MR. WORLDWIDE: I 2023 hadde rektor ved UiO Svein Stølen 24 flyreiser. Åtte av dem var utenfor Europa.

Rektor med skyhøy flyregning

Samtidig som UiO jobber for å bli mer bærekraftige, fløy UiOs rektor Svein Stølen for over 244 000 kroner i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I starten av 2024 publiserte Svein Stølen et innlegg på bloggen sin med tittel «Rektors reiser 2023». Der blir det redegjort for alle reisene han var på i 2023 og hvorfor han reiste dit. Han skriver at det er oppmerksomhet rundt rektorers reiser og at han derfor velger å være åpen. 

Det han imidlertid ikke er åpen om i innlegget er hvor mange av disse reisene som ble gjort med fly og hva disse reisene har kostet. UiO opplyser til Universitas at de totale kostnadene for Svein Stølens flyreiser i fjor var på over 244 000 kroner. 

Det er 68 ganger mer enn gjennomsnittet for de litt under 10 000 andre som fløy på UiOs regning i fjor. 

Mange verv

Universitas har forsøkt å ringe Stølen for å høre hvorfor han reiser så mye. På en SMS svarer rektoren at han er i Uganda og derfor ikke kan stille til et intervju om denne saken. Likevel svarer han på spørsmål gjennom universitetets kommunikasjonsavdeling.

Der skriver han at han har en rekke verv, både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å være rektor på UiO. 

Flere av våre ansatte vil trenge å reise med fly for å kunne gjøre arbeidet sitt, inkludert meg selv.

Svein Stølen, rektor ved UiO

«I fjor ble jeg blant annet anmodet av Kunnskapsdepartementet om å stille som representant for Universitets- og høgskolerådet på konferanser i regi av EU og OECD. Jeg er også styreleder for det europeiske universitetsnettverket The Guild of European Research-Intensive Universities, samt styreleder for den europeiske universitetsalliansen Circle U», skriver han i e-posten. 

– Flyr du noen ganger på business class?

«Jeg flyr unntaksvis på Business Class, for eksempel på interkontinentale reiser som nærmer seg 15 timers reisetid, går over natten, kommer i en spesielt møteintensiv periode eller liknende.»

Åtte ganger utenfor Europa

UiO har som mål å halvere klimagassutslippene sine innen 2030, blant annet gjennom å kutte utslippene fra tjenestereiser med minst 50 prosent, sammenlignet med 2018. 

– Er det bærekraftig at rektor flyr så mye?

«Flyreiser er ikke bærekraftig for klimaet. Skal vi halvere utslippene våre innen 2030, forutsetter det blant annet 50 prosent kutt i utslipp fra tjenestereiser», skriver Stølen.

«Samtidig er UiO et forskningsintensivt internasjonalt breddeuniversitet, og flere av våre ansatte vil trenge å reise med fly for å kunne gjøre arbeidet sitt, inkludert meg selv.»

I innlegget hans på bloggen kommer det frem at han var på 24 reiser på vegne av UiO i 2023. Av disse har åtte av dem vært til steder utenfor Europa og syv har vært til steder i Norden. 

Deler man totalbeløpet på antall reiser, tilsvarer dette en gjennomsnittspris på rundt 10 000 kroner per reise. 

Sammenligner man Stølens flykostnader i fjor med Oslomet-rektor Christen Krogh sine, er kontrasten stor. Oslomet opplyser at utgiftene knyttet til Krogh sine flyreiser i fjor var på 9000 kroner. Stølen fløy altså for 27 ganger så mye. 

Stor forskjell på ansatte

UiOs tiltaksplan for klima, miljø og bærekraft ble tidligere i år kritisert i en kronikk i Uniforum, skrevet av Kristian Bjørkdahl, førsteamanuensis på Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Bjørkdahl peker blant annet på at tiltaksplanen ikke inneholder noen konkrete tiltak rettet mot å redusere utslipp fra ansattes flyreiser. 

UiO opplyser at de totale kostnadene for ansattes flyreiser i fjor var på rundt 35 millioner kroner. Det er basert på 9922 ansatte og tilsvarer derfor en gjennomsnitts reiseregning på rundt 3500 kroner per person. Stølens flyregning var altså 68 ganger denne snittsummen. 

Man må gå foran og være et godt eksempel. Vi står i en voldsom klimakrise.

Søren Nørrekær Mortensen (26)

PRINSIPIELL: Holly Benna (24) mener at rektor også må bidra hvis man skal redusere universitetets helhetlige klimaavtrykk.

I kronikken trekker Bjørkdahl frem en forskningsartikkel som viser at det er stor forskjell på ansatte når det gjelder utslipp fra flyreiser. Noen har knapt utslipp i det hele tatt, mens andre kan synes å være det han kaller «flyavhengige». Han mener det er nødvendig å sette inn tiltakene mot denne sistnevnte gruppen hvis man skal ha noe håp om å redusere utslippene i tråd med tiltaksplanen. 

Rektor bør være et forbilde

KRITISK: Søren Mortensen (26) mener ansatte på UiO generelt flyr for mye og at rektor bør gå frem som et godt eksempel.

– Det er en veldig høy sum, sier Holly Benna (24) om rektor Svein Stølens flyregning for fjoråret. 

Hun er student ved masterprogrammet Development, environment and cultural change og jobber ved Grønt Kontor på UiO. De jobber for hvordan UiO som studie- og arbeidsplass kan bli mer bærekraftig. 

Hun påpeker at prinsippet om å redusere universitetets helhetlige klimaavtrykk også må gjelde rektor. 

– Det er klart at UiO´s internasjonale relasjoner er viktige, spesielt i den politiske situasjonen vi befinner oss i, men vi kan ikke glemme klimaet av den grunn. Det må finnes en balanse, sier hun. 

Kollegaen Søren Nørrekær Mortensen (26) er enig. Han studerer det samme som Benna og jobber også ved Grønt kontor. 

– Man må gå foran og være et godt eksempel. Vi står i en voldsom klimakrise, sier Mortensen og legger til: 

– Det er viktig for troverdigheten og tilliten at man tar noen personlige valg, selv om problemet er strukturelt. 

– Hvilket signal sender det når rektor flyr så mye? 

– Det er litt det samme som når Norge deltar på COP-konferansen (FNs klimakonferanse journ.anm) og sier at de vil bidra til å kutte utslippene. Og så fortsetter de å dele ut oljelisenser. Handling må følge ord, sier Mortensen. 

Universitas har forsøkt å komme i kontakt med Oslomet-rektor Christen Krogh, for å spørre om hvorfor han flyr så mye mindre enn UiO-rektoren. Han rakk ikke å svare før denne saken ble publisert.

Powered by Labrador CMS