Reglene skal endres: Opptaksutvalget har siden 2021 utarbeidet et forslag til nytt opptakssystem. De foreslår blant annet å skrote tilleggspoeng.
Reglene skal endres: Opptaksutvalget har siden 2021 utarbeidet et forslag til nytt opptakssystem. De foreslår blant annet å skrote tilleggspoeng.

Vil endre opptakssystemet for høyere utdanning:

Foreslår å fjerne alle tilleggspoeng

Utvalg vil fjerne tilleggspoeng, muligheten for å forbedre karakterer og innføre en standardisert opptaksprøve.

Publisert Sist oppdatert

Nytt opptakssystem

  • Opptaksutvalget har lagt frem forslag til et nytt opptakssystem til høyere utdanning. De vil:
  • Fjerne alle alders- og tilleggspoeng.
  • Førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått.
  • Søkere som ikke har gode nok karakterer skal få en ny sjanse. 20 prosent av plassene settes av til en opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve.
  • Forbedrede karakterer skal ikke telle i opptaket, og søkere som trenger en ny sjanse, kan i stedet ta en opptaksprøve.
  • Erstatte kjønnspoeng med kvoter for kjønn på noen utdanninger. Kvotene skal bidra til at arbeidslivet og enkeltmennesker skal ha tilgang til yrkesutøvere av begge kjønn.
  • Kilde: Opptalsutvalget

Det er blant forslagene som legges frem. Nå skal det norske opptakssystemet til høyere utdanning endres.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye, sier Marianne Aasen, leder av opptaksutvalget, i en pressemelding.

Utvalget har siden april 2021 sett på hvordan de kan forbedre opptakssystemet til høyere utdanning. De ønsker å gjøre opptaket mer fleksibelt og forståelig.

Rapporten ble lagt frem for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) torsdag.

I dag kan man forbedre karakterene sine etter videregående. Man får også alderspoeng, og oppnår poeng ved å gå folkehøyskole eller gjennomføre førstegangstjeneste. Nå ønsker utvalget altså å skrote dette, og innføre et nytt system (se faktaboks). Forslagene begrunnes blant annet med at dagens system ikke gir oss bedre kandidater eller arbeidstakere, og at det har store samfunnsøkonomiske kostnader.

– Et opptakssystem bør veie individuelle interesser mot hva som gagner utdanningsinstitusjonene og samfunnet på en best mulig måte. Det mener jeg vi har fått til med dette forslaget til en helhetlig ny modell, sier Aasen.

– Svært fornøyd

Borten Moe er fornøyd med forslaget, og mener det er på høy tid å rydde opp i dagens system:

– Dette må vi gå skikkelig inn i, men umiddelbart er jeg svært fornøyd med at utvalget foreslår en helhetlig ny modell, med enklere kjøreregler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Fornøyd: </span>Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener vi trenger et nytt opptakssystem, og er godt fornøyd med forslaget som nå foreligger.
Fornøyd: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener vi trenger et nytt opptakssystem, og er godt fornøyd med forslaget som nå foreligger.

Han sier det ikke gir mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang.

– Det er dyrt for den enkelte og det er dyrt for samfunnet. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt, sier han.

Rapporten sendes nå på høring.

NSO er skeptisk

Norsk studentorganisasjon (NSO) er imidlertid skeptiske til forslaget med en standardisert opptaksprøve, men mener utvalget kommer med flere gode forslag:

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning. Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig dem som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam til NTB.

Powered by Labrador CMS