LEIRPLASS: Flere telt har dukket opp foran Villa Eika på Blindern til støtte for Palestina. Studentene har klare mål for demostrasjonen.

SV-lederen om studentprotestene:

– Gir håp

USA-inspirerte Gaza-protester er i gang også i Norge. SV-lederen uttrykker sin fulle støtte til demonstrantene på Blindern. De krever handling fra UiO. 

Publisert Sist oppdatert

– Det å se studenter og telt her gir håp.

Det sier SV-leder Kirsti Bergstø blant teltene som er slått opp foran Universitetsbiblioteket ved UiO. 

– Den teltleiren her og det engasjement blant studentene er en veldig veldig viktig del av den brede bevegelsen som nå står opp og krever handling.

Med seg hadde hun også leder for eget ungdomsparti, Synnøve Kronen Snyen. 

Også hun er klokkeklar på hva hun mener om studentprotestene.  

–  Vi er her i dag for å vise støtte og solidaritet med Palestina og aksjonistene som kjemper for et fritt Palestina, konstaterer Snyen. 

– En bred bevegelse

SV-lederen understreker at hun er fornøyd med at regjeringen har fordømt Israels brudd på folkeretten. 

Likevel savner hun konkret handling. 

– Vi vet at halvparten her i landet støtter en boikott og ønsker at Norge skal gjøre mer, sier SV-lederen til Universitas. 

Hun mener at en akademisk boikott er viktig.  

– Vi vet at universitetene på Gaza er bombet, og vi vet at studenter på Vestbredden sliter med å komme til og fra sine studiesteder, fordi de blir trakassert og stengt ute på veien, sier Bergstø og legger til: 

– Da er en aktiv handling fra enkeltinstitusjoner og brede studentorganisasjoner viktig for å vise at man tar i bruk de midlene man har. 

Landsdekkende aksjoner

Studentene har flere krav til UiO. Blant annet at universitetet skal vedta en akademisk boikott av israelske universiteter. 

– Vi må gjøre det vi kan og akademisk boikott vil treffe Israel der det skal treffe. Akademia og og akademiske istitusjoner i Israel spiller en nøkkelrolle for okkupasjonen, hevder Helena Natvig Safi (21). 

Hun er en av initiativtakerne bak teltaksjonen og student i Midtøstenstudier ved UiO. 

Safi er selv palestiner og har familie i Gaza. 

I tillegg til kravene de stiller overfor UiO, forteller hun at demonstrasjonen gjennomføres i solidaritet med studentene i USA og andre land. 

TETT I TELT: Helena Natvig Safi (21) er en av mange studenter som deltar i teltaksjon for akademisk boikott av Israel.

– Har dere planlagt det lenge?

– Nei, vi kastet oss litt rundt egentlig og fikk veldig mye hjelp av Studenter for Palestina, svarer Safi og legger til at aksjonen skjer sammen med fire andre universiteter i Norge. 

I tillegg til UiO skal aksjoner foregå ved  Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Over hele USA har studentdemonstrasjoner rast med kraftige sammenstøt mellom studenter og politi. 

Ifølge NTB har politiet i Paris fredag rykket inn på Sciences Po-universitetet for å fjerne propalestinske studenter som har barrikadert seg i hovedbygningen.  

Dette svarer UiO-rektoren til aksjonistenes krav

  • Krav: At alt institusjonelt samarbeid med israelske høyere utdanningsinstitusjoner avsluttes
  • Svar fra UiO-rektor Svein Stølen: – Vi har ingen overordnede samarbeidsavtaler med israelske høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Krav: At formelle bånd med israelske selskaper som har forbindelser med det israelske militæret eller i palestinske okkuperte områder suspenderes
  • Svar fra UiO-rektor Svein Stølen:  Vi har ingen slike formelle bånd.
  • Krav: At det gis ressurser til å bygge opp relasjoner med palestinske høyere utdanningsinstitusjoner
  • Svar fra UiO-rektor Svein Stølen: – Vi gjør en god del allerede, og vil diskutere om vi skal gjøre mer i styremøtet 14. mai.
  • Krav: At det tilbys stipender til palestinske studenter og fakultetsmedlemmer ved bombede universiteter på Gaza
  • Svar fra UiO-rektor Svein Stølen: – Vi har palestinske forskere tilknyttet UiO gjennom Scholars at Risk-ordningen og en spesialordning, som også gjelder for ukrainske forskere, og skal diskutere ytterligere tiltak rettet mot palestinske forskere og studenter på styremøtet 14. mai.
  • Krav: Støtte til digitale ressurser for ansatte og studenter ved palestinske universiteter
  • Svar fra UiO-rektor Svein Stølen: – Vi bidrar gjerne til bottom-up-initiativer, slik vi gjør for Ukraina, og skal diskutere dette i styremøtet 14. mai.
Svarer: UiO-rektor Svein Stølen mener universitetet er på god vei i flere av kravene fra aksjonistene.

Splittet UiO-styre

Universitas har tidligere skrevet om at universitetsstyret ved UiO er splittet i spørsmål om Israel. 

Styremedlem og førsteamanuensis i filosofi Ingrid Lossius Falkum foreslo tidligere i år at UiO-ledelsen skulle kartlegge og se på mulige økonomiske tiltak mot Israel.

Da styremøte fant sted mente derimot Falkum og flere andre at ledelsens forberedelser til møtet var for svake. 

Blant dem var Nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Axel Hjelme.

Kritisk: Nestleder ved UiO-laget til Norsk tjenestemannslag mener universitetsledelsen skuffer i spørsmålet om økonomiske innstramminger overfor Israel.

NTL er et stort fagforbund for ansatte i staten. Hjelme er nestleder for lokallaget ved UiO. De organiserer 1400 ansatte ved universitetet.

Oljefondet bestemte i 2021 å fase ut investeringer i selskapene på FNs liste over virksomheter med tilknytning til de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden.

Den samme linjen har UiO valgt for sine innkjøp fra Israel. Dette presiserte ledelsen i sakspapirene til forrige møte.

Hjelme mente derimot dette var altfor passivt. 

– Til og med FNs høykommissær sier selv at deres liste ikke er komplett. Det finnes flere selskaper som ikke er med, sa Hjelme til Universitas.

Fortsettelse følger...

Forrige styremøte endte uten konkrete vedtak om bruk av økonomiske virkemidler overfor Israel. 

Til kritikken av FNs liste sa UiO-direktør Arne Benjaminsen følgende: 

– Vi er oppmerksomme på at FNs høykommissær oppdaterer lista fortløpende, og vi vil følge opp dette.

Rektor og styreleder Svein Stølen erkjente at det er en vanskelig sak. 

– Jeg føler at vi har et veldig delt styre, sa han under møtet.

Han fortalte til Universitas at styret har bedt om en ny forberedelse til neste møte. Det avholdes 14. mai.

Powered by Labrador CMS