Best: Hallstein Bjerckes (V) ambisjon er at Oslo skal bli Nordens beste studentby.

Slik blir studenthovedstaden med borgerlig styre

Etter åtte år har de borgerlige tatt over styringen av hovedstaden, og ambisjonene er alt annet enn lave. Finansbyråden forteller at de vil gjøre Oslo til Nordens beste studentby.

Publisert Sist oppdatert

I flere omganger etter høstens lokalvalg har Universitas forsøkt å få et intervju med den ferske byrådslederen Eirik Lae Solberg (H). Han har derimot ikke ønsket å stille intervju om sine visjoner for studentbyen. 

Etter valget var begrunnelsen at pågående forhandlinger var et ugunstig bakteppe for et intervju. Han henviste heller til Høyres 100-dagers plan for hva de ønsker å gjennomføre de første hundre dagene ved makta. Der var imidlertid ikke studentene nevnt med ett eneste ord.

I den rykende ferske byrådserklæringen på 48 sider har derimot studentene fått et eget kapittel. Denne uka skulle Universitas intervjue byrådslederen, men 30 minutter etter oppsatt tid ble intervjuet avlyst – noe annet var kommet i veien.

En som derimot har funnet tid til oss, er byens nye finansbyråd Hallstein Bjercke (V), som tar i mot Universitas på Rådhuset. Vi setter oss ned i sofaen på Bjerckes kontor for å høre hvilke visjoner byens nye politiske ledelse har for studentene. Det skorter ikke på ambisjoner hos den ferske finansbyråden.

– Min drøm er jo at Oslo skal være den beste studentbyen i Norden, sier Bjercke, og legger til:

– Derfor tok jeg og Venstre initiativ til at Oslo skal få en egen studentmelding. Det ble vedtatt, og det er nå dette byrådet som skal følge den opp.

At en studentmelding skulle utarbeides ble vedtatt i Oslo bystyre i sommer. Hovedstaden blir dermed den siste norske studentbyen som får en egen studentmelding.

Fortsatt studentrabatt hos Ruter

Det nye byrådet består av Høyre og Venstre. I koalisjonens plattform, som har fått navnet Hammersborgerklæringen, skriver partiene at de vil jobbe for at prisen på månedskort hos Ruter blir 499 kroner for voksne. Studenter er ikke nevnt, men Bjercke kan berolige fattige studenter noe.

– Rabatten for studenter vil bli den samme som den er i dag, det vil si 60 prosent av voksenprisen, forteller finansbyråden.

Fortsatt studentrabatt: – Rabatten for studenter vil bli den samme som den er i dag, sier Bjercke.

Dersom byrådet får viljen sin vil altså prisen for studenter gå kraftig ned. Det borgerlige byrådet vil også ta tak i psykisk helse, uten at det er helt klart hvordan. Ifølge Hammersborgerklæringen vil de «støtte SiOs tilbud om psykisk helsehjelp til studenter».

– Psykisk uhelse er en stor utfordring, særlig for studenter. Men tilbudet har vært underdimensjonert så langt, og selv om det er et statlig ansvar, så mener vi det er så viktig at kommunene må gå inn og hjelpe, sier Bjercke.

Min drøm er at Oslo skal være den beste studentbyen i Norden

Hallstein Bjercke (V), finansbyråd

Han sier at de i tillegg til SiOs tjenester også vil styrke den kommunale helsetjenesten.

– Vi må se på hvordan dette kan tilrettelegges bedre. Et stort problem nå er at køene og ventetiden er altfor lang, sier Bjercke.

– Vil dere bøte på det i form av kroner og øre?

– Det vil vi, og med kroner og øre følger også at det blir opprettet flere stillinger.

Drømmen om et bedre Samfund

For å gjøre Oslo til Nordens beste studentby vil byrådet også bidra til å realisere SiOs planlagte samlingssted i St. Olavs gate – gjerne etter modell fra Samfundet i Trondheim. I Hammersborgerklæringen står det at de vil invitere staten til å finansiere det. Det begrunner Bjercke med at staten har bidratt til å finansiere tilsvarende bygg i andre byer.

– Vil dere fortsette å bidra med finansiering selv, dersom det trengs?

– Ja, det vil vi. Fordi det er bra for byen og det er bra for studentene i byen, sier Bjercke, før han legger til:

– Noe av utfordringen med Oslo er at vi er den byen med flest studenter i, men det synes ikke så godt. Studentene er gjerne avgrenset til Blindern, Nydalen eller Bislett. Derfor ønsker vi oss et type studenthus midt i byen. Bjercke tror at dette vil føre til et mer aktivt studentmiljø. 

– Vi tror det vil bidra til å dra studentene mer mot sentrum og bykjernen. Men jeg skulle gjerne sett enda flere aktiviteter rundt studentene, for eksempel festivaler. Der må vi også involvere studentene og høre hva de ønsker, sier Bjercke.

Ambisjoner for studentboliger

Ved starten av inneværende semester stod 7.150 nye studenter på venteliste for studentbolig hos SiO. Bjercke sier at byrådet har store ambisjoner når det gjelder bygging av studentboliger.

– Vi har ikke tallfestet noen mål, og det er jo på en måte et statlig ansvar, men vi kan gjøre mer for at det skal gå fortere, sier han, før han forklarer hvordan:

– Det skal gjøres billigere og mer effektivt, gjennom at vi myker opp en del ulike krav som stilles når det bygges ut, sier Bjercke og viser til såkalte rekkefølgekrav som blant annet handler om hvordan en eiendom og området rundt skal bygges ut og reguleres. 

Dette kan omhandle alt fra sikring av veg, skole og grøntområder til å sette rekkefølge på utbyggingen. Dette ble for eksempel tema tidligere i år da SiO fikk pålegg fra kommunen om å oppgradere en sykkelvei for å få lov til å ruste opp Nordberg studentby.

Psykisk uhelse er en stor utfordring

Hallstein Bjercke (V), finansbyråd

I februar sa Eirik Lae Solberg til Universitas at Høyre gikk til valg på å regulere 10.000 nye studentboliger i løpet av bystyreperioden. På grunn av avlysningen av det planlagte intervjuet denne uken har ikke Universitas fått muligheten til å følge opp dette med Sol- berg.

Det later likevel til at byrådslederen er opptatt av studentboliger. I et sjeldent svar til Universitas sier han at boligkøene bekymrer ham.

«Det er rekordlange ventelister for studentbolig og stadig høyere leiepriser. Priser som i realiteten stanser mange fra å studere i Oslo. Sånn skal det ikke være. Oslo kan bedre enn dette», skriver byrådsleder Eirik Lae Solberg per e-post via pressesjef Rune Dahl.

«Det trengs selvsagt flere studentboliger, men det må også bygges flere smarte og arealeffektive boliger», skriver byrådslederen.

Tilbake på Bjerckes kontor er ambisjonene fremdeles like store i slutten av intervjuet.

– Hvordan ser studentbyen Oslo ut om fire år?

– Jeg vil ikke love for mye, men ambisjonen er at vi da skal være Nordens beste studentby, sier Bjercke.

Om fire år er fasiten klar.

Powered by Labrador CMS