Underrepresentert: Tobias A. Sveum Isaksen (21), mener UiO-studenter utenfor Blindern er underrepresenterte i studentpolitikken.
Underrepresentert: Tobias A. Sveum Isaksen (21), mener UiO-studenter utenfor Blindern er underrepresenterte i studentpolitikken.

Ny liste stiller til valg i studentparlamentet:

– UiO er mer enn Blindern

Studentparlamentets nyeste liste mener UiO er for Blindernfokusert. – Det er behov for bedre representasjon i studentpolitikken, sier leder for Profesjonslisten.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi ser på dem som i dag er listevalgte representanter i Studentparlamentet, så er det, hvis mine tall er riktige, kun 2 av 27 som ikke studerer på Blindern, mens 25 studerer på Blindern. Det er et veldig stort misforhold, sier jusstudent og leder for Profesjonslisten Tobias A. Sveum Isaksen (21).

Valget til Studentparlamentet på Universitetet i Oslo går av stabelen 20.–27. april. Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO og består av 35 valgte representanter (se faktaboks).

Jeg har bare vært på Blindern én gang, og det var for å hente studentkort

Tobias A. Sveum Isaksen (21), student og leder for Profesjonslisten

Men få vet egentlig hva Studentparlamentet egentlig driver med. Det bekreftet en uformell spørreundersøkelse utført av Universitas i fjor.

Mer enn Blindern

Isaksen tror i likhet det er få som kjenner til Studentparlamentet, i alle fall blant jusstudentene på Domus Juridica, hvor Universitas møter ham.

Økt synlighet på hele UiO – spesielt utenfor Blindern – er bakgrunnen for at Profesjonslisten ble til og er valgets nykommer for året. Han understreker at listen er for alle studenter, men at mye av poenget med listen er å representere og bedre studenttilbudet for dem som ikke studerer på Blindern.

– Hvis vi ser på fordelingen av tilbud til studenter både fra Universitetet i Oslo og SiO, så er det meste lokalisert til Blindern, sier han og viser spesielt til SiO sine tilbud.

Isaksen mener det er et problem at det som skjer på Blindern er lite synlig for dem som studerer utenfor Blindern. Det er også vanskeligere for dem å bruke tilbudene på Blindern, ifølge Isaksen.

– Det er en høyere terskel for oss å faktisk bruke tilbudene som er der. Jeg for eksempel har kun vært på Blindern én gang, og det var da jeg skulle hente studentkort. Jeg vet at det er situasjonen for mange andre.

– Dere kaller dere Profesjonslisten og ønsker mer sentrering utenfor Blindern, men det er jo også mange profesjonsstudenter som holder til på Blindern. Er de også en del av deres målgruppe?

– Hvis det er profesjon, så tenker jeg først og fremst på dem som har fem- eller seksårige studieprogrammer. Grunnen til at vi har et ekstra fokus på juridisk fakultet og medisinsk fakultet, er fordi dette er de gamle profesjonstudiene ved Universitetet i Oslo.

– Vi var agendasettere

Mens nye lister kommer til, faller andre fra. I år er det Moderat liste og Henke og Thomlisten som ikke tar gjenvalg. De hadde rett og slett ikke tid, opplyser listemedlem Henrik Vassal.

– Da konkluderte vi med at det ikke var gunstig for noen egentlig, verken for oss eller studentene vi eventuelt skal representere.

Henke og Thom-listen, som har sitt utspring i kjellerpuben U1 på SV-fakultetet, hadde som noen av sine hjertesaker å jobbe for frivilligheten, og å senke terskelen for å delta i studentpolitikken.

– Er det noen andre lister som kan representere disse sakene videre?

– Vi var jo agendasettere. Året etter vi hadde studentfrivillighet som hovedsak, hadde nesten alle listene det blant de øverste sakene sine, sier Vassal.

– Og vi hadde jo som mål å gi alle studentene eierskap til studentpolitikken, og det ser jo ut som at den nye listen Profesjonslisten har tatt inspirasjon fra det i sitt program.

Vassal mener det er en fin tanke å få bedret tilbudene på de andre fakultetene, men håper ikke det blir en spesifikk programdebatt.

– Tidligere har flere jusstudenter for eksempel ønsket å innføre Lovdata på alle eksamene på UiO. På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, for eksempel, er det ikke akkurat aktuelt med Lovdata på eksamen.

Ikke uvanlig

– Det er veldig leit, men det er ikke uvanlig, sier leder for Studentparlamentet Oline Sæther om hva hun tenker om at ikke alle listene tar gjenvalg ved vårens studentparlamentsvalg.

– Lister oppstår, og så har de år hvor de gjør det veldig godt og er aktive, og så blir de borte et år eller to, og så kommer de tilbake. Så vi tar det ikke veldig tungt at ikke alle fra i fjor ikke stiller igjen.

Isaksen håper selv å kunne fylle noe av tomrommet de utgående listene etterlater seg.

– Det er veldig synd at noen liste må gi seg. Alle har et særlig preg som tilfører noe nytt og viktig i studentpolitikken. Så det er jo synd, men da er det også viktig at det kommer nye lister som greier å erstatte dem, og det behovet de etterlater seg.

– Dekker dere det behovet?

– I hvert fall deler av behovet. Det kommer litt an på den konkrete politikken som vi lander på til slutt.

Det lykkes ikke Universitas å komme i kontakt med Moderat liste, som heller ikke stiller til gjenvalg, før avisa gikk i trykken.

Powered by Labrador CMS