Scener fra Odas studiehverdag.

Oda gruer seg til å gå i forelesning: – Han lurte på om jeg ville at han skulle voldta meg

Én av fem studenter har opplevd diskriminering, viser en fersk undersøkelse. For «Oda» har kommentarene fra medstudenter og ansatte gjort studiehverdagen til en kamp.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen

  • Sentios undersøkelse er gjennomført på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon i tidsperioden 23. oktober til 12. desember 2017.
  • Undersøkelsen er gjennomført på internett, og består av intervjuer med et representativt utvalg på 1001 norske studenter.
  • På spørsmålet: «Har du opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelse eller annet under studie?» svarte 21 prosent ja og 79 prosent nei.

– Forrige uke prøvde jeg å gå på to forelesninger. Det er første gangen det siste halvåret at jeg har kommet meg på forelesning. For nå har jeg blitt stemplet som det mennesket som ikke bare har problemer, men klager dem inn også, forteller «Oda».

Hun startet prosessen med å skifte kjønn underveis i studiene. Det å være trans har ført til så mange ubehagelige episoder fra medstudenter og ansatte at hun ikke lenger klarer å følge undervisningen på studiestedet sitt. Det siste halvåret har hun vært involvert i en prosess med ledelsen på institusjonen etter at hun varslet om flere hendelser, men hun mener at de ikke har klart å gi henne et bedre læringsmiljø. Denne uka [forteller hun om sine opplevelser i et leserinnlegg i Universitas](1)

For å skåne de involverte i saken ønsker hun å være anonym. Universitas har fått innsyn i deler av dokumentene som viser prosessen hun har vært gjennom på utdanningsstedet.

– Det såreste er kanskje når man er blant folk som hele tiden sier at de ser deg, at de aksepterer deg. Også opplever man at når alt kommer til alt er man den litt spesielle. Utskilt. «Det er koselig at du er med, men i dag er det jente-jentene», forteller Oda.

Urovekkende tall: Én av fem studenter har opplevd diskriminering.

Utestenging og kommentarer

Studenters rettigheter

  • Studenters rettigheter til et godt læringsmiljø er beskyttet i § 4-3 av universitets- og høyskoleloven.
  • Paragrafen sier at utdanningsinstitusjonens styre i samarbeid med studentsamskipnadene skal legge til rette for et godt læringsmiljø og studentenes velferd.
  • Arbeidsmiljøloven gjelder bare for studenter som er i praksis eller har undervisning i laboratorier og feltarbeid.

I en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO), kommer det fram at 21 prosent av norske studenter har opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsnedsettelse i løpet av studiene.

Oda har opplevd mange situasjoner som kan karakteriseres som trakasserende eller diskriminerende etter at hun kom ut som trans. Hun forteller at hun får kommentarer og trusler slengt etter seg fra medstudenter, og blir utestengt fra sosiale arrangementer og idrettsarrangementer i regi av studentforeninger. Også ansatte og undervisere ved lærestedet skal ha kommet med nedsettende kommentarer.

Da hun spurte om å få slippe å være på to forelesninger om transpersoner i et fag om kjønnsforskning, mens hun selv gjennomgikk behandling for å skifte kjønn, skal hun ha fått beskjed om å droppe faget om hun skulle være så sær.

– Så da måtte jeg sitte og se foreleseren dra opp et bilde av en liten gutt i kjole, mens hun spurte rommet hva vi tenker om det. Folk rundt meg sa ting som at dersom de fikk en trans sønn ville de vært skeptisk. Jeg hadde lyst til å grave meg ned. Magen og hjertet og brystet bare imploderte, sier Oda om opplevelsen.

I et tilfelle var det en medstudent som på spøk truet med å voldta henne.

– Han lurte på om jeg ville at han skulle voldta meg. Han tok tak i sidemannen og foreslo at han kunne holde ham fast mens jeg ga ham en tvangsblowjob, forteller Oda.

Camilla ble seksuelt trakassert av en medstudent: -Jeg fant meg i litt for mye

Alvorlige tall

Leder for NSO, Mats Johansen Beldo, er bekymret over de høye tallene.

– Diskriminering skal ikke forekomme, og det er svært alvorlig at 1 av 5 studenter har opplevd diskriminering, sier han.

– Institusjonsstyrene må sørge for at de tar sitt oppdrag med å sikre studentene et godt læringsmiljø på alvor, og de folkevalgte har på sin side et ansvar for å styrke lovverket rundt studentenes læringsmiljø for å sikre studentene et reelt vern dersom tilfeller av diskriminering skulle forekomme.

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner er klar i talen på hva han forventer fra norske utdanningsinstitusjoner:

– Jeg vil være klinkende klar på at det er uakseptabelt at studenter opplever diskriminering og trakassering under studiene, og at jeg forventer at institusjonene følger opp hver enkelt situasjon og tar vare på de involverte.

For Oda er det viktigste at disse utfordringene blir tatt mer på alvor:

– Institusjonen har på den ene siden gjort det de kan i forhold til lovverket. Men lovverket er så slapt at man kunne gjort mer. Det viktigste for meg hadde vært om institusjonen sa, vi vet at dette foregår, det er ikke greit. Å bli hørt. Å bli akseptert.

Studenter ekstra utsatt

Jon Rogstad er professor i sosiologi, forsker på minoriteter og arbeidsliv hos FAFO, og er ekspert på diskriminering.

– Om folk opplever at de blir holdt utenfor fellesskap de vil være en del av, ikke på grunn av hva de kan eller gjør, men på grunn av den de er, så er jo det problematisk. Den enkelte og samfunnet taper når folk ikke har muligheten til å gjøre det de er gode på, på grunn av diskriminering, sier han.

Det er ulikt hva folk legger i begrepet diskriminering, påpeker han og sier videre at det kan være alt fra ganske milde opplevelser til alvorlige hendelser. Likevel er det et betydelig tall dersom såpass mange studenter har opplevd noe de synes er ugreit, mener professoren.

Katrine Klyve, som er studentombud ved OsloMet, forteller at i løpet av 2017 hadde de syv henvendelser knyttet til trakassering eller diskriminering. Studentombud ved UiO, Marit Solvik, forteller at de ikke har fått mer enn noen få varsler om denne typen hendelse i løpet av det siste året. Ut i fra spørreundersøkelser man leser om i mediene, antar hun likevel at det kan være store mørketall.

– Studentene skal kanskje ha veilederen eller professoren de varsler om i fag senere, så da er de muligens redd for ubehageligheter om de sier fra, forteller Solvik.

Mens arbeidsmiljøloven har en oppskrift på hvordan man skal gå fram i trakasseringssaker er det ikke lovfestet på samme måte for studenter. Universitets- og høyskoleloven sier at det er styret som er ansvarlig for læringsmiljøet og for studentenes psykiske arbeidsmiljø, men ikke så mye mer enn det.

BI-ledelsen ble varslet om seksualiserte intervjuer i 2007. Ni år senere ble studenter fortsatt bedt om å strippe og simulere oralsex

Scener fra Odas studiehverdag.

Mangler virkemidler

Ifølge seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Ole-Fredrik Einarsen er det viktig med gode rutiner for forebygging og håndtering for å motvirke diskriminering og trakassering blant studenter.

– Vi får ikke mange henvendelser fra studenter. Men oppfordrer de som opplever diskriminering til å ta kontakt for veiledning.

Oda opplever at det har vært lite hjelp å hente hos ledelsen på utdanningsstedet sitt.

– I høst gikk jeg til instituttledelsen og sa at nå må noen bryte inn. Universitets- og høyskoleloven gir meg krav på et godt læringsmiljø, og det hadde jeg ikke. Ifølge Oda fikk hun da beskjed om at de ikke hadde noen virkemidler til å hjelpe henne.

Oda forteller at institusjonen ikke hadde egne retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering fra før av. De kalte inn enkeltstudentene hun varslet om til samtaler, og advarte om at de kunne bli bortvist fra campus om oppførselen fortsatte.

– Det gikk over stokk og stein. Folk satt på Facebook-siden til skolen og diskuterte meg. Ledelsen måtte gå inn og si at folk ikke skulle diskutere enkeltstudenter der. Jeg var rasende, forteller Oda.

Prorektor ved studiestedet ønsker ikke å gå inn i detaljer om den avsluttede saken men sier følgende:

– Vi er fornøyd med prosessen, men den typen saker er krevende. Vi ønsker at alle studentene våre skal ha et godt studiemiljø.

Powered by Labrador CMS