Ny leder: Henriette Bøe skal lede Studentparlamentet ved OsloMet. Hun vil jobbe for at studentene bruker stemmen sin, og at den blir hørt.

Henriette Bøe er Oslomet-studentenes nye leder

Omsorgsfull metalhead med jegerprøven og forkjærlighet for hunder. Den nye lederen av Studentparlamentet ved Oslomet vil få flere til å engasjere seg.

Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentet ved Oslomet

- Studentenes øverste organ.

- Jobber med å ivareta, fremme og forbedre studentenes situasjon, både sosialt, faglig og økonomisk.

- Består av totalt 28 representanter fra de fire fakultetene. Møtes omtrent syv ganger i året.

- Studentparlamentet er valgt av studentene.

- Universitetsstyret består av 5 representanter. Arbeidsutvalget består av 4 representanter.

Kilde: Studentparlamentet ved Oslomet

Lørdag ble Henriette Bøe (23) valgt som ny leder av Studentparlamentet ved Oslomet. Hun overtar som leder etter Karl Magnus Nyeng, som har styrt skuta det siste året.

– Det er en stor ære og noe jeg gleder meg ekstremt mye til å begynne å jobbe med, sier hun om hvordan det føles å få tittelen når Universitas møter henne på Oslomet, campus Pilestredet.

Bøe blir nå leder for Oslomets 21 950 studenter. Hun kom inn i studentpolitikken høsten 2020, da hun begynte å studere vernepleie, og ble valgt som tillitsvalgt. Siden det har det ballet på seg. Det siste året har hun vært leder for studentenes fakultetsråd.

– Det er morsomt, for jeg sa i 2020 at jeg ikke var sikker på om jeg hadde tid til studentparlamentet. Det hadde jeg, og jeg hadde tid til mye mer også, sier hun.

Sliter med engasjement blant studentene

Hun tror at en av de største utfordringene i perioden kommer til å bli oppslutningen til studentparlamentet.

– Det er veldig mye informasjon som skal nå ut og vi ser at vi ofte havner litt i kaoset av informasjon. Jeg har lyst til å få alle til å forstå at hver student har en stemme som de kan bruke og at det nytter å si fra, sier hun.

Studentparlamentet ved Oslomet har over lengre tid slitt med dårlig oppmøte. Problemene førte til at de denne våren kom med forslag om å senke antallet som måtte være til stede for at møtene skulle være vedtaksdyktige. Bøe sier hun har stor forståelse for de som stemte mot forslaget.

– Det gikk på et demokratisk prinsipp, om man skal gi mer makt til færre personer. Vi er nødt til å ha tett oppfølging av de som sitter i studentparlamentet og skape en sosial arena sånn at det å sitte der oppleves som givende, ikke bare for det politiske, men også at det gir samvær og trivsel, sier hun.

Samtidig tror hun ikke trivsel er hovedgrunnen til at medlemmene ikke møter opp.

– De som møter på møtene er ekstremt engasjerte og vi har et godt samhold. Det koker ned til at folk ikke har tid. Man klarer ikke prioritere det fordi man har eksamen, deltidsjobb og andre forpliktelser, sier hun.

Bøe er opptatt av at studentene trenger sosialt samhold, og trekker frem Shot-undersøkelsen, som viste at mange studenter er ensomme.

– Oslo har over 450 foreninger. Det er noe for alle her. Det er det ikke alle som vet, og det er vi nødt til å gå ut med, sier hun.

Hvordan tenker dere å gå ut med det?

– Det arbeidsutvalget som sitter nå har gjort en stor jobb med grafisk profil og publisitet. De står mye på stand og gjør ekstremt mye nå. Så kan det hende at vi finner på noe nytt, det må vi sette oss ned og finne ut av sammen. Hadde man hatt det gode svaret så hadde jeg delt det med alle, for det er en utfordring vi ser i hele Norge, sier Bøe.

Drømmer om 1,5 G

Bøe forteller at hennes største drøm som leder av Studentparlamentet ville vært å sikre den økonomiske situasjonen til studentene.

– Det er lett å si at drømmen er 1,5 G. Studentøkonomien er pressa, alt blir dyrere og det vil sikre den økonomiske situasjonen til studenter både i dag og langt frem i fremtiden, sier hun.

Hun medgir imidlertid at det er et hårete mål.

– Skal jeg være hakket mer realistisk så håper jeg på å få sikra et godt kvalitetssystem på Oslomet. Kvalitetssikringssystemet til Oslomet skal jobbes med nå og jeg håper å få sikret medvirkning for studentene, at de opplever å kunne si hva de mener, bli hørt og tatt seriøst. Og at de ser endringene, sier hun.

Omsorgsfull metalhead

Bøe forteller at hun alltid har hatt et ønske om å påvirke og gjøre verden til et litt bedre sted, noe som også bidro til at hun valgte å studere vernepleie.

– Jeg opplever det som et ekstremt omsorgsfullt yrke. Vernepleie ser på individene, men også strukturer. Av og til, for å ta vare på individene, må man jobbe strukturelt, sier hun.

Utenfor studentpolitikken er Bøe glad i bøker, for tiden Ringenes herre, og hunder. En fun fact om henne er at hun har tatt jegerprøven. I tillegg er hun metalhead.

– Musikk er en viktig del av hverdagen. Jeg hører på metal, sier hun.

Favorittband?

– Metallica kommer høyt, det gjør Volbeat også. Og Sabbath, forteller hun.

Hun jobber også frivillig for en organisasjon som heter Metalheads Against Bullying, en organisasjon som ble startet i 2015. De holder foredrag, er til stede på festivaler og konserter, i tillegg til å jobbe individuelt med barn, ungdom og voksne som opplever mobbing.

Den nye lederen, arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Powered by Labrador CMS