Forståelig: – Jeg har forståelse for at at de har gjort det sånn, for da slipper de den omfattende prosessen med at de må søke på nytt om politiattest senere, sier leder for studentutvalget på Teologisk fakultet Frida Strøyer Ålborg

UiO har krevd politiattester fra studenter ulovlig, ifølge politiet:

Forståelig, men kritikkverdig, mener studentleder

Ifølge Politiet og Kunnskapsdepartementet har UiO krevd politiattest ved opptak til profesjonsstudiet i teologi uten lovhjemmel. Studentutvalgsleder har forståelse for at UiO har gjort det på den måten.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2017 har Universitetet i Oslo krevd politiattest etter strengeste regelverk for teologistudenter. I sommer ba politiet universitetet om å slutte med praksisen. UiO har klaget på vedtaket.

Det var nettstedet Khrono som først omtalte saken.

Studenter tok kontakt med politiet

Først da et knippe teologistudenter kontaktet Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ble det klart at Universitetet i Oslo i årevis hadde krevd en strengere politiattest ved opptak til profesjonsstudiet i teologi uten lovhjemmel. Det fremkommer i en e-post fra enheten til universitetet datert 17. august 2021 at studentene har fått beskjed av UiO om at de har levert feil politiattest.

Studentene hadde levert en såkalt barneomsorgsattest. Universitetet krevde en såkalt helseomsorgsattest.

I en e-post til Universitas skriver Politienheten at begge de aktuelle politiattestene er såkalte avgrensede politiattester, som innebærer at de er strengere enn en ordinær politiattest, men ikke like strenge som en uttømmende politiattest, som viser alle straffereaksjoner.

Forskjellen på de to aktuelle politiattestene er at den strengeste, helseomsorgsattesten, foretas mot flere lovbrudd enn barneomsorgsattesten. Det er for eksempel snakk om grov tvang og frihetsberøvelse, trusler, tyveri, utpressing og bedrageri. Hvilken attest studenten må fremlegge avhenger av hva slags praksis de skal delta i.

I e-posten til UiO mener Politiet at teologistudentene hadde fått riktig attest, og at universitetet ikke kunne kreve den strengere attesten fra studentene.

Et par uker senere klager UiO på dette. I klagen kommer det frem at universitetet ønsker å fortsette med praksisen, fordi en andel av studentene i løpet av utdanningen vil ha praksis som før eller senere gjør at de må fremlegge politiattest etter strengeste regelverk.

– Dermed risikerer ingen studenter å måtte slutte fordi de underveis i studiet møter nye krav til politiattest som de ikke dekker, og de risikerer ikke å bruke flere år på å gjennomføre deler av et studium som de ikke vil være i stand til å fullføre.

Les også: – Studentidretten er nærmest i dvale

– Har ikke hjemmel

Politiet avviser klagen 2. oktober. Samme dag videresender de en forespørsel til Politidirektoratet om klarere retningslinjer.

UiO prøver igjen å klage på Politiets vedtak, men blir igjen avvist.

Rett før jul svarer Kunnskapsdepartementet på politiets forespørsel om klarhet i lovverket. Her bekrefter de at Universitetet ikke har, og aldri har hatt hjemmel for å kreve politiattest etter strengeste regelverk ved opptak profesjonsstudiet i teologi.

– Universitetet har dermed ikke hjemmel til å kreve at samtlige studenter skal legge frem politiattest etter helse- og omsorgsloven § 5-4, og må heller innhente slik politiattest i løpet av studiet når universitetet vet hvilke studenter som skal ha praksis i kommunehelsetjenesten, skriver Kunnskapsdepartementet i sitt brev til Universitetet i Oslo, skriver departementet.

Universitetet har dermed ikke hjemmel til å kreve at samtlige studenter skal legge frem politiattest etter helse- og omsorgsloven § 5-4

Kunnskapsdepartementets svar på UiOs klage

UiO: Må levere politiattest uansett

I en e-post til Universitas skriver studiedirektør ved UiO, Hanna Ekeli, at Politiet har hatt «en annen tolkning» av loven:

– Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester har hatt en annen fortolkning av regelverket og har høsten 2021 avslått å skrive ut politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven for teologistudenter, og har i stedet skrevet ut politiattest i henhold til trossamfunnsloven.

Klaget: UiO har klaget på politiets vedtak om bruk av politiattester. Studiedirektør ved UiO Hanna Ekeli mener å kreve inn den strengere politiattesten kan hindre frafall.

Uenigheten, skriver de, handler ikke om de har rett til å kreve politiattest ved opptak, men hvilken attest. Ifølge Kunnskapsdepartementet kan de kreve den mildere politiattesten ved opptak hvis det er fastsatt at alle studenter skal delta i praksis der de «der de vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige eller personer med utviklingshemming».

– Mener UiO i dag at det har vært hjemmel i loven for den praksis dere har fulgt? Er dere uenige i Politiets vurdering?

– UiO har hittil tolket regelverket slik at vi skal innhente politiattest for hele studieløpet ved studiestart, for å sikre at studenter ikke må slutte underveis i studiet fordi de møter nye krav som de ikke fyller.

UiO har hittil tolket regelverket slik at vi skal innhente politiattest for hele studieløpet ved studiestart, for å sikre at studenter ikke må slutte underveis i studiet fordi de møter nye krav som de ikke fyller.

Hanna Ekeli, studiedirektør ved UiO

UiO forankrer praksisen i at alle studenter skal ha praksis i Den norske kirke, mens noen i tillegg har praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester, eller andre typer institusjoner i løpet av studiet. Disse stedene krever politiattest fra ansatte, også praksisstudenter.

– Ved studiestart vet vi ikke hvor studentene får praksis, så UiO har vurdert at alle teologistudenter må levere politiattest etter det mest omfattende regelverket, som er helse- og omsorgstjenesteloven. UiO har lagt til grunn at vi ikke skal tilpasse praksisgjennomføringen basert på vandelskontroll, dvs. hvilke studenter som kan få hvilken type politiattest, det er de faglige kravene i studiet som regulerer dette.

Les også: Regje­ringen åpner for mer fysisk under­vis­ning: – Et steg i riktig retning

– Kritikkverdig

– Jeg har forståelse for at at de har gjort det sånn, for da slipper de den omfattende prosessen med at de må søke på nytt om politiattest senere. Samtidig kan jeg se det kritikkverdige i det, ved at de ber om mer innsyn fra alle som søker uten at det er nødvendig, sier Frida Strøyer Aalborg til Universitas.

Hun er leder for studentutvalget ved Det teologiske fakultet.

Prester stiller opp i krisesituasjoner og kommer til å møte mennesker i sårbare posisjoner. Så hvor går skillet mellom lege og prest i relasjonen til den de står ovenfor? Hva er det som gjør at det stilles mildere krav til oss?

Frida Strøyer Ålborg, leder for studentutvalget på Teologisk fakultet

Hun sier at rollen som prest og lege i møte med mennesker i krisesituasjoner har mange fellestrekk.

– Prester stiller opp i krisesituasjoner og kommer til å møte mennesker i sårbare posisjoner. Så hvor går skillet mellom lege og prest i relasjonen til den de står ovenfor? Hva er det som gjør at det stilles mildere krav til oss?

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen tar fjerdeåret på profesjonsstudiet i teologi. Hen peker ut en potensiell utfordring til UiOs påstand om at de har politiattest ved opptak så man kun må søke en gang, da studieløpet er seks år, og mye kan skje i løpet av den tiden.

– Politiattester blir jo foreldet, og det er litt rart å kreve politiattest ved oppstart, når man uansett trenger ny i løpet av studieløpet. Og da kan man like gjerne politiattest ved praksis, når du skal ut i menighet og ha trosopplæring for barn, for eksempel.

Politiet har fått mulighet til å kommentere saken, men vil ikke uttale seg om enkeltsaker overfor Universitas.

Politiattest-saken

  • ​​3. juni 2021: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester sender et brev til Samordna opptak og alle høyere utdanningsinstitusjoner om deres revidering av rutiner for utstedelser av politiattester.
  • 17. august: Politiet skriver at de har blitt kontaktet av teologistudenter som har levert politiattest i henhold til trossamfunnsloven, og fått beskjed fra UiO om at dette er feil politiattest. Det er på bakgrunn av dette at Politiet kontakter UiO.
  • 6. september: UiO klager på politiets pålegg. I klagen kommer det frem at universitetet ønsker å fortsette med praksisen, fordi en andel av studentene i løpet av utdanningen vil ha praksis som før eller senere gjør at de må fremlegge politiattest etter strengeste regelverk
  • 2. oktober: Politiet avviser klagen. Samme dag videresender de en forespørsel til Politidirektoratet om klarere retningslinjer.
  • 21. oktober: UiO klager på nytt. Bakgrunnen er at «en del» av studentene skal ha praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • 31. november: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester avviser igjen.
  • 21. desember: Kunnskapsdepartementet svarer på Politiets forespørsel om klarhet i lovverket. Her bekrefter de at Universitetet i Oslo ikke har, og aldri har hatt hjemmel for å kreve politiattest etter strengeste regelverk ved opptak profesjonsstudiet i teologi.

Tirsdag ble denne saken oppdatert med to utvidede sitat fra Frida Strøyer Aalborg. Følgende setninger ble lagt til: «Samtidig kan jeg se det kritikkverdige i det, ved at de ber om mer innsyn fra alle som søker uten at det er nødvendig» og «og kommer til å møte mennesker i sårbare posisjoner».

Powered by Labrador CMS