Står på sitt: Jusutdanning mener de leverer et godt utdanningstilbud, til tross for at “Nora” hevder hun ble lovet langt mer enn hun fikk: – Det er seigt hvis en skal sitte og tro at man skal bygge kompetanse for arbeid og studier, men betaler du heller 100.000 for noe du ikke får og heller ikke får brukt.

Nekter å betale

“Nora” hevder hun ble lovet mer enn hun fikk. Nå vil hun advare andre om fagskolen Jusutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Jusutdanning AS

  • Fagskole stiftet i 2018.

  • Tilbyr linjene advokatassistent, juskonsulent Privatrett, juskonsulent Forvaltningsrett, juskonsulent Forretningsjus, juskonsulent Strafferett.

  • Hver at utdanningene gir 60 studiepoeng.

  • Det er åpent opptak ved Jusutdanning. Det vil si at søkere med bestått og fullført videregående kan søke på studiet.

  • Det er rundt 100 studenter på fagskolen.

  • Jusutdanning holder til i lokaler på Scandic Holberg

Kilder: Jusutdanning.no

– Det er skremmende. Hvor mange skal gå gjennom dette før skolen blir stengt ned? spør “Nora”. Hun var inntil nylig nettstudent ved fagskolen Jusutdanning AS på linjen “Juskonsulent Forvaltningsrett”. Nora valgte derimot å slutte fordi hun opplevde at studiet ikke var slik hun ble lovet.

Universitas kjenner identiteten til Nora. På grunn av en pågående sak om betaling av skolepenger ønsker hun å være anonym. Nå mener fagskolen at hun må ut med 95.000 kroner. Jusutdanning AS er en privat fagskole som tilbyr ulike årsstudium innenfor juss til 95.000 kroner i året (se faktaboks).

Det er ikke første gang Universitas skriver om Jusutdanning. I fjor avdekket Universitas at praksisavtalene skolen hevdet å ha med advokatfirmaer ikke var gyldige eller bindende. Hana Mohammed (25) var en av studentene som reagerte kraftig på skolens opplegg.

Hun følte seg lurt og mente de lovet et bedre tilbud enn hun fikk. Mohammed endte med å bli saksøkt av skolen for ikke å ha betalt skolepengene på 95.000 kroner. De inngikk et konfidensielt forlik, bekrefter Mohammed.

Utdanningen skurrer

Universitas har vært i kontakt med flere studenter som nå reagerer. En av dem er Nora. Hun søkte linjen “Juskonsulent forvaltningsrett” for å bygge videre på kompetanse innenfor juss. I tillegg er studiet nettbasert, slik at hun kunne jobbe parallelt. Ifølge Nora forsikret daglig leder ved Jusutdanning Henrik Sander henne om at utdanningen tilsvarer første året av master i rettsvitenskap.

Hun erfarte derimot raskt at mye av informasjonen ikke stemmer. Se hva Sander svarer nederst i saken. Opptak av forelesninger skal ha blitt fjernet fra nett etter to uker, og lyden var forvrengt. De skal også ha blitt avlyst flere ganger.

– Jeg stussa litt når jeg måtte betale nesten 100.000 kroner, og at avlyste forelesninger ikke en gang blir dekket av annet tilbud, sier Nora.

Hun hevder at skolen hadde lovet studentene praksisplasser, både på nettsiden og i muntlige samtaler med Sander før hun startet, men at hun senere ble fortalt at hun måtte finne praksisplass selv.

– Det var da jeg startet å klage. Jeg sendte en mail med spørsmål om oppbygningen av studiet, men fikk ikke svar.

Deretter skal Sander ha ringt henne flere ganger. Hun svarte ham at hun ønsket å ta det på e-post eller melding for å ha samtalene skriftlig, men fikk ingen respons. Hun får deretter en melding hvor han skriver at hun kan ringe ham slik at de kan “finne en løsning, hvis ikke sendes saken til inkasso i morgen og du mister studieplassen”. Universitas har sett meldingsutvekslingen.

– Det er seigt hvis en skal sitte og tro at man skal bygge kompetanse for arbeid og studier, men betaler du heller 100.000 for noe du ikke får og heller ikke får brukt.

“Nora”, tidligere student ved Jusutdanning

– Det muntlige teller jo, men det skriftlige er et bevis. Det viser at han ikke står for det han lover, han virker redd for hva som kan brukes skriftlig mot ham, sier Nora.

Vil advare andre

Nora klaget, men skal ha fått beskjed om at ingen andre studenter hadde vist misnøye. Hun var skuffet over studietilbudet og bestemte seg for å slutte, men:

– Skolen mener nå at jeg skal betale fordi jeg skrev under på kontrakten i januar. Nora nekter imidlertid å betale. Hun understreker at kontrakten går begge veier, og at hun på lik linje med skolen skal kunne klage.

– Det er rart at han kan kreve en signert studiekontrakt, men at han ikke skal levere på det jeg forventer. Jeg vil ha det de lover på nettsiden, som praksis, godt tilrettelagte nettstudier og at det dekker første året på rettsvitenskap.

Skremmende: – Hvor mange skal gå gjennom dette før skolen blir stengt ned? spør “Nora”, tidligere student ved Jusutdanning AS. Etter å ha klaget til skolen flere ganger, skylder hun dem nå 95 000 kroner, men nekter å betale

– Jeg kjenner jeg er irritert på meg selv. Jeg pleier alltid å være flink til å dobbeltsjekke slike ting før jeg starter, men han får det til å virke supert og lover gull og grønne skoger. Når han får signaturen min driter han egentlig i det. Da kan han kreve penger. Nå vil hun advare andre om skolen.

– Det er seigt hvis en skal sitte og tro at man skal bygge kompetanse for arbeid og studier, men betaler du heller 100.000 for noe du ikke får og heller ikke får brukt.

Nora har klaget til skolen, men føler seg ikke imøtekommet. Hun sier hun senere har vært i kontakt et advokatfirma og med organisasjon for norske fagskolestudenter, og er blitt anbefalt å fortsette å klage til skolen. Nå føler hun derimot at det står fast.

Forbrukerjurist Nora Wennerberg Gløersen i Forbrukerrådet bekrefter at en konflikt mellom student og studiested er krevende og vanskelig. Hun uttaler seg på generelt grunnlag om hvilke retter en student har ved klaging på et studie.

“Det er ofte snakk om høye summer som skal betales for studieløpet. Forbrukerrådet oppfordrer derfor studenter til å gjennomgå kontrakten grundig før de skriver under”.

Etter at en student har sendt en klage, vil skolen få mulighet til å rette opp det som er feil. Dersom dette ikke skjer innen rimelig tid vil du ha krav på et avslag i prisen, opplyser Gløersen.

“I alvorlige tilfeller, der det for eksempel viser seg at utdanningen ikke fører til den graden eller kompetansen du er lovet, kan du kreve å få slutte på studiet og få pengene tilbake”.

Ingen planer om tilsyn

– Når skolen er godkjent av lånekassen så forventer jeg at skolen er mer seriøs, fortviler Nora. Utdanningen må være godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for å tilby lån og stipend fra lånekassen. Det er Nokut som godkjenner utdanninger ved høyskoler, universiteter og fagskoler i Norge.

Frode Reitan er seniorrådgiver i Nokut. Han sier til Universitas at det som regel skal mye til før de trekker tilbake godkjenninger av utdanninger.

Det er heller ikke samme krav om periodisk tilsyn på fagskole som det er med høyere utdanning. Derfor gjennomfører Nokut få tilsyn ved fagskoler.

Administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut har ikke planer om å gjøre tilsyn ved fagskolen “Jussutdanning” med de første. I en e-post til Universitas bekrefter hun imidlertid at de har vært i kontakt med skolen i etterkant av saker om skolen i media.

“I denne konkrete saken følger Nokut med på de signalene som fremkommer i våre nettverk og i pressen, og vi har merket oss at enkelte har uttrykt uro rundt studietilbudene ved denne fagskolen”, skriver Vinje.

Jusutdanning holder til i lokaler på Scandic Holberg, i Oslo.

"For akkreditering av fagskoler knytter vilkårene seg blant annet til utdanningens innhold og form, fagmiljø og administrasjon og infrastruktur”

Hun understreker at de følger nøye med på utviklingen i studietilbudene: “Er det ting som indikerer at kravene i lover og forskrifter ikke er oppfylt, vil vi selvsagt følge opp det”, avslutter hun.

Jusutdanning svarer

Daglig leder i Jusutdanning AS Henrik Sander er blitt fremlagt kritikken. Han hverken avviser eller bekrefter påstandene til Nora om at han skal ha lovet henne praksisplass og at utdanningen tilsvarer første året på master i rettsvitenskap.

På spørsmål om det er vanlig praksis med kontakt over telefon og personlige meldinger til studenter svarer han følgende: “Vi følger alltid opp alle studenter på alt det praktiske og økonomiske rundt starten av et studieår for å finne gode løsninger. Dette gjøres både skriftlig og muntlig via telefon”.

Sander understreker at påmeldingen til studiene er bindende fra studenten signerer og standard angrefrist har utløpt. Angrefristen utløper 14 dager etter at kontrakten er skrevet under.

Betales ikke studiekontingenten etter oppfølginger, vil Jusutdanning vurdere å sende et skriftlig varsel til studenten, og deretter eventuelt vedtak om tap av studieplass. Underveis i denne situasjonen snakker vi med studenten for å legge til rette for at både studenten og Jusutdanning skal oppfylle vilkårene i regelverket for å studere ved Jusutdanning.”

Sander skriver at forelesninger i blant blir flyttet grunnet sykdom og annet, og at de da har valgt å flytte forelesninger.

Til kommentar på om Noras påstand om at han kun er ute etter penger svarer han at “ Vårt mål er å gi studentene kvalitetssikret juridisk kunnskap og kompetanse. Dette utfylles med et høyt antall forelesningstimer og personlig oppfølging. Vi ønsker at alle våre studenter skal lykkes med utdanningen”.

Powered by Labrador CMS