OPTIMISTISK: Mette Topnes ved UiOs EU-kontor tror norske forskere er konkurransedyktige, men at de visste for lite om stipendene.

Norge på jumboplass

Kun ett av de 300 stipendene fra det europeiske forskningsrådet ERC gikk til en nordmann. Dermed havner vi nederst på utdelingsstatistikken.

Publisert Sist oppdatert

Det europeiske forskningsrådet

  • Det europeiske forskningsrådet utlyser hvert år stipender både til uetablerte forskere, såkalte «Starting Independent Researcher Grants», og til etablerte forskere, såkalte «Advanced Investigator Grants».
  • Stipendene er en del av EUs 7.rammeprogram for forskning hvor Norge bidrar med 9,3 milliarder kroner i perioden 2007 – 2013.
  • Forskerne kan bli tildelt opp til 2 millioner euro over en femårig periode for uetablerte forskere, og opp til 3,5 millioner euro over en femårig periode for etablerte forskere.
  • Kilde: [http://erc.europa.eu/](http://erc.europa.eu/)

I desember delte Det europeiske forskningsrådet ERC ut 300 såkalte «Starting Independent Researcher Grants» til uetablerte forskere. Av totalt 9167 søknader var 92 fra Norge, men av disse var det kun én nordmann som fikk stipend. Det til tross for at regjeringen i perioden 2007-2011 bevilger over 9,3 milliarder kroner til EUs rammeprogram for forskning, hvor ERC inngår. Sammenlignet med andre land kommer vi dermed dårligst ut, sett i forhold til hvor mye penger vi satser på forskning.

Stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn (FrP) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) er overrasket over resultatene.

– I høst fikk vi signaler om at vi nesten skulle få tilbake den kontingenten Norge bidrar med, sier han.

Norge kommer i tillegg dårlig ut når vi måles i forhold til folketall eller antall forskere. I sistnevnte kategori ligger vi nest nederst, med kun Tsjekkia under oss. Øyriket Kypros ligger derimot på topp, forholdsmessig.

– Må pushe søkere

Kyrre Lekve, politisk rådgiver for minister for forskning- og høyere utdanning, Tora Aasland, mener det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ut i fra disse resultatene.

– Men vi har nok litt å lære i forhold til å pushe søkere og drive oppfølging av unge forskere, sier han.

Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i KUF, mener det dårlige resultatet blant annet skyldes svak forskningssatsing fra regjeringen.

– Beløpet regjeringen la frem til forskning i budsjettet for 2008 er for lite, og dekker ikke de 520 stipendiatene sektoren trenger per år, sier hun.

Tiltak iverksettes

Rådgiver Mette Topnes ved Universitetet i Oslo sitt EU-kontor, mener at det ikke er grunn til å tro at norske forskere ikke er konkurransedyktige på den europeiske arena.

– Det var nok relativt få som søkte fordi folk ikke var helt sikre på hva det dreide seg om, sier hun.

Nå skal det iverksettes tiltak for å få støtte opp om de som ønsker å søke på stipendordningen. Det skal blant annet opprettes paneler bestående av forskere som har vært tilknyttet ERC, som dessuten skal bistå de som tenker å søke på de etablerte forskerstipendene – de såkalte «Advanced Researcher Grants» – til våren.

Powered by Labrador CMS