UNDERSØKET: BI måtte selv undersøke etter Universitas tok kontakt.

Dette er Oslo-universitetenes forbindelser til Israel

Innkjøp av konsulenttjenester og bioteknologiske verktøy er blant forbindelsene norske utdanningsinstitusjoner har til Israel. Ingen av selskapene er på FNs svarteliste.

Publisert Sist oppdatert

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel pågår for fullt ved Oslos universiteter. Gjennom flere opprop og demonstrasjoner har studenter og ansatte argumentert for at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge bør iverksette en umiddelbar akademisk boikott av israelske universiteter og høyskoler, til støtte for studenter og akademikere i Palestina og Israel. Det diskuteres også hvorvidt universitetene bør unngå å kjøpe varer og tjenester fra israelske selskaper, og selskaper som har virksomhet i ulovlige bosetninger på Vestbredden. 

Men hvilke akademiske og økonomiske forbindelser har Oslos utdanningsinstitusjoner til Israel? Universitas har spurt de fire største: Universitetet i Oslo, Oslomet, BI og Høyskolen Kristiania. 

Israel-reiser

OVERTATT: UiO har overtatt ansvaret for «Jødiske veivisere», et prosjekt som blant annet innebærer reise til Israel.

– UiO har i dag ingen aktive utvekslingsavtaler med israelske institusjoner, opplyser UiO til Universitas. 

De skriver at de tidligere har hatt samarbeid om språkkurs i hebraisk med blant annet The Hebrew University of Jerusalem, Rothberg International School, University of Haifa, The Department of overseas studies og Tel Aviv University. 

Videre skriver de at det teologiske fakultet fra høsten 2023 overtok ansvaret for emnene i det ettårige utdanningsprogrammet «Jødiske veivisere». Studieprogrammet ble etablert av Det Mosaiske Trossamfunn i 2015 og var tidligere et samarbeid med Oslomet. Studieprogrammet er et tiltak i kommunal og moderniseringsdepartementets handlingsplan mot antisemittisme. I tillegg til et studium på 30 studiepoeng, består det av et lengre opphold i Israel og andre korte studiereiser.

– Studieprogrammet regnes som et eksternfinansiert oppdragsstudietilbud og ikke som et ordinært studietilbud finansiert av Kunnskapsdepartementet, skriver UiO. 

De opplyser om at universitetet heller ikke har noen institusjonelle samarbeid innen forskning, kun avtaler som regulerer enkeltforskeres samarbeid. 

– I perioden 2013 til 2022 har UiO publisert 69.082 vitenskapelige publikasjoner. UiO har i samme periode sampublisert 1918 vitenskapelige publikasjoner med 67 institusjoner i Israel, skriver de. 

De fleste av disse var innen fagfeltene fysikk og astronomi og medisin. 

Fem israelske leverandører

Ved forrige styremøte la universitetsdirektøren frem en kartlegging som administrasjonen hadde gjennomført, med oversikt over leverandører UiO kjøper varer og tjenester fra. Der kom det frem at UiO hadde kjøpt varer og tjenester fra fem israelske leverandører de siste to årene. 

Disse ble sjekket opp mot FNs høykommissær for menneskerettigheters database over selskaper som driver forretninger med israelske bosettinger på ulovlig okkupert områder, også kalt «FNs svarteliste», som siste ble oppdatert 30. juni 2023. UiO konkluderte med at ingen av selskapene var på FNs svarteliste. 

Våre retningslinjer følger statens retningslinjer på disse områdene

Oslomet i e-post til Universitas

Selskapene UiO hadde kjøpt varer og tjenester fra var blant annet Enspire Science Ltd, et konsulentfirma som gir råd og veiledning om EU-finansierte forskningsprosjekter, det private universitetet Reichman University og Alomone Labs, som produserer og selger forskningsverktøy. 

I en kronikk i Khrono denne uken, skrevet av tre ansatte ved UiO, kritiseres redegjørelsen som UiO la frem på styremøtet. Kronikkforfatterne mener det ikke er nok å sjekke leverandørene opp mot FNs svarteliste, blant annet fordi FN selv har understreket at denne listen er ufullstendig og ikke omfatter alle selskaper med aktiviteter knyttet til Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder. 

– Redegjørelsen som ble lagt frem forrige styremøte gir et falskt inntrykk av at UiO ikke har noen innkjøpsavtaler med relevante forbindelser til israelsk krigføring og okkupasjon, skriver de. 

Fryste avtaler

INGEN NYE AVTALER: Oslomet har vedtatt at de ikke skal inngå nye avtaler med israelske universiteter og høyskoler.

Oslomet skriver på e-post til Universitas at de ikke har noen pågående utdanningssamarbeid med israelske universiteter. 

De opplyser at de på styremøtet 13. Februar vedtok å fryse utvekslingsavtalen med Universitetet i Haifa. De skal heller ikke inngå noen nye generelle samarbeidsavtaler om institusjonelt samarbeid med israelske universiteter og høgskoler.

Dette vedtaket involverer ikke forskningssamarbeid mellom Oslomet-forskere og israelske universiteter. For tiden samarbeider de på to prosjekter med Universitetet i Haifa og Det hebraiske universitetet i Jerusalem. 

Pågående kartlegging

Når det gjelder økonomiske forbindelser, skriver Oslomet at dette er et pågående kartleggingsarbeid.

– Oslomet startet for en tid tilbake et kartleggingsarbeid for å se etter økonomiske forbindelser til Israel. Gjennomgangen innebærer blant annet undersøkelse av alle leverandører. Vi er nå i avslutningsfasen av dette arbeidet, og har trolig en endelig oversikt over eventuelle relasjoner i løpet av neste uke, skriver de. 

De informerer også om at de har etiske retningslinjer for alle ansatte i forbindelse med innkjøp, leverandørkontakt og forskning. 

– Våre retningslinjer følger statens retningslinjer på disse områdene, skriver de. 

Ingen økonomiske forbindelser

Høyskolen Kristiania sier til Universitas at de ikke har noe samarbeid innen utdanning med institusjoner i Israel. I 2024 bestilte de en IT-lisens fra et israelsk selskap, men utover det har de heller ingen økonomiske forbindelser til Israel. BI gjorde undersøkelser etter at Universitas tok kontakt, og oppgir at de verken har akademiske eller økonomiske samarbeid med Israel.

Powered by Labrador CMS