FRP SA JA: Universitas 4. mai 2006.
IMAMUTDANNING: FrP har tidligere vært for norsk imamutdanning, men nevner nå dette som et eksempel på 'snikislamisering'. - Forkastelig, sier SV.
FRP SA JA: Universitas 4. mai 2006.

Full forvirring om «snikislamisering»

I følge Fremskrittspartiet er forslaget om norsk imamutdannelse en del av islamiseringen av Norge. I 2006 var imidlertid tonen en annen.

Publisert Sist oppdatert
IMAMUTDANNING: FrP har tidligere vært for norsk imamutdanning, men nevner nå dette som et eksempel på 'snikislamisering'. - Forkastelig, sier SV.
IMAMUTDANNING: FrP har tidligere vært for norsk imamutdanning, men nevner nå dette som et eksempel på "snikislamisering". - Forkastelig, sier SV.
IMAMUTDANNING: FrP har tidligere vært for norsk imamutdanning, men nevner nå dette som et eksempel på 'snikislamisering'. - Forkastelig, sier SV.
IMAMUTDANNING: FrP har tidligere vært for norsk imamutdanning, men nevner nå dette som et eksempel på "snikislamisering". - Forkastelig, sier SV.

Uttalelsene:

FrP i 2009:

    FrPs liste over islamifisering i Norge (www.frp.no):

  • «Ap-politiker Abdelmajid Jerad (Ap) tok tidligere denne måneden til orde for at Norge bør ha en egen imamutdanning. Også forstanderen i Det Islamske Forbundet Basim Ghozlan har tidligere krevd dette.»

FrP i 2006:

    Anders Anundsen, utdanningspolitisk talsmann i FrP, til Universitas 4. mai 2006:

  • - Hvis det er behov for utdanning av imamer, og det etableres på universitetene, er ikke vi motstandere av det. Det er mer fornuftig å utdanne den typen personer i Norge i stedet for å hente dem i utlandet. I Norge vil imamene tilpasses vårt verdisyn.

AP i 2009:

    Abdelmajid Jerad, lokalpolitiker i AP Bergen, til Bergens Tidende 9. februar 2009:

  • - Jeg mener at tiden nå er inne for å starte en debatt om dette. Det ville vært veldig bra om en kunne fått en muslimsk teologisk utdanning ved Universitetet i Bergen eller Oslo, gjerne i samarbeid med et universitet i et muslimsk land, sier Jarad. Han sier at en imam må forstå verdiene det norske samfunnet er bygget på.

«Hvis det er behov for utdanning av imamer, og det etableres på universitetene, er ikke vi motstandere av det.»

Uttalelsen fra 2006 stammer fra Anders Anundsen, utdanningspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (FrP). Den gang mente FrP at imamutdannelse vil være positivt fordi imamene dermed ville tilpasses «vårt verdisyn». Nå trekker imidlertid partiet fram forslaget om en norsk imamutdannelse som et eksempel på snikislamisering.

– Dersom det kommer krav om en egen imamutdanning i Norge, i regi av imamene selv, som et statlig ekstraordinært tiltak, er vi mot det. Hvis et universitet legger opp til en imamutdannelse, stiller vi oss ikke imot det. Da må de imidlertid først få en godkjennelse av ordningen, for det må imøtegås krav om at imamene som utdannes skal lære seg norsk og forholde seg til norske lover, sier Per Sandberg, nestleder i FrP.

– Hvis FrP er for opprettelsen av en norsk imamutdannelse, hvorfor bruker dere kravet som et eksempel på snikislamisering?

– Det vi er imot, er at den norske staten, stortinget og regjeringen skal ta til orde for å opprette en egen imamutdannelse, sier Sanberg.

– Men i listen om islamisering i Norge refererer dere til en uttalelse fra Abdelmajid Jerad (AP), som handler om at en imamutdannelse ved Universitetet i Oslo eller Bergen er ønskelig, fordi imamene må forstå det norske samfunnets verdier. FrP uttalte nøyaktig det samme i 2006.

– Det er du som likestiller uttalelsene. Jerad får utdype sine synspunkter, mens vi får utdype våre, sier Sandberg.

«Oss mot dem»

Sandberg møter kraftig motbør. Oddbjørn Leirvik, professor ved Teologisk fakultet på UiO, har vanskelig for å ta FrPs retorikk på alvor.

- Dette er rent tankespinn fra Per Sandbergs side. Imamene i Norge har aldri stilt krav om å opprette en norsk imamutdannelse. Oddbjørn Leirvik, professor i teologi ved UiO.

– Dette er rent tankespinn fra Per Sandbergs side. Imamene i Norge har aldri stilt krav om å opprette en norsk imamutdannelse. Kravet har derimot kommet fra politikerne selv, deriblant FrP. En imamutdannelse ved UiO ville være et ordinært studietilbud, som ville forholdt seg til norsk regelverk på samme måte som den tradisjonelle norske presteutdanningen, sier Leirvik.

Lena Jensen, utdanningspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), mener det å kalle kravet om en norsk imamutdannelse for snikislamisering er å føre debatten på fullstendig feil premisser.

– Dette er forkastelig, og viser FrP på sitt verste. Nok en gang prøver de å snu om debatten til en sak om oss mot de andre. De, av alle, burde være positive til en imamutdannelse i Norge, fordi det vil gi en fellesforståelse av det norske samfunnet. Det vil også bedre forståelsen mellom ulike trosretninger, og bryte ned barrierene som nettopp FrP har vært med på å bygge opp, sier Jensen.

– Valgkampanje

Ifølge Bushra Ishaq, leder for Muslimsk studentsamfunn, ville en norsk imamutdannelse gi et tyngre teologisk grunnlag for å kunne føre en konstruktiv dialog om islam.

– Det er viktig at muslimske ledere som deltar i samfunnsdebatten forstår det norske språket og samfunnet. Spesielt i betente spørsmål som tvangsekteskap og bruk av hijab, sier Ishaq.

Hun er oppgitt over FrPs selvmotsigende synspunkt.

– FrP spiller på fordommer mot muslimer, og viser en manglende refleksjon rundt integrering. Tydeligvis driver de valgkampanje, og ønsker å skape et anti-islamsk bilde for å sanke flere stemmer.

Powered by Labrador CMS