Eksperter svarer om leietakers rettigheter

Studenter tvinges til å flytte ut. Det er derimot flere punkter som kan gjøre at oppsigelsen er ugyldig.

Publisert Sist oppdatert

Mange studenter opplever å måtte flytte ut av leilighetene sine på kort varsel. Veggdyr, mugg på badet, eller en utleier som plutselig skal selge boligen er kjente situasjoner i studielivet. 

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen påpeker at det er flere rettigheter man bør være obs på som leietaker. 

– Hvis leieperioden er tidsubestemt, har utleier rett til å si opp leietakeren så lenge hen har saklig grunn. Salg av bolig er en typisk saklig grunn, sier Iversen, men legger til: 

– Utleier må fortsatt følge reglene for oppsigelse, som kontrakten og husleieloven legger til grunn. Det er viktig at utleier følger reglene for oppsigelse, og at leietaker får de fristene man skal ha.

Sjekk posten 

Iversen forklarer at husleieloven stiller krav til utleierens oppsigelse. Der står det at oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet. Med andre ord er det lurt å sjekke postkassa. Den skal også opplyse om at man kan protestere skriftlig til utleieren innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt.

– Hvis dette ikke er gjort, kan leietaker fortsette å bo i leiligheten til gyldig oppsigelse er levert og oppsigelsesfristen er ute, konstaterer Iversen. 

Mange opplever at utleieboligen er i dårlig stand med flere feil og mangler når man flytter inn. Noen må også flytte ut fordi boligen skal pusses opp. På spørsmål om det er noe spesielt studentene må passe på i slike tilfeller, svarer Iversen følgende: 

– Hvis utleieboligen ikke holder minstekravene man kan forvente, og det ikke er gitt risikoopplysninger i forkant, kan leietaker klage på forholdene til utleier. Utleier har både rett og plikt til å fikse feilene, og til å finne årsaker til hvorfor forholdene er som de er. Da tar utleier gjerne kontakt med fagfolk som løser problemene, sier Iversen og understreker at dette i så fall skal dekkes av utleier. 

Iversen påpeker at hvis du må flytte ut midlertidig, har leietaker rett på erstatning for leie av et annet bosted i mellomtiden. Men ett forbehold tar han. 

– Det er viktig at leietaker begrenser utgiftene i slike tilfeller, og ikke leier seg inn på det dyreste hotellet i byen.

Pass opp for bindingstid 

Tom Risa er ansvarlig advokat i Leieboerforeningen og kjenner godt til grumsete leiekontrakter. Han er særlig opptatt av bindingstid, som han ser i økende grad i alle store byer. Det vil si at kontrakten for eksempel gjelder fra 1. august, har tre måneder oppsigelsestid og ikke kan sies opp før 1. mai. På den måten låses leietaker til leieforholdet i minst ett år. 

– Aldri aksepter bindingstid. Det er noe utleiere gjør for å jobbe mindre, og det rettes særlig mot studenter som ikke har så mye erfaring med leieavtaler. Under pandemien var det mange studenter som ble berørt av dette, da de ville flytte hjem, men var bundet av kontrakten. 

Risa understreker at kontrakter må leses nøye, og oppfordrer studenter til å være forsiktige og påpasselige i møte med leiemarkedet.

Powered by Labrador CMS