Universitas skrev tidligere i høst om gjenåpningen av studentpuben ved Humanistisk fakultet ved UiO, Ugelbo, her representert ved Kristine Adelsten Sandtrøen leder i Filologisk forening. Uglebo mangler også frivillige.

Studentfrivilligheten tilbake på 2019-nivå:

– Ikke plass til alle som vil være med

Etter foreningsdagene i august, meldte 6000 studenter sin interesse for ulike studentorganisasjoner. Sosiale foreninger er spesielt populære, mens frivilligheten sliter.

Publisert

Dette semesteret har mange studenter hatt et sterkt ønske om å delta i studentorganisasjoner. Foreningsdagene ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslomet genererte 6000 søkere i etterkant, opplyser leder for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Forening, Mike Fürstenberger Universitas.

Flere organisasjoner har gjenoppstått, og nye har kommet til. Tallet for studentorganisasjoner sank under pandemien, men har nå stabilisert seg med om lag 50 flere enn i 2020.

«Interesse- og fakultetsforeninger har hatt en oppsving. Vårt inntrykk er at sosiale linjeforeninger blir mer populære og at flere vil være en del av disse», skriver Fürstenberger.

For mange søkere

En av organisasjonene som har merket et økende trykk i søkertall, er Oslostudentenes idrettsklubb (OSI). De ønsker å være et tilbud for alle og tilbyr idrettslag innenfor de fleste idretter, forsikrer daglig leder Truls Vestnes.

Deres uttalte visjon er at «alle studenter skal være i aktivitet», men han innrømmer at visjonen ikke alltid strekker til.

– Hvert semester er det rundt 800 studenter som ikke får plass. Dette skyldes for høye søkertall og plassmangel, sier daglig leder i OSI Truls Vestnes.

Idrettsklubben anslår nå søkertallene for å være på samme nivå som før pandemien. Spesielt i grupper som var på en nedadgående kurs tidligere, er det nå flere som vil delta. De syns derfor det er ekstra trist å ikke kunne tilby alle en plass.

– Folk er veldig glad og engasjert for å komme tilbake til aktiviteten og fellesskapet. Det er utrolig trist at vi ikke har plass til alle som ønsker å være med.

– Spesielt når vi ser på de siste tallene fra SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, journ.anm) at hele 29 prosent oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med.

OSI har per nå ingen løsning på problemet, men jobber kontinuerlig med SIO, kommunen, idrettskretser og private aktører for å bedre situasjonen. Det er store forskjeller i søkertall til de ulike idrettene.

Dansing og hallidretter som håndball og fotball har langt flere søkere enn for eksempel kampsport. Her blir det dermed kamp om plassene, som både kan bestemmes av et «første til mølla-prinsipp» og prøvespilling. Spesielt i idretter der lagene er i en viss divisjon, er det nivået på spillerne som avgjør.

– Vi har forsøkt å vise til tilbudene med ledig plass, men det har vist seg å være vanskelig å få en fotballspiller til å begynne med karate, sier Vestnes.

Mer innsats, færre medlemmer

Det er likevel andre studentforeninger som sliter med det motsatte problemet. Leder for SiO Forening Mike Fürstenburger roper varsku om at studentkjellerne ikke får frivillige. Han mener disse er kjempeviktige for sine respektive fagmiljøer.

Samfunnet Bislett, kjellerpuben til Oslomet, er en av foreningene som melder om dette problemet. Baren som er åpen for alle studentene i Oslo, har en del medlemmer, men ikke så mange som ønskelig.

I motsetning til OSI, har de plass til alle som vil være med. Organisasjonens medlemsmasse har fått en oppsving, men er ikke tilbake på 2019-nivå ennå.

– Vi erfarer at studenter ikke lenger er like giret på frivillighetsarbeid, men kanskje heller oppfatter dette som en tidstyv, sier Eline Moen, leder for Samfunnet Bislet.

Tidligere kunne de få 100 nye medlemmer på en foreningsdag, sier hun, mens de i år kun fikk førti. Det til tross for at de legger inn en større innsats enn noensinne.

– Jeg tror mye av det som er frivillig, og ikke bare sosialt, kan oppfattes som skummelt. Våre frivillige blir jo overbevist etter hvert. Det føles ikke ut som like mye jobb når det er fire timer i baren og masse sosialt etterpå, sier Moen.

Powered by Labrador CMS