon kan oppleves vanskelig. Kristiania er opptatt av tett studentoppfølging og skriver i mailen at de scorer høyt på dette i studentbarometeret.

«Det vil allikevel være slik at enkelte studenter føler at disse tjenestene burde vært enda bedre», skriver Stein Oddvar Evensen, marked- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiania. Kristiania kjenner seg ikke igjen i studentenes påstand om at de nedprioriteres:

«Fotografstudiet er ikke nedprioritert i forhold til andre studier. Snarere er det et av fagskolestudiene som Kristiania har investert mest i». Han viser til at nåværende og fremtidige fotostudenter blant annet har fått investert i nye undervisningslokaler hvor fotografistudiet har fått flere nye studioer.

«Undervisningslokalene var planlagt klare allerede juni 2022, men av årsaker som Kristiania ikke kunne rå over, herunder brukstillatelse fra kommunen, skjedde innflyttingen primo oktober».

Studentenes opplevelse av en uforutsigbar hverdag begrunner han med eksterne faktorer: «I påvente av at undervisningsbygget i Rosenkrantz' gate skulle få nødvendige godkjenninger, fikk studentene undervisningen på et annet undervisningsbygg med tilsvarende fasiliteter i Christian Kroghs gate i Oslo sentrum».

Powered by Labrador CMS