ØNSKER FORANDRING: Både leder i Studentparlamentet, Lina Johanne Strand og leder for Juridisk studentutvalg, Rine Simensen, mener regelverket på Det juridiske fakultetet er mangelfullt.

– Prodekanen må beklage

Studentparlamentet reagerer kraftig på siste ukers medieuttalelser fra prodekanen på Det juridiske fakultet.

Publisert Sist oppdatert
PRESISERER: Prodekan på Det juridiske fakultetet, Finn Arnesen, presiserer at det ikke har blitt reist tvil til legeerklæringene siden 2004.

Dette er saken:

  • Universitas skrev i nummer 7 om en student ved Det juridiske fakultet som måtte levere hjemmeeksamen en uke etter fødsel.
  • I nummer 8 skrev Universitas om en annen student ved Det juridiske fakultet som måtte ta eksamen åtte dager etter brorens selvmord.
  • Prodekan på Det juridiske fakultetet, Finn Arnesen, kommenterte sakene i Universitas og Aftenposten.
  • Det er disse uttalelsene Studentparlamentet reagerer på.

– Dette er ansvarsfraskrivelse. Mitt syn er at prodekan Finn Arnesen har opptrådt på en arrogant måte. Han har ansvar for studier og sitter høyt i systemet, og nå har vi sett to eksempler på dårlig regelverk, sier leder i Studentparlamentet (SP) Lina Johanne Strand.

Universitas har i to uker skrevet om hvordan de strenge eksamensreglene ved Det juridiske fakultet (JUS) går utover studenter i vanskelige situasjoner. Debatten har rast i media, og uttalelsene til Arnesen har nå fått konsekvenser. I studentparlamentsmøtet 8.mars vedtok et nesten enstemmig parlament at de skulle gå ut med krass kritikk mot Arnesen.

– Prodekanen må beklage sine uttalelser, sier Strand.

– Et internt problem

Leder i Juridisk studentutvalg (JSU), Rine Simensen, mener saken bør behandles internt.

– JSU har ikke tenkt å gå ut med kritikk av enkeltpersoner i media. Vi er redde for at saken skal drukne i personorientering. Problemet er regelverket, og flertallet i fakultetsstyret støtter de nåværende reglene. Finn Arnesen har vært lojal i forhold til vedtektene, men det betyr ikke at vi mener de er riktige.

Simensen påpeker at JSU i enkelte tilfeller ønsker å gå gjennom andre kanaler og ikke gjennom media hvis de har lyst til å ta opp saker med noen i fakultetet.

– Vi vil ikke si at Finn Arnesen ikke får lov til å uttale seg eller at han burde unnskylde, men vi kan kritisere argumentene på generelt grunnlag. Vi mener for eksempel at fakultetet har ansvar for studentenes rettigheter siden det er de som utformer reglene.

Strand mener på sin side at reaksjonene på enkeltuttalelsene har vært så sterke at det krever oppmerksomhet også utenfor JUS.

- Det er respektløst overfor studentene, selv om det er greit at Finn Arnesen står inne for fakultetets vedtak. Lina Johanne Strand, leder i Studentparlamentet.

– Uttalelsene er respektløse overfor studentene, selv om det er greit at Finn Arnesen står inne for fakultetets vedtak. Studentene kan kreve en unnskyldning.

Hun påpeker at det er Arnesens medieuttalelser hun vil at han skal beklage, og ikke fakultetets generelle praksis.

– Ressursproblem

Verken dekan på JUS, Jon T. Johnsen eller prodekan Finn Arnesen skjønner hvordan uttalelsene kan ha krenket noen spesifikt, men vil i utgangspunktet beklage hvis noen har følt det på denne måten.

– Det var ikke vår hensikt å krenke noen. I forhold til legeerklæringene ble kravet om innhold skjerpet i 2004, og i etterkant har vi ikke overprøvd legeskjønnet. De som er ute av stand til å møte på eksamen og har en legeerklæring på dette kan få utsatt eksamen hvis ordningen åpner for dette. Det stemmer at dette ikke er praksis i for eksempel 3. og 4. avdeling, men da er det et ressursproblem som ligger til grunn, sier Johnsen.

– Argumentasjon holder ikke

Simensen fra JSU forteller at de har hatt flere henvisninger fra studenter som ikke har fått utsatt eksamen ved sykdom.

– Noen studenter kommer til oss, men det er også mange som er syke og ikke gjør noe med det. Når vi tar opp saken lokalt, blir vi møtt med at det er et ressursspørsmål, sier hun.

Strand er klar over ressursproblemene på JUS, men syntes likevel at argumentasjonen ikke holder.

– Det økonomiske aspektet er sekundært. Det primære er at regelverket åpner for, på tross av økonomi, å sikre studentene eksamen under sykdom, sier hun.

Rektor ved UiO, Geir Ellingsrud, synes det i utgangspunktet virker som JUS har tolket regleverket noe rigid.

– Jeg synes det er veldig uheldig at denne typen saker utvikler seg, og vi skal se nærmere på saken hvis den flytter seg oppover i systemet.

Se også leserinnlegg side 20

Powered by Labrador CMS